City Id =17

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کوهنوردي

 • تنگ خاني
  (77 رای)


  در جنوب شیراز در منطقه سیاخ دارنگون دره های بسیار زیبا است که نهری کوچک از میان ان جاریست و در ان دره که به دامنه های کوه دلو ختم می شود انواع درختان زیبا وجود دارد.

  0 دیدگاه 5318 بازدید
 • کوه سفيد اقليد
  (24 رای)


  کوه سفید اقلید مطابق با جهت عمومى زاگرس از شمال غربى به جنوب شرقى کشيده شده است.

  0 دیدگاه 4853 بازدید
 • خرمن کوه
  (59 رای)


  خرمن کوه يک پديده گنبدى شکل در راه سروستان به استهبان و در همسايگى درياچه بختگان استان فارس است.

  0 دیدگاه 4076 بازدید
 • کوه دراک
  (26 رای)


  کوه دراک (کوه برفی، کوه مستسقی، کوه مادر)، کوهی است در شهر شیراز که از غرب این شهر آغاز شده و با گذشتن از شمال غرب شهر ادامه یافته و به روستای علی آباد منتهی می‌شود.

  0 دیدگاه 3258 بازدید
 • کوه ختابان
  (38 رای)


  کوه ختابان در ۶ كيلومتری جنوب و جنوب باختری بوانات قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 2145 بازدید
 • کوه برم فيروز
  (52 رای)


  کوه برم فیروز نام یکی از کوه‌های استان فارس است که در شهرستان سپیدان و در ۹۰ کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 2573 بازدید
 • کوه تودج
  (24 رای)


  این کوه در جنوب غربی استهبان و مشرف به روستای گرده قرار دارد و بیشینه ارتفاع آن ۳۱۵۰ متر از سطح دریا است.

  0 دیدگاه 3405 بازدید
 • رشته کوه سادول
  (38 رای)


  رشته کوه سادول، واقع در جنوب، آن را از شهرستان «بندر گاوبندی» جدا می‌کند و کوههای «تخته سروه دیوانی»، «تنگ خور و هوا» آن را از شهرستان «لار» جدا می‌سازد و کوههای «ماده» و «هفتچین» مرز میان این شهرستان و شهرستان کنگان را تشکیل می‌دهند.

  0 دیدگاه 3787 بازدید
 • کوه گر
  (34 رای)


  کوه گر یکی دیگر از ارتفاعات استان فارس به شمار می رود که در در شهرستان مرودشت واقع شده است.

  0 دیدگاه 1926 بازدید
 • کوه بل
  (15 رای)


  کوه بُل (در زبان پهلوی به معنای بلند)، بلندترین قله کوهستان سفید از منطقه زاگرس مرکزی و بلندترین کوه استان فارس است که در بخش مرکزی شهرستان اقلید واقع شده‌است.

  0 دیدگاه 1495 بازدید
 • کوه سفيد اقليد

  کوه سفید اقلید مطابق با جهت عمومى زاگرس از شمال غربى به جنوب شرقى کشيده شده است.

  0 دیدگاه 4853 بازدید
 • کوه ختابان

  کوه ختابان در ۶ كيلومتری جنوب و جنوب باختری بوانات قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 2145 بازدید
 • کوه تودج

  این کوه در جنوب غربی استهبان و مشرف به روستای گرده قرار دارد و بیشینه ارتفاع آن ۳۱۵۰ متر از سطح دریا است.

  0 دیدگاه 3405 بازدید
 • خرمن کوه

  خرمن کوه يک پديده گنبدى شکل در راه سروستان به استهبان و در همسايگى درياچه بختگان استان فارس است.

  0 دیدگاه 4076 بازدید
 • کوه دراک

  کوه دراک (کوه برفی، کوه مستسقی، کوه مادر)، کوهی است در شهر شیراز که از غرب این شهر آغاز شده و با گذشتن از شمال غرب شهر ادامه یافته و به روستای علی آباد منتهی می‌شود.

