City Id =5

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

شهربانو

 • باغ ريحان کرج
  (59 رای)


  باغ ریحان دومین پارک ویژه بانوان بعد از باغ جهان هست که در مجموعه تفریحی شهید چمران واقع شده بود؛ باغ ریجان با چهار هکتار مساحت دارای امکانات ورزشی مثل مسیر پیاده روی، پیست دوچرخه سواری، زمینهای والیبال و بسکتبال، گل کوچک، فوتبال دستی، پینگ پنگ، جاده تندرستی و دارت است.

  0 دیدگاه 1636 بازدید
 • باغ جهان کرج
  (52 رای)


  باغ جهان کرج در واقع اولین پارک ویژه بانوان در کرج است که دارای ۵۵۰۰۰ مترمربع مساحت و امکانات خوبی ویژه استفاده خانم ها است تا بانوان کرجی به راحتی بتونن در این مکان به ورزش و تفریح بپردازند.

  0 دیدگاه 2328 بازدید
 • باغ ريحان کرج

  باغ ریحان دومین پارک ویژه بانوان بعد از باغ جهان هست که در مجموعه تفریحی شهید چمران واقع شده بود؛ باغ ریجان با چهار هکتار مساحت دارای امکانات ورزشی مثل مسیر پیاده روی، پیست دوچرخه سواری، زمینهای والیبال و بسکتبال، گل کوچک، فوتبال دستی، پینگ پنگ، جاده تندرستی و دارت است.

  0 دیدگاه 1636 بازدید
 • باغ جهان کرج

  باغ جهان کرج در واقع اولین پارک ویژه بانوان در کرج است که دارای ۵۵۰۰۰ مترمربع مساحت و امکانات خوبی ویژه استفاده خانم ها است تا بانوان کرجی به راحتی بتونن در این مکان به ورزش و تفریح بپردازند.

  0 دیدگاه 2328 بازدید
 • باغ جهان کرج

  باغ جهان کرج در واقع اولین پارک ویژه بانوان در کرج است که دارای ۵۵۰۰۰ مترمربع مساحت و امکانات خوبی ویژه استفاده خانم ها است تا بانوان کرجی به راحتی بتونن در این مکان به ورزش و تفریح بپردازند.

  0 دیدگاه 2328 بازدید
 • باغ ريحان کرج

  باغ ریحان دومین پارک ویژه بانوان بعد از باغ جهان هست که در مجموعه تفریحی شهید چمران واقع شده بود؛ باغ ریجان با چهار هکتار مساحت دارای امکانات ورزشی مثل مسیر پیاده روی، پیست دوچرخه سواری، زمینهای والیبال و بسکتبال، گل کوچک، فوتبال دستی، پینگ پنگ، جاده تندرستی و دارت است.

  0 دیدگاه 1636 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!