City Id =17

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

هتل آپارتمان

 • هتل آپارتمان هديش
  (46 رای)


  هتل آپارتمان 3 ستاره هدیش شیراز برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت برای خانواده های چهار نفر به بالا ببسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 213 بازدید
 • هتل آپارتمان شمس
  (29 رای)


  هتل آپارتمان سه ستاره درجه یک شمس، در قلب شهر شيراز و نزديک به ابنيه تاريخي شهر و همچنین مشرف به دروازه قرآن واقع شده است.

  0 دیدگاه 1232 بازدید
 • هتل آپارتمان سرير
  (67 رای)


  هتل آپارتمان سریر از جمله هتل های یک ستاره و درجه دو شهر شیراز است که برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت مناسب به نظر می رسد.

  0 دیدگاه 3250 بازدید
 • هتل آپارتمان خانه سبز
  (32 رای)


  هتل آپارتمان یک ستاره خانه سبز در مرکز شهر و مجاورت پارک آزادی واقع شده و برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت مناسب است.

  0 دیدگاه 488 بازدید
 • هتل آپارتمان هديش

  هتل آپارتمان 3 ستاره هدیش شیراز برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت برای خانواده های چهار نفر به بالا ببسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 213 بازدید
 • هتل آپارتمان شمس

  هتل آپارتمان سه ستاره درجه یک شمس، در قلب شهر شيراز و نزديک به ابنيه تاريخي شهر و همچنین مشرف به دروازه قرآن واقع شده است.

  0 دیدگاه 1232 بازدید
 • هتل آپارتمان سرير

  هتل آپارتمان سریر از جمله هتل های یک ستاره و درجه دو شهر شیراز است که برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت مناسب به نظر می رسد.

  0 دیدگاه 3250 بازدید
 • هتل آپارتمان خانه سبز

  هتل آپارتمان یک ستاره خانه سبز در مرکز شهر و مجاورت پارک آزادی واقع شده و برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت مناسب است.

  0 دیدگاه 488 بازدید
 • هتل آپارتمان سرير

  هتل آپارتمان سریر از جمله هتل های یک ستاره و درجه دو شهر شیراز است که برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت مناسب به نظر می رسد.

  0 دیدگاه 3250 بازدید
 • هتل آپارتمان شمس

  هتل آپارتمان سه ستاره درجه یک شمس، در قلب شهر شيراز و نزديک به ابنيه تاريخي شهر و همچنین مشرف به دروازه قرآن واقع شده است.

  0 دیدگاه 1232 بازدید
 • هتل آپارتمان خانه سبز

  هتل آپارتمان یک ستاره خانه سبز در مرکز شهر و مجاورت پارک آزادی واقع شده و برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت مناسب است.

  0 دیدگاه 488 بازدید
 • هتل آپارتمان هديش

  هتل آپارتمان 3 ستاره هدیش شیراز برای اقامت های کوتاه مدت و ارزان قیمت برای خانواده های چهار نفر به بالا ببسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 213 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!