  0 دیدگاه 3258 بازدید
 • کوه برم فيروز

  کوه برم فیروز نام یکی از کوه‌های استان فارس است که در شهرستان سپیدان و در ۹۰ کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 2573 بازدید
 • کوه گر

  کوه گر یکی دیگر از ارتفاعات استان فارس به شمار می رود که در در شهرستان مرودشت واقع شده است.

  0 دیدگاه 1926 بازدید
 • کوه بل

  کوه بُل (در زبان پهلوی به معنای بلند)، بلندترین قله کوهستان سفید از منطقه زاگرس مرکزی و بلندترین کوه استان فارس است که در بخش مرکزی شهرستان اقلید واقع شده‌است.

  0 دیدگاه 1495 بازدید
 • رشته کوه سادول

  رشته کوه سادول، واقع در جنوب، آن را از شهرستان «بندر گاوبندی» جدا می‌کند و کوههای «تخته سروه دیوانی»، «تنگ خور و هوا» آن را از شهرستان «لار» جدا می‌سازد و کوههای «ماده» و «هفتچین» مرز میان این شهرستان و شهرستان کنگان را تشکیل می‌دهند.

  0 دیدگاه 3787 بازدید
 • تنگ خاني

  در جنوب شیراز در منطقه سیاخ دارنگون دره های بسیار زیبا است که نهری کوچک از میان ان جاریست و در ان دره که به دامنه های کوه دلو ختم می شود انواع درختان زیبا وجود دارد.

  0 دیدگاه 5318 بازدید
 • تنگ خاني

  در جنوب شیراز در منطقه سیاخ دارنگون دره های بسیار زیبا است که نهری کوچک از میان ان جاریست و در ان دره که به دامنه های کوه دلو ختم می شود انواع درختان زیبا وجود دارد.

  0 دیدگاه 5318 بازدید
 • کوه سفيد اقليد

  کوه سفید اقلید مطابق با جهت عمومى زاگرس از شمال غربى به جنوب شرقى کشيده شده است.

  0 دیدگاه 4853 بازدید
 • خرمن کوه

  خرمن کوه يک پديده گنبدى شکل در راه سروستان به استهبان و در همسايگى درياچه بختگان استان فارس است.

  0 دیدگاه 4076 بازدید
 • رشته کوه سادول

  رشته کوه سادول، واقع در جنوب، آن را از شهرستان «بندر گاوبندی» جدا می‌کند و کوههای «تخته سروه دیوانی»، «تنگ خور و هوا» آن را از شهرستان «لار» جدا می‌سازد و کوههای «ماده» و «هفتچین» مرز میان این شهرستان و شهرستان کنگان را تشکیل می‌دهند.

  0 دیدگاه 3787 بازدید
 • کوه تودج

  این کوه در جنوب غربی استهبان و مشرف به روستای گرده قرار دارد و بیشینه ارتفاع آن ۳۱۵۰ متر از سطح دریا است.

  0 دیدگاه 3405 بازدید
 • کوه دراک

  کوه دراک (کوه برفی، کوه مستسقی، کوه مادر)، کوهی است در شهر شیراز که از غرب این شهر آغاز شده و با گذشتن از شمال غرب شهر ادامه یافته و به روستای علی آباد منتهی می‌شود.

  0 دیدگاه 3258 بازدید
 • کوه برم فيروز

  کوه برم فیروز نام یکی از کوه‌های استان فارس است که در شهرستان سپیدان و در ۹۰ کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است.

  0 دیدگاه 2573 بازدید
 • کوه ختابان

  کوه ختابان در ۶ كيلومتری جنوب و جنوب باختری بوانات قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 2145 بازدید
 • کوه گر

  کوه گر یکی دیگر از ارتفاعات استان فارس به شمار می رود که در در شهرستان مرودشت واقع شده است.

  0 دیدگاه 1926 بازدید
 • کوه بل

  کوه بُل (در زبان پهلوی به معنای بلند)، بلندترین قله کوهستان سفید از منطقه زاگرس مرکزی و بلندترین کوه استان فارس است که در بخش مرکزی شهرستان اقلید واقع شده‌است.

  0 دیدگاه 1495 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!