City Id =7

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ثبت ملي

 • گورستان و منطقه باستانی سیراف
  (42 رای)


  بندر قدیمی سیراف (بندر طاهری) یکی بنادر قدیمی ایران است که در استان بوشهر قرار دارد و زمانی رونق اقتصادی فراوانی داشته است. اما زلزله ای سرنوشت دیگری برای این بندر رقم می زند. با این وجود هنوز هم منطقه باستانی سیراف و دخمه های دستنکند آن به عنوان یکی از جاذبه های زیبای جنوب کشور به شمار می رود.

  0 دیدگاه 14 بازدید
 • گور دختر بوشهر (مقبره کوروش کوچک)
  (19 رای)


  گور دختر که به نام آرامگاه کوروش کوچک هم شناخته می شود، در جاده برازجان به کازرون قرار دارد و دارای سقفی شبیه مقبره به مقبره کوروش بزرگ است. خود مقبره گور دختر هم به سبک مقبره کوروش کبیر ساخته شده‌ است؛ باستان شناسان نیز تایید کرده‌اند که این اثر متعلق به ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و به دوره هخامنشیان است.

  0 دیدگاه 233 بازدید
 • قبر ژنرال انگلیسی
  (33 رای)


  قبر ژنرال در خیابان امام خمینی بوشهر قرار گرفته است. این قبر به شکل ابلیسک در داخل فضای گلخانه ای شهرداری ساخته شده است. منشأ این تیپ قبرها مصری است.

  0 دیدگاه 45 بازدید
 • گورستان شغاب بوشهر
  (55 رای)


  محوطه‌ی شغاب در جنوب شهر بوشهر است و به اواخر دوره‌ی اشکانی و دوره‌ی ساسانی تعلق دارد. یک گورستان تاریخی نیز در آنجا کشف شده است که حدود سال ۱۳۷۷ توسط اداره میراث فرهنگی کشف و از این سال در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

  0 دیدگاه 522 بازدید
 • گورستان شغاب بوشهر

  محوطه‌ی شغاب در جنوب شهر بوشهر است و به اواخر دوره‌ی اشکانی و دوره‌ی ساسانی تعلق دارد. یک گورستان تاریخی نیز در آنجا کشف شده است که حدود سال ۱۳۷۷ توسط اداره میراث فرهنگی کشف و از این سال در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

  0 دیدگاه 522 بازدید
 • قبر ژنرال انگلیسی

  قبر ژنرال در خیابان امام خمینی بوشهر قرار گرفته است. این قبر به شکل ابلیسک در داخل فضای گلخانه ای شهرداری ساخته شده است. منشأ این تیپ قبرها مصری است.

  0 دیدگاه 45 بازدید
 • گور دختر بوشهر (مقبره کوروش کوچک)

  گور دختر که به نام آرامگاه کوروش کوچک هم شناخته می شود، در جاده برازجان به کازرون قرار دارد و دارای سقفی شبیه مقبره به مقبره کوروش بزرگ است. خود مقبره گور دختر هم به سبک مقبره کوروش کبیر ساخته شده‌ است؛ باستان شناسان نیز تایید کرده‌اند که این اثر متعلق به ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و به دوره هخامنشیان است.

  0 دیدگاه 233 بازدید
 • گورستان و منطقه باستانی سیراف

  بندر قدیمی سیراف (بندر طاهری) یکی بنادر قدیمی ایران است که در استان بوشهر قرار دارد و زمانی رونق اقتصادی فراوانی داشته است. اما زلزله ای سرنوشت دیگری برای این بندر رقم می زند. با این وجود هنوز هم منطقه باستانی سیراف و دخمه های دستنکند آن به عنوان یکی از جاذبه های زیبای جنوب کشور به شمار می رود.

  0 دیدگاه 14 بازدید
 • گورستان شغاب بوشهر

  محوطه‌ی شغاب در جنوب شهر بوشهر است و به اواخر دوره‌ی اشکانی و دوره‌ی ساسانی تعلق دارد. یک گورستان تاریخی نیز در آنجا کشف شده است که حدود سال ۱۳۷۷ توسط اداره میراث فرهنگی کشف و از این سال در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

  0 دیدگاه 522 بازدید
 • گور دختر بوشهر (مقبره کوروش کوچک)

  گور دختر که به نام آرامگاه کوروش کوچک هم شناخته می شود، در جاده برازجان به کازرون قرار دارد و دارای سقفی شبیه مقبره به مقبره کوروش بزرگ است. خود مقبره گور دختر هم به سبک مقبره کوروش کبیر ساخته شده‌ است؛ باستان شناسان نیز تایید کرده‌اند که این اثر متعلق به ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و به دوره هخامنشیان است.

  0 دیدگاه 233 بازدید
 • قبر ژنرال انگلیسی

  قبر ژنرال در خیابان امام خمینی بوشهر قرار گرفته است. این قبر به شکل ابلیسک در داخل فضای گلخانه ای شهرداری ساخته شده است. منشأ این تیپ قبرها مصری است.

  0 دیدگاه 45 بازدید
 • گورستان و منطقه باستانی سیراف

  بندر قدیمی سیراف (بندر طاهری) یکی بنادر قدیمی ایران است که در استان بوشهر قرار دارد و زمانی رونق اقتصادی فراوانی داشته است. اما زلزله ای سرنوشت دیگری برای این بندر رقم می زند. با این وجود هنوز هم منطقه باستانی سیراف و دخمه های دستنکند آن به عنوان یکی از جاذبه های زیبای جنوب کشور به شمار می رود.

  0 دیدگاه 14 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!