City Id =17

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ساير

 • آبنما و پرده آب بيمارستان نمازي
  (63 رای)


  در محوطه بیمارستان نمازی یک آبنما و پرده آب زیبا وجود دارد که نوپردازی زیبای آن، جلوه خاصی به این آبنما بخشیده است.

  0 دیدگاه 3545 بازدید
 • سيرک سيروس قهرماني شيراز
  (48 رای)


  سیرک سیروس قهرمانی شیراز یکی از سیرک های قدیمی این شهر است که میتوانید لحظاتی سرشار از شادی با بهترین های آسیا را در این سیرک تجربه کنید.

  1 دیدگاه 8129 بازدید
 • رصدخانه قطب الدين شيرازي
  (57 رای)


  رصدخانه و آسمان نماي شهرداري شيراز در پارک نوساز معلم (ابتدای فرهنگ شهر) قرار دارد و به خاطر قرارگيری در حوزه شهر شيراز، آسمان آنچنان تاريکي ندارد.

  0 دیدگاه 5664 بازدید
 • سيرک سيروس قهرماني شيراز

  سیرک سیروس قهرمانی شیراز یکی از سیرک های قدیمی این شهر است که میتوانید لحظاتی سرشار از شادی با بهترین های آسیا را در این سیرک تجربه کنید.

  1 دیدگاه 8129 بازدید
 • آبنما و پرده آب بيمارستان نمازي

  در محوطه بیمارستان نمازی یک آبنما و پرده آب زیبا وجود دارد که نوپردازی زیبای آن، جلوه خاصی به این آبنما بخشیده است.

  0 دیدگاه 3545 بازدید
 • رصدخانه قطب الدين شيرازي

  رصدخانه و آسمان نماي شهرداري شيراز در پارک نوساز معلم (ابتدای فرهنگ شهر) قرار دارد و به خاطر قرارگيری در حوزه شهر شيراز، آسمان آنچنان تاريکي ندارد.

  0 دیدگاه 5664 بازدید
 • سيرک سيروس قهرماني شيراز

  سیرک سیروس قهرمانی شیراز یکی از سیرک های قدیمی این شهر است که میتوانید لحظاتی سرشار از شادی با بهترین های آسیا را در این سیرک تجربه کنید.

  1 دیدگاه 8129 بازدید
 • رصدخانه قطب الدين شيرازي

  رصدخانه و آسمان نماي شهرداري شيراز در پارک نوساز معلم (ابتدای فرهنگ شهر) قرار دارد و به خاطر قرارگيری در حوزه شهر شيراز، آسمان آنچنان تاريکي ندارد.

  0 دیدگاه 5664 بازدید
 • آبنما و پرده آب بيمارستان نمازي

  در محوطه بیمارستان نمازی یک آبنما و پرده آب زیبا وجود دارد که نوپردازی زیبای آن، جلوه خاصی به این آبنما بخشیده است.

  0 دیدگاه 3545 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!