City Id =7

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک جنگلي

 • پارک جنگلی چاهکوتاه بوشهر
  (53 رای)


  پارک جنگلی چاهکوتاه یکی از مراکز تفریحی اطراف بندر بوشهر به شمار می رود که در نزدیکی روستایی به همین نام و در 50 کیلومتری شهر بوشهر قرار دارد. پارک جنگلی چاهکوتاه بوشهر قدمتی ۴۰ ساله دارد و فضایی زیبا و روح نواز برای توریست ها و اهالی بوشهر به شمار می آید. اینجا محل زندگی انواع گیاهان و پرندگانی است که در ساحل زندگی می کنند.

  0 دیدگاه 11 بازدید
 • پارک جنگلی چاهکوتاه بوشهر

  پارک جنگلی چاهکوتاه یکی از مراکز تفریحی اطراف بندر بوشهر به شمار می رود که در نزدیکی روستایی به همین نام و در 50 کیلومتری شهر بوشهر قرار دارد. پارک جنگلی چاهکوتاه بوشهر قدمتی ۴۰ ساله دارد و فضایی زیبا و روح نواز برای توریست ها و اهالی بوشهر به شمار می آید. اینجا محل زندگی انواع گیاهان و پرندگانی است که در ساحل زندگی می کنند.

  0 دیدگاه 11 بازدید
 • پارک جنگلی چاهکوتاه بوشهر

  پارک جنگلی چاهکوتاه یکی از مراکز تفریحی اطراف بندر بوشهر به شمار می رود که در نزدیکی روستایی به همین نام و در 50 کیلومتری شهر بوشهر قرار دارد. پارک جنگلی چاهکوتاه بوشهر قدمتی ۴۰ ساله دارد و فضایی زیبا و روح نواز برای توریست ها و اهالی بوشهر به شمار می آید. اینجا محل زندگی انواع گیاهان و پرندگانی است که در ساحل زندگی می کنند.

  0 دیدگاه 11 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!