City Id =17

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

آرامگاه و بقعه

 • بقعه بي بي زينبيه
  (53 رای)


  بقعه بی بی زینبیه (س) در خيابان لطفعلي خان زند شیراز، در محله چهارراه مشير قرار دارد؛ ایشان از نوادگان امام موسي كاظم (ع) به شمار می روند.

  0 دیدگاه 1446 بازدید
 • مقبره ابن خفيف
  (39 رای)


  مقبره ابن خفیف در محله درب شاهزاده، كوچه غربی پشت بازار وكیل ( از سمت بازار نو ) قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 2158 بازدید
 • بقعه بي بي دختران
  (25 رای)


  بقعه بی بی دختران از بقاع متبرك شیراز است كه در كوچه ای منشعب از خیابان شهید دستغیب در پشت بیت العباس در نزدیكی مسجد ایلخانی قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 3666 بازدید
 • آرامگاه علي بن حمزه
  (29 رای)


  آرامگاه علی بن حمزه بن موسی الکاظم یکی از بناهای تاریخی و مذهبی در شهر شیراز است.

  0 دیدگاه 2102 بازدید
 • آرامگاه شيخ ابي ذرعه
  (28 رای)


  آرامگاه شیخ ابی ذرعه در ضلع غربی فلکه غدیر شهر شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 1960 بازدید
 • بقعه اصيل الدين عبدالله علوي
  (30 رای)


  بقعه اصيل الدين عبدالله علوي (امامزاده عبدالله ) در خیابان احمدی شیراز واقع است.

  0 دیدگاه 1713 بازدید
 • مقبره سيد علي خان شيرازي مدني
  (31 رای)


  مقبره سيد علي خان شيرازي مدني، در حرم حضرت شاهچراغ (ع) و نزديك قبر سيد ماجد قرار دارد.

  0 دیدگاه 2017 بازدید
 • بقعه بي بي فاطمه
  (29 رای)


  بقعه بي بي فاطمه که از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) به شمار می روند، در پشت ارگ كريمخان زند شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 2272 بازدید
 • بقعه دارالشفاء
  (54 رای)


  آرامگاه دارالشفاء در محله لب آب شیراز واقع شده است و مدفن مير سيد شريف علامه جرجاني است.

  0 دیدگاه 4174 بازدید
 • بقعه بي بي حکيمه خاتون (س)
  (29 رای)


  آرامگاه بی بی حکیمه خاتون ( بي بي حليمه )، در دروازه اصفهان شهر شیراز قرار دارد.

  0 دیدگاه 2132 بازدید
 • آرامگاه آيت الله شهيد دستغيب

  آرامگاه آیت الله شهید دستغیب، جنب مرقد مطهر سیـد میر احمدابن موسی الکاظم علیه السلام قرار دارد.

  0 دیدگاه 1215 بازدید
 • بقعه بي بي حکيمه خاتون (س)

  آرامگاه بی بی حکیمه خاتون ( بي بي حليمه )، در دروازه اصفهان شهر شیراز قرار دارد.

  0 دیدگاه 2132 بازدید
 • بقعه دارالشفاء

  آرامگاه دارالشفاء در محله لب آب شیراز واقع شده است و مدفن مير سيد شريف علامه جرجاني است.

  0 دیدگاه 4174 بازدید
 • بقعه بي بي فاطمه

  بقعه بي بي فاطمه که از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) به شمار می روند، در پشت ارگ كريمخان زند شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 2272 بازدید
 • بقعه بي بي زينبيه

  بقعه بی بی زینبیه (س) در خيابان لطفعلي خان زند شیراز، در محله چهارراه مشير قرار دارد؛ ایشان از نوادگان امام موسي كاظم (ع) به شمار می روند.

  0 دیدگاه 1446 بازدید
 • مقبره سيد علي خان شيرازي مدني

  مقبره سيد علي خان شيرازي مدني، در حرم حضرت شاهچراغ (ع) و نزديك قبر سيد ماجد قرار دارد.

  0 دیدگاه 2017 بازدید
 • بقعه اصيل الدين عبدالله علوي

  بقعه اصيل الدين عبدالله علوي (امامزاده عبدالله ) در خیابان احمدی شیراز واقع است.

  0 دیدگاه 1713 بازدید
 • آرامگاه شيخ ابي ذرعه

  آرامگاه شیخ ابی ذرعه در ضلع غربی فلکه غدیر شهر شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 1960 بازدید
 • آرامگاه علي بن حمزه

  آرامگاه علی بن حمزه بن موسی الکاظم یکی از بناهای تاریخی و مذهبی در شهر شیراز است.

  0 دیدگاه 2102 بازدید
 • بقعه بي بي دختران

  بقعه بی بی دختران از بقاع متبرك شیراز است كه در كوچه ای منشعب از خیابان شهید دستغیب در پشت بیت العباس در نزدیكی مسجد ایلخانی قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 3666 بازدید
 • بقعه دارالشفاء

  آرامگاه دارالشفاء در محله لب آب شیراز واقع شده است و مدفن مير سيد شريف علامه جرجاني است.

  0 دیدگاه 4174 بازدید
 • بقعه بي بي دختران

  بقعه بی بی دختران از بقاع متبرك شیراز است كه در كوچه ای منشعب از خیابان شهید دستغیب در پشت بیت العباس در نزدیكی مسجد ایلخانی قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 3666 بازدید
 • بقعه بي بي فاطمه

  بقعه بي بي فاطمه که از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) به شمار می روند، در پشت ارگ كريمخان زند شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 2272 بازدید
 • مقبره ابن خفيف

  مقبره ابن خفیف در محله درب شاهزاده، كوچه غربی پشت بازار وكیل ( از سمت بازار نو ) قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 2158 بازدید
 • بقعه بي بي حکيمه خاتون (س)

  آرامگاه بی بی حکیمه خاتون ( بي بي حليمه )، در دروازه اصفهان شهر شیراز قرار دارد.

  0 دیدگاه 2132 بازدید
 • آرامگاه علي بن حمزه

  آرامگاه علی بن حمزه بن موسی الکاظم یکی از بناهای تاریخی و مذهبی در شهر شیراز است.

  0 دیدگاه 2102 بازدید
 • مقبره سيد علي خان شيرازي مدني

  مقبره سيد علي خان شيرازي مدني، در حرم حضرت شاهچراغ (ع) و نزديك قبر سيد ماجد قرار دارد.

  0 دیدگاه 2017 بازدید
 • آرامگاه شيخ ابي ذرعه

  آرامگاه شیخ ابی ذرعه در ضلع غربی فلکه غدیر شهر شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 1960 بازدید
 • بقعه اصيل الدين عبدالله علوي

  بقعه اصيل الدين عبدالله علوي (امامزاده عبدالله ) در خیابان احمدی شیراز واقع است.

  0 دیدگاه 1713 بازدید
 • بقعه بي بي زينبيه

  بقعه بی بی زینبیه (س) در خيابان لطفعلي خان زند شیراز، در محله چهارراه مشير قرار دارد؛ ایشان از نوادگان امام موسي كاظم (ع) به شمار می روند.

  0 دیدگاه 1446 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!