City Id =5

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ساير

 • آبشار بيلقان کرج
  (14 رای)


  آبشار مصنوعی بیلقان بعد از پل بیلقان و در ابتدای جاده کرج به چالوس قرار دارد و در استان البرز واقع شده است. آبشار مصنوعی بیلقان به ارتفاع 30 متر و عرض دهانه 14 متریکی از جاذبه های اطراف کرج به شمار می رود.

  0 دیدگاه 951 بازدید
 • آبشار بيلقان کرج

  آبشار مصنوعی بیلقان بعد از پل بیلقان و در ابتدای جاده کرج به چالوس قرار دارد و در استان البرز واقع شده است. آبشار مصنوعی بیلقان به ارتفاع 30 متر و عرض دهانه 14 متریکی از جاذبه های اطراف کرج به شمار می رود.

  0 دیدگاه 951 بازدید
 • آبشار بيلقان کرج

  آبشار مصنوعی بیلقان بعد از پل بیلقان و در ابتدای جاده کرج به چالوس قرار دارد و در استان البرز واقع شده است. آبشار مصنوعی بیلقان به ارتفاع 30 متر و عرض دهانه 14 متریکی از جاذبه های اطراف کرج به شمار می رود.

  0 دیدگاه 951 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!