City Id =17

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گرمابه و حمام

 • حمام وکيل
  (59 رای)


  حمام وکیل در کانون شهر شیراز و نزدیک دیگر بناهای زمان زندیان، همچون بازار وکیل و مسجد وکیل جای دارد.

  0 دیدگاه 4035 بازدید
 • حمام توکلي
  (28 رای)


  حمام توکلی که قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه باز می گردد یکی از حمام هاي ثبت شده ميراث فرهنگي شهر شیراز است.

  0 دیدگاه 925 بازدید
 • حمام خاني
  (26 رای)


  حمام خاني از بناهای تاریخی شهر شیراز است که در خیابان شهید دستغیب قرار دارد. این حمام تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و قدمت آن به دوره قاجار بر می گردد.

  0 دیدگاه 2189 بازدید
 • حمام نظر علي خان
  (43 رای)


  حمام نظر علی خان یکی از آثار تاریخی شهر شیراز به شمار می رود که قدمت آن مربوط به دوره قاجار است.

  0 دیدگاه 637 بازدید
 • حمام صدر آباد
  (34 رای)


  حمام صدر آباد شیراز به دوره قاجاریه تعلق دارد و مالکیت آن خصوصی است. این بنا در سال 1384 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 1586 بازدید
 • حمام ارگ کريمخاني
  (33 رای)


  این حمام در ارگ کریم خان واقع شده است و به جا مانده از دوره زندیه با همان طرح و تزیینات اولیه خود است. حمام ارگ کریمخانی 250 سال قدمت دارد و حمام شخصی کریم خان زند بوده است.

  0 دیدگاه 1322 بازدید
 • حمام ارگ کريمخاني

  این حمام در ارگ کریم خان واقع شده است و به جا مانده از دوره زندیه با همان طرح و تزیینات اولیه خود است. حمام ارگ کریمخانی 250 سال قدمت دارد و حمام شخصی کریم خان زند بوده است.

  0 دیدگاه 1322 بازدید
 • حمام صدر آباد

  حمام صدر آباد شیراز به دوره قاجاریه تعلق دارد و مالکیت آن خصوصی است. این بنا در سال 1384 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 1586 بازدید
 • حمام نظر علي خان

  حمام نظر علی خان یکی از آثار تاریخی شهر شیراز به شمار می رود که قدمت آن مربوط به دوره قاجار است.

  0 دیدگاه 637 بازدید
 • حمام خاني

  حمام خاني از بناهای تاریخی شهر شیراز است که در خیابان شهید دستغیب قرار دارد. این حمام تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و قدمت آن به دوره قاجار بر می گردد.

  0 دیدگاه 2189 بازدید
 • حمام توکلي

  حمام توکلی که قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه باز می گردد یکی از حمام هاي ثبت شده ميراث فرهنگي شهر شیراز است.

  0 دیدگاه 925 بازدید
 • حمام وکيل

  حمام وکیل در کانون شهر شیراز و نزدیک دیگر بناهای زمان زندیان، همچون بازار وکیل و مسجد وکیل جای دارد.

  0 دیدگاه 4035 بازدید
 • حمام وکيل

  حمام وکیل در کانون شهر شیراز و نزدیک دیگر بناهای زمان زندیان، همچون بازار وکیل و مسجد وکیل جای دارد.

  0 دیدگاه 4035 بازدید
 • حمام خاني

  حمام خاني از بناهای تاریخی شهر شیراز است که در خیابان شهید دستغیب قرار دارد. این حمام تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و قدمت آن به دوره قاجار بر می گردد.

  0 دیدگاه 2189 بازدید
 • حمام صدر آباد

  حمام صدر آباد شیراز به دوره قاجاریه تعلق دارد و مالکیت آن خصوصی است. این بنا در سال 1384 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 1586 بازدید
 • حمام ارگ کريمخاني

  این حمام در ارگ کریم خان واقع شده است و به جا مانده از دوره زندیه با همان طرح و تزیینات اولیه خود است. حمام ارگ کریمخانی 250 سال قدمت دارد و حمام شخصی کریم خان زند بوده است.

  0 دیدگاه 1322 بازدید
 • حمام توکلي

  حمام توکلی که قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه باز می گردد یکی از حمام هاي ثبت شده ميراث فرهنگي شهر شیراز است.

  0 دیدگاه 925 بازدید
 • حمام نظر علي خان

  حمام نظر علی خان یکی از آثار تاریخی شهر شیراز به شمار می رود که قدمت آن مربوط به دوره قاجار است.

  0 دیدگاه 637 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!