City Id =4

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

باغ

 • باغ هشت بهشت اصفهان
  (43 رای)


  باغ هشت بهشت درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شرق به خیابان متاخری، از جنوب به بازارچه بلند (بازار هنر) واقع شده است. باغ هشت بهشت اصفهان در بستر شهری و از نوع باغ‌های مسطح است که در میان سایر باغ‌هایی چون باغ خرگاه، انگورستان، باغ بهشت آیین، باغ دمور واقع شده است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • باغ فين کاشان
  (59 رای)


  باغ فین و مجموعه بناهای آن یکی از جاذبه های توریستی کاشان است که هم در فهرست میراث جهانی یونسکو و هم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و از این جهت شهرتی بین المللی دارد.

  0 دیدگاه 2799 بازدید
 • انگورستان ملک اصفهان
  (21 رای)


  انگورستان ملک یک باغ انگور و عمارت تاریخی در اصفهان است که پیشینه آن به زمان نادرشاه افشار باز می‌گردد. انگورستان ملك از بناهاي تاریخی زیبای اصفهان است که در حال حاضر در اختيار سازمان اوقاف قرار داشته و به برگزاري مسابقات قرائت قرآن و تعزيه و عزاداري اختصاص دارد.

  0 دیدگاه 3952 بازدید
 • چهارباغ عباسي اصفهان
  (23 رای)


  چهارباغ عباسی یکی از خیابان‌های تاریخی شهر اصفهان است که بین دروازه دولت و سی و سه پل قرار دارد. چهار باغ از گردشگاه های قدیمی درباریان اصفهان در گذشته بوده و حالا هم با وجود قرار گیری این خیابان در بافت شهری، به یکی از جاذبه های گردشگری اصفهان تبدیل شده است.

  0 دیدگاه 2224 بازدید
 • باغ چهلستون اصفهان
  (38 رای)


  باغ چهلستون اصفهان از باغ های تاریخی نصف جهان به شمار می رود که قدمت آن به دوره شاه عباس اول بر می گردد؛ شاه عباس کوشکی درمیان باغ بنا نهاد که این کوشک هسته اولیه کاخ را تشکیل داد. باغ چهلستون درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شمال خیابان سپه و شرق میدان نقش جهان قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • باغ هشت بهشت اصفهان

  باغ هشت بهشت درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شرق به خیابان متاخری، از جنوب به بازارچه بلند (بازار هنر) واقع شده است. باغ هشت بهشت اصفهان در بستر شهری و از نوع باغ‌های مسطح است که در میان سایر باغ‌هایی چون باغ خرگاه، انگورستان، باغ بهشت آیین، باغ دمور واقع شده است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • باغ چهلستون اصفهان

  باغ چهلستون اصفهان از باغ های تاریخی نصف جهان به شمار می رود که قدمت آن به دوره شاه عباس اول بر می گردد؛ شاه عباس کوشکی درمیان باغ بنا نهاد که این کوشک هسته اولیه کاخ را تشکیل داد. باغ چهلستون درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شمال خیابان سپه و شرق میدان نقش جهان قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • چهارباغ عباسي اصفهان

  چهارباغ عباسی یکی از خیابان‌های تاریخی شهر اصفهان است که بین دروازه دولت و سی و سه پل قرار دارد. چهار باغ از گردشگاه های قدیمی درباریان اصفهان در گذشته بوده و حالا هم با وجود قرار گیری این خیابان در بافت شهری، به یکی از جاذبه های گردشگری اصفهان تبدیل شده است.

  0 دیدگاه 2224 بازدید
 • انگورستان ملک اصفهان

  انگورستان ملک یک باغ انگور و عمارت تاریخی در اصفهان است که پیشینه آن به زمان نادرشاه افشار باز می‌گردد. انگورستان ملك از بناهاي تاریخی زیبای اصفهان است که در حال حاضر در اختيار سازمان اوقاف قرار داشته و به برگزاري مسابقات قرائت قرآن و تعزيه و عزاداري اختصاص دارد.

  0 دیدگاه 3952 بازدید
 • باغ فين کاشان

  باغ فین و مجموعه بناهای آن یکی از جاذبه های توریستی کاشان است که هم در فهرست میراث جهانی یونسکو و هم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و از این جهت شهرتی بین المللی دارد.

  0 دیدگاه 2799 بازدید
 • انگورستان ملک اصفهان

  انگورستان ملک یک باغ انگور و عمارت تاریخی در اصفهان است که پیشینه آن به زمان نادرشاه افشار باز می‌گردد. انگورستان ملك از بناهاي تاریخی زیبای اصفهان است که در حال حاضر در اختيار سازمان اوقاف قرار داشته و به برگزاري مسابقات قرائت قرآن و تعزيه و عزاداري اختصاص دارد.

  0 دیدگاه 3952 بازدید
 • باغ فين کاشان

  باغ فین و مجموعه بناهای آن یکی از جاذبه های توریستی کاشان است که هم در فهرست میراث جهانی یونسکو و هم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و از این جهت شهرتی بین المللی دارد.

  0 دیدگاه 2799 بازدید
 • چهارباغ عباسي اصفهان

  چهارباغ عباسی یکی از خیابان‌های تاریخی شهر اصفهان است که بین دروازه دولت و سی و سه پل قرار دارد. چهار باغ از گردشگاه های قدیمی درباریان اصفهان در گذشته بوده و حالا هم با وجود قرار گیری این خیابان در بافت شهری، به یکی از جاذبه های گردشگری اصفهان تبدیل شده است.

  0 دیدگاه 2224 بازدید
 • باغ هشت بهشت اصفهان

  باغ هشت بهشت درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شرق به خیابان متاخری، از جنوب به بازارچه بلند (بازار هنر) واقع شده است. باغ هشت بهشت اصفهان در بستر شهری و از نوع باغ‌های مسطح است که در میان سایر باغ‌هایی چون باغ خرگاه، انگورستان، باغ بهشت آیین، باغ دمور واقع شده است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • باغ چهلستون اصفهان

  باغ چهلستون اصفهان از باغ های تاریخی نصف جهان به شمار می رود که قدمت آن به دوره شاه عباس اول بر می گردد؛ شاه عباس کوشکی درمیان باغ بنا نهاد که این کوشک هسته اولیه کاخ را تشکیل داد. باغ چهلستون درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شمال خیابان سپه و شرق میدان نقش جهان قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!