City Id =17

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسافرخانه

 • مهمانسرا زند
  (48 رای)


  مهمانسرا زند در خیابان دهنادی واقع شده است و و به استگاه مترو زندیه بسیار نزدیک است.

  0 دیدگاه 1899 بازدید
 • مهمانسرا گلستان
  (61 رای)


  مهمانسرا گلستان در خیابان قاآنی واقع شده و باامکانات معمولی برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

  0 دیدگاه 919 بازدید
 • مهمانسرا رامسر
  (59 رای)


  مهمانسرا رامسر در دروازه اصفهان واقع شده است و با امکانات معمولی و قیمت های مناسب برای اقامت مناسب است.

  0 دیدگاه 1996 بازدید
 • مهمانسرا ياس
  (64 رای)


  مهمانسرا یاس در سه راه نمازی واقع شده و با قیمت های مناسب برای اقامت های چند روزه مناسب است.

  0 دیدگاه 2158 بازدید
 • مهمانسرا بوشهر
  (106 رای)


  مهمانسرا بوشهر در چهراراه مشیر واقع شده و با قیمت های مناسب برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

  0 دیدگاه 2700 بازدید
 • مهمانسرا حامد
  (47 رای)


  مهمانسرا حامد در خیابان فردوسی واقع شده است و امکانات معمولی به همراه قیمت های مناسب دارد.

  0 دیدگاه 968 بازدید
 • مهمانسرا بابا طاهر
  (46 رای)


  مهمانسرا بابا طاهر در خیابان تختی واقع شده است و با قیمت های خوب و امکانات معمولی برای اقامت های کوتاه مناسب است.

  0 دیدگاه 310 بازدید
 • مهمانسرا حاتم
  (48 رای)


  مهمانسرا حاتم در خیابان فرردوسی واقع شده است و با امکانات معمولی و قیمت های مناسب برای اقامت کوتاه مدت بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 2165 بازدید
 • مهمانسرا شناسا
  (61 رای)


  مهمانسرا شناسا در بولوار امیر کبیر و روبروی شرکت نفت واقع شده است و تقریبا دور از هیاهوی مرکز شهر است.

  0 دیدگاه 2025 بازدید
 • مهمانسرا چهار باغ
  (47 رای)


  مهمانسرا چهار باغ در خیابان بازار نو واقع شده است و با امکانات معمولی و قیمت های مناسب برای اقامت کوتاه مدت بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 536 بازدید
 • مهمانسرا ياس

  مهمانسرا یاس در سه راه نمازی واقع شده و با قیمت های مناسب برای اقامت های چند روزه مناسب است.

  0 دیدگاه 2158 بازدید
 • مهمانسرا کيوان

  مهمانسرا کیوان در خیابان ناصر خسرو واقع شده و نزدیک به ایستگاه اتوبوسرانی شهرداری است.

  0 دیدگاه 966 بازدید
 • مهمانسرا کوروش

  مهمانسرا کوروش در دروازه اصفهان واقع شده و به خرم رود بسیار نزدیک است.

  0 دیدگاه 1565 بازدید
 • مهمانسرا کسري

  مهمانسرا کسری در خیابان زند واقع شده و به چندین ایستگاه اتوبوسرانی و ایستگاه مترو زندیه بسیار نزدیک است.

  0 دیدگاه 595 بازدید
 • مهمانسرا ولي عصر

  مهمانسرا ولی عصر در خیابان تختی واقع شده و با امکانات مناسب برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

  0 دیدگاه 2668 بازدید
 • مهمانسرا وصال

  مهمانسرا وصال در خیابان فردوسی واقع شده است و دسترسی نسبتا خوبی دارد.

  0 دیدگاه 305 بازدید
 • مهمانسرا وحدت

  مهمانسرا وحدت در خیابان 22 بهمن واقع شده و امکانات مناسبی دارد و برای اقامت کوتاه مدت مناسب است.

  0 دیدگاه 1647 بازدید
 • مهمانسرا والفجر

  مهمانسرا والفجر در خیابان حضرتی واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 1252 بازدید
 • مهمانسرا هدايت

  مهمانسرا هدایت در خیابان هجرت واقع شده و همچنین به خرم رود نزدیک است.

  0 دیدگاه 1617 بازدید
 • مهمانسرا هاشمي

  مهمانسرا هاشمی در خیابان پیروزی واقع شده است و همچنین قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 870 بازدید
 • مهمانسرا آبادان

  مهمانسرا آبادان در خیابان طالقانی شیراز واقع شده است و به بازار وکیل و موزه پارس دسترسی بسیار خوبی را دارد.

  0 دیدگاه 7599 بازدید
 • مهمانسرا شهسوار

  مهمانسرا شهسوار در خیابان تختی واقع شده و دسترسی بسیار خوبی دارد و همچنین نزدیک به پارک ولیعصر است.

  0 دیدگاه 4694 بازدید
 • مهمانسراي فروردين

  مهمانسرای فروردین در میدان فرودگاه واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 4437 بازدید
 • مهمانسرا احمدي

  مسافرخانه احمدی در خیابان حضرتی در منطقه ای خلوت و دور از هیاهوی شهر واقع شده است و برای استراحت و اقامت کوتاه بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 4125 بازدید
 • مهمانسرا 22 بهمن

  مهمانسرا 22 بهمن شیراز در خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است و با قیمت های خوب و امکانات معمولی برای اقامت های کوتاه بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 4086 بازدید
 • مهمانسرا چهل ستون

  مهمانسرا چهل ستون در خیابان بازار نو واقع شده است و قیمت های مناسبی دارد.

  0 دیدگاه 3827 بازدید
 • مهمانسرا صاحب

  مهمانسرا صاحب در خیابان حضرتی واقع شده است و امکانات معمولی دارد.

  0 دیدگاه 3723 بازدید
 • مهمانسرا قيام

  مهمانسرا قیام در خیابان پیروزی واقع شده است و به موزه پارس نزدیک است.

  0 دیدگاه 3709 بازدید
 • مهمانسرا ابوذر

  مهمانسرا ابوذر در چهارراه مشیر واقع شده است و با قیمت های خوب و امکانات معمولی برای اقامت های کوتاه بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 3709 بازدید
 • مهمانسرا انوشيروان

  مهمانسرا انوشیروان شیراز در میدان فرودگاه واقع شده است و نزدیک به پارک سیاحتگر است.

  0 دیدگاه 3541 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!