City Id =1

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گرمابه و حمام

 • حمام نوبر تبريز
  (41 رای)


  حمام نوبر تبریز از جمله حمام های تاریخی و با شکوه آذربایجان شرقی است که قدمت آن به دوره قاجاریه بر می گردد و در طول این سال ها پس از مرمت و بازسازی به عنوان سفره خانه و رستوران رسنتی در تبریز مورد استفاده قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 1807 بازدید
 • حمام نوبر تبريز

  حمام نوبر تبریز از جمله حمام های تاریخی و با شکوه آذربایجان شرقی است که قدمت آن به دوره قاجاریه بر می گردد و در طول این سال ها پس از مرمت و بازسازی به عنوان سفره خانه و رستوران رسنتی در تبریز مورد استفاده قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 1807 بازدید
 • حمام نوبر تبريز

  حمام نوبر تبریز از جمله حمام های تاریخی و با شکوه آذربایجان شرقی است که قدمت آن به دوره قاجاریه بر می گردد و در طول این سال ها پس از مرمت و بازسازی به عنوان سفره خانه و رستوران رسنتی در تبریز مورد استفاده قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 1807 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!