City Id =3

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک ملي

 • منطقه شكار ممنوع تالاب پته خور
  (41 رای)


  تالاب پته خور در قسمت شرق دشت اردبيل و در غرب كوه هاي باغرو (طالش) واقع شده است.

  0 دیدگاه 1589 بازدید
 • منطقه شكار ممنوع گنديمن
  (42 رای)


  گنديمن نام كوهي است كه در داخل منطقه و تقريبا در مركزيت منطقه قرار گرفته و حدود 1859 متر از سطح درياهاي آزاد ارتفاع دارد.

  0 دیدگاه 2058 بازدید
 • منطقه حفاظت شده مغان
  (51 رای)


  منطقه حفاظت شده مغان در جنوب غرب بخش اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد و غرب بخش قشلاق دشت از توابع شهرستان بیله سوار، در شمال استان اردبیل است.

  0 دیدگاه 1890 بازدید
 • منطقه حفاظت شده مغان

  منطقه حفاظت شده مغان در جنوب غرب بخش اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد و غرب بخش قشلاق دشت از توابع شهرستان بیله سوار، در شمال استان اردبیل است.

  0 دیدگاه 1890 بازدید
 • منطقه شكار ممنوع گنديمن

  گنديمن نام كوهي است كه در داخل منطقه و تقريبا در مركزيت منطقه قرار گرفته و حدود 1859 متر از سطح درياهاي آزاد ارتفاع دارد.

  0 دیدگاه 2058 بازدید
 • منطقه شكار ممنوع تالاب پته خور

  تالاب پته خور در قسمت شرق دشت اردبيل و در غرب كوه هاي باغرو (طالش) واقع شده است.

  0 دیدگاه 1589 بازدید
 • منطقه شكار ممنوع گنديمن

  گنديمن نام كوهي است كه در داخل منطقه و تقريبا در مركزيت منطقه قرار گرفته و حدود 1859 متر از سطح درياهاي آزاد ارتفاع دارد.

  0 دیدگاه 2058 بازدید
 • منطقه حفاظت شده مغان

  منطقه حفاظت شده مغان در جنوب غرب بخش اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد و غرب بخش قشلاق دشت از توابع شهرستان بیله سوار، در شمال استان اردبیل است.

  0 دیدگاه 1890 بازدید
 • منطقه شكار ممنوع تالاب پته خور

  تالاب پته خور در قسمت شرق دشت اردبيل و در غرب كوه هاي باغرو (طالش) واقع شده است.

  0 دیدگاه 1589 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!