City Id =1

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کوهنوردي

 • قله سهند 3600 متر
  (81 رای)


  فله سهند با ارتفاع 3600 متری در جنوب شهر تبریز و شمال مراغه قرار دارد؛ دریاچه بزرگ ارومیه سراسر قسمت های غربی این مجموعه را پوشش می دهد.

  0 دیدگاه 2095 بازدید
 • کوه بزقوش 3303 متر
  (44 رای)


  کوهستان بزرگ بزقوش با ارتفاع 3303 متری در مرز استان اردبیل و آذربایجان شرقی واقع شده است و به صورت یک رشته شرقی – غربی حد فاصل بستان آباد تا نزدیک بخش کیوی خلخال امتداد دارد.

  0 دیدگاه 2225 بازدید
 • قله جام 3650 متر
  (22 رای)


  فله جام و سهند در جنوب شهر تبریز و شمال مراغه قرار دارند و دریاچه بزرگ ارومیه سراسر قسمت های غربی این مجموعه را پوشش می دهد.

  0 دیدگاه 3621 بازدید
 • ارتفاعات شيرانشاهلو ملکان
  (6 رای)


  ارتفاعات شیروانشاهلو در بخش مرکزی از شهرستان ملکان قرار گرفته و دارای مناظرو چشم انداز زیبایی است که می تواند لذت یک روز کوهنوردی و طبیعتگردی را برای شما دوچندان کند. ارتفاعات شیرانشاهلو ملکان در 15 کیلومتری از شهرستان ملکان در روستای شیروانشاهلو قرار دارد.

  0 دیدگاه 2454 بازدید
 • ارتفاعات شيرانشاهلو ملکان

  ارتفاعات شیروانشاهلو در بخش مرکزی از شهرستان ملکان قرار گرفته و دارای مناظرو چشم انداز زیبایی است که می تواند لذت یک روز کوهنوردی و طبیعتگردی را برای شما دوچندان کند. ارتفاعات شیرانشاهلو ملکان در 15 کیلومتری از شهرستان ملکان در روستای شیروانشاهلو قرار دارد.

  0 دیدگاه 2454 بازدید
 • کوه بزقوش 3303 متر

  کوهستان بزرگ بزقوش با ارتفاع 3303 متری در مرز استان اردبیل و آذربایجان شرقی واقع شده است و به صورت یک رشته شرقی – غربی حد فاصل بستان آباد تا نزدیک بخش کیوی خلخال امتداد دارد.

  0 دیدگاه 2225 بازدید
 • قله جام 3650 متر

  فله جام و سهند در جنوب شهر تبریز و شمال مراغه قرار دارند و دریاچه بزرگ ارومیه سراسر قسمت های غربی این مجموعه را پوشش می دهد.

  0 دیدگاه 3621 بازدید
 • قله سهند 3600 متر

  فله سهند با ارتفاع 3600 متری در جنوب شهر تبریز و شمال مراغه قرار دارد؛ دریاچه بزرگ ارومیه سراسر قسمت های غربی این مجموعه را پوشش می دهد.

  0 دیدگاه 2095 بازدید
 • قله جام 3650 متر

  فله جام و سهند در جنوب شهر تبریز و شمال مراغه قرار دارند و دریاچه بزرگ ارومیه سراسر قسمت های غربی این مجموعه را پوشش می دهد.

  0 دیدگاه 3621 بازدید
 • ارتفاعات شيرانشاهلو ملکان

  ارتفاعات شیروانشاهلو در بخش مرکزی از شهرستان ملکان قرار گرفته و دارای مناظرو چشم انداز زیبایی است که می تواند لذت یک روز کوهنوردی و طبیعتگردی را برای شما دوچندان کند. ارتفاعات شیرانشاهلو ملکان در 15 کیلومتری از شهرستان ملکان در روستای شیروانشاهلو قرار دارد.

  0 دیدگاه 2454 بازدید
 • کوه بزقوش 3303 متر

  کوهستان بزرگ بزقوش با ارتفاع 3303 متری در مرز استان اردبیل و آذربایجان شرقی واقع شده است و به صورت یک رشته شرقی – غربی حد فاصل بستان آباد تا نزدیک بخش کیوی خلخال امتداد دارد.

  0 دیدگاه 2225 بازدید
 • قله سهند 3600 متر

  فله سهند با ارتفاع 3600 متری در جنوب شهر تبریز و شمال مراغه قرار دارد؛ دریاچه بزرگ ارومیه سراسر قسمت های غربی این مجموعه را پوشش می دهد.

  0 دیدگاه 2095 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!