City Id =1

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

شهربانو

 • پارک بانوان 2 تبريز (باغ پارک بانوان)
  (60 رای)


  باغ پارک بانوان 2 یکی از باغ ها و مراکز ویژه بانوان در تبریز است که در محدوده منطقه 1 شهرداري تبريز واقع شده و دارای امکانات تفریحی ویژه استفاده دختران و بانوان است.

  0 دیدگاه 490 بازدید
 • پارك بانوي مهر باغميشه تبريز
  (38 رای)


  پارك بانوي مهر باغمیشه تبریز در شهرک باغمیشه واقع شده و داري محوطه وسيعي است كه در دور تا دور اين محوطه ست هاي ورزشي وجود دارد و بانوان در كل روز مي توانند از اين دستگاهها استفاده كنند.

  0 دیدگاه 1633 بازدید
 • بوستان بانوان آنا تبريز
  (86 رای)


  بوستان بانوان آنا تبریز دارای دو ساختمان مجزاست که یکی مخصوص ورزش بانوان و ساختمان دیگر جهت فعاليتهاي ، آموزشي و کلاس های علمی ، هنری ، فرهنگی در نظر گرفته شده است.

  0 دیدگاه 677 بازدید
 • پارک بانوان 1 (باغ پارک بانوان تبريز)
  (18 رای)


  باغ پارک بانوان تبریز که از آن با عنوان پارک بانوان 1 هم نام برده می شود، با مساحت حدودآ 5 هزار مترمربع اولین باغ پارک بانوان در کشور است که در آن امکانات ورزشی، تفریحی و برنامه های متنوعی ویژه استفاده بانوان وجود دارد.

  0 دیدگاه 4407 بازدید
 • پارك رضوان تبريز
  (50 رای)


  پارك رضوان تبریز یکی از مراکز ویژه بانوان در شهر کلانشهر تبریز به شمار می رود که در آن رشته های خياطي، آشپزي، نقاشی و گلدوزی آموزش داده می شود.

  0 دیدگاه 1468 بازدید
 • پارك رضوان تبريز

  پارك رضوان تبریز یکی از مراکز ویژه بانوان در شهر کلانشهر تبریز به شمار می رود که در آن رشته های خياطي، آشپزي، نقاشی و گلدوزی آموزش داده می شود.

  0 دیدگاه 1468 بازدید
 • پارک بانوان 2 تبريز (باغ پارک بانوان)

  باغ پارک بانوان 2 یکی از باغ ها و مراکز ویژه بانوان در تبریز است که در محدوده منطقه 1 شهرداري تبريز واقع شده و دارای امکانات تفریحی ویژه استفاده دختران و بانوان است.

  0 دیدگاه 490 بازدید
 • پارک بانوان 1 (باغ پارک بانوان تبريز)

  باغ پارک بانوان تبریز که از آن با عنوان پارک بانوان 1 هم نام برده می شود، با مساحت حدودآ 5 هزار مترمربع اولین باغ پارک بانوان در کشور است که در آن امکانات ورزشی، تفریحی و برنامه های متنوعی ویژه استفاده بانوان وجود دارد.

  0 دیدگاه 4407 بازدید
 • بوستان بانوان آنا تبريز

  بوستان بانوان آنا تبریز دارای دو ساختمان مجزاست که یکی مخصوص ورزش بانوان و ساختمان دیگر جهت فعاليتهاي ، آموزشي و کلاس های علمی ، هنری ، فرهنگی در نظر گرفته شده است.

  0 دیدگاه 677 بازدید
 • پارك بانوي مهر باغميشه تبريز

  پارك بانوي مهر باغمیشه تبریز در شهرک باغمیشه واقع شده و داري محوطه وسيعي است كه در دور تا دور اين محوطه ست هاي ورزشي وجود دارد و بانوان در كل روز مي توانند از اين دستگاهها استفاده كنند.

  0 دیدگاه 1633 بازدید
 • پارک بانوان 1 (باغ پارک بانوان تبريز)

  باغ پارک بانوان تبریز که از آن با عنوان پارک بانوان 1 هم نام برده می شود، با مساحت حدودآ 5 هزار مترمربع اولین باغ پارک بانوان در کشور است که در آن امکانات ورزشی، تفریحی و برنامه های متنوعی ویژه استفاده بانوان وجود دارد.

  0 دیدگاه 4407 بازدید
 • پارك بانوي مهر باغميشه تبريز

  پارك بانوي مهر باغمیشه تبریز در شهرک باغمیشه واقع شده و داري محوطه وسيعي است كه در دور تا دور اين محوطه ست هاي ورزشي وجود دارد و بانوان در كل روز مي توانند از اين دستگاهها استفاده كنند.

  0 دیدگاه 1633 بازدید
 • پارك رضوان تبريز

  پارك رضوان تبریز یکی از مراکز ویژه بانوان در شهر کلانشهر تبریز به شمار می رود که در آن رشته های خياطي، آشپزي، نقاشی و گلدوزی آموزش داده می شود.

  0 دیدگاه 1468 بازدید
 • بوستان بانوان آنا تبريز

  بوستان بانوان آنا تبریز دارای دو ساختمان مجزاست که یکی مخصوص ورزش بانوان و ساختمان دیگر جهت فعاليتهاي ، آموزشي و کلاس های علمی ، هنری ، فرهنگی در نظر گرفته شده است.

  0 دیدگاه 677 بازدید
 • پارک بانوان 2 تبريز (باغ پارک بانوان)

  باغ پارک بانوان 2 یکی از باغ ها و مراکز ویژه بانوان در تبریز است که در محدوده منطقه 1 شهرداري تبريز واقع شده و دارای امکانات تفریحی ویژه استفاده دختران و بانوان است.

  0 دیدگاه 490 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!