City Id =3

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کوهنوردي

 • کوه خيل گاه
  (77 رای)


  کوه خیل گاه با ارتفاع 2860 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان پلنگا و در 25 کیلومتري جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 7223 بازدید
 • کوه طالش بلاغ
  (62 رای)


  کوه طالش بلاغ با ارتفاع 2118 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزي، دهستان سنجبد شرقی و در 22 کیلومتري شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 3332 بازدید
 • کوه ايوريق
  (85 رای)


  کوه ایوریق با ارتفاع 1642 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش هیر، دهستان هیر و در 5 کیلومتري شمال مرکز بخش هیر واقع شده است.

  0 دیدگاه 2356 بازدید
 • کوه قراول بزرگ
  (63 رای)


  این کوه با ارتفاع 2061 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی شرقی و در 32 کیلومتري جنوب مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 2965 بازدید
 • کوه نوداش
  (64 رای)


  کوه نوداش با ارتفاع 2706 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 25 کیلومتري شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 4165 بازدید
 • کوه يورت
  (54 رای)


  کوه یورت با ارتفاع 2080 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نی، دهستان یورتچی شرقی و در 32 کیلومتري جنوب مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 2015 بازدید
 • کوه خوك لانه
  (61 رای)


  کوه خوك لانه با ارتفاع 2499 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان شال و در 47 کیلومتري جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 2946 بازدید
 • کوه يلي گديک
  (57 رای)


  کوه یلی گدیک با ارتفاع 2668 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزي، دهستان سردابه و در 31 کیلومتري شمال غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 2029 بازدید
 • کوه ساري
  (55 رای)


  کوه ساري با ارتفاع 2027 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد غربی و در 30 کیلومتري شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 3287 بازدید
 • کوه آرالاگالاسي داغ
  (59 رای)


  این کوه با ارتفاع 2212 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش ارشق، دهستان ارشق مرکزي و در 45 کیلومتري شمال شرقی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

  0 دیدگاه 1826 بازدید
 • کوه سبلان

  سبلان (تلفظ نام در ترکی آذربایجانی: ساوالان)، سومین قله مرتفع ایران است که در شمال غرب این کشور و در بین استان اردبیل و آذربایجان شرقی قرار دارد.

  0 دیدگاه 4406 بازدید
 • کوه ييلاق جبلو

  کوه ییلاق جبلو با ارتفاع 2223 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزي، دهستان شعبان و در 25 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

  0 دیدگاه 988 بازدید
 • کوه يورت

  کوه یورت با ارتفاع 2080 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نی، دهستان یورتچی شرقی و در 32 کیلومتري جنوب مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 2015 بازدید
 • کوه يلي گديک

  کوه یلی گدیک با ارتفاع 2668 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزي، دهستان سردابه و در 31 کیلومتري شمال غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 2029 بازدید
 • کوه يانق داغ

  کوه یانق داغ با ارتفاع 2307 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش هیر، دهستان فولادلوي جنوبی و در 35 کیلومتري جنوب شرقی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 711 بازدید
 • کوه يانخ

  کوه یانخ با ارتفاع 2042 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان یورتچی شرقی و در 40 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 2840 بازدید
 • کوه ياستي بلاغ

  کوه یاستی بلاغ با ارتفاع 2000 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزي، دهستان خانندبیل شرقی و در 10 کیلومتري شمال غربی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 838 بازدید
 • کوه ياتاق يري

  کوه یاتاق یري با ارتفاع 2098 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزي، دهستان سنجبد شرقی و در 10 کیلومتري شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 1485 بازدید
 • کوه هفته

  این کوه با ارتفاع 2907 متر در محدوده شهرستان مشکین شهر، بخش مرکزي، دهستان مشکین غربی و در 20 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان مشکین شهر واقع شده است.

  0 دیدگاه 2562 بازدید
 • کوه هشيم

  کوه هشیم با ارتفاع 2111 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش هیر، دهستان فولادلوي جنوبی و در 30 کیلومتري جنوب شرقی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 3762 بازدید
 • کوه خيل گاه

  کوه خیل گاه با ارتفاع 2860 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش شاهرود، دهستان پلنگا و در 25 کیلومتري جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 7223 بازدید
 • کوه سنگر

  کوه سنگر با ارتفاع 2296 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد جنوبی و در 35 کیلومتري غرب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 5351 بازدید
 • کوه چال داغ

  کوه چال داغ با ارتفاع 2418 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد جنوبی و در 40 کیلومتري غرب مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 4975 بازدید
 • کوه سبلان

  سبلان (تلفظ نام در ترکی آذربایجانی: ساوالان)، سومین قله مرتفع ایران است که در شمال غرب این کشور و در بین استان اردبیل و آذربایجان شرقی قرار دارد.

  0 دیدگاه 4406 بازدید
 • کوه آيي دره سي

  کوه آیی دره سی با ارتفاع 2676 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 32 کیلومتري شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 4357 بازدید
 • کوه ايقارداغي

  کوه ایقارداغی با ارتفاع 3469 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش مرکزي، دهستان آبگرم و در 34 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 4249 بازدید
 • کوه نوداش

  کوه نوداش با ارتفاع 2706 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش سنجبد، دهستان سنجبد شمالی و در 25 کیلومتري شمال مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 4165 بازدید
 • کوه تيرف

  کوه تیرف با ارتفاع 2913 متر در محدوده شهرستان خلخال، بخش مرکزي، دهستان خانندبیل شرقی و در 15 کیلومتري جنوب شرقی مرکز شهرستان خلخال واقع شده است.

  0 دیدگاه 4069 بازدید
 • کوه حاجي چاي

  کوه حاجی چاي با ارتفاع 2702 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش نیر، دهستان دورسونخواجه و در 35 کیلومتري جنوب غربی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 3983 بازدید
 • کوه هشيم

  کوه هشیم با ارتفاع 2111 متر در محدوده شهرستان اردبیل، بخش هیر، دهستان فولادلوي جنوبی و در 30 کیلومتري جنوب شرقی مرکز شهرستان اردبیل واقع شده است.

  0 دیدگاه 3762 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!