City Id =4

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

تنگه

 • آبشار تنگه رود قر سميرم
  (17 رای)


  آبشار تنگه رود قر با ارتفاع حدود 20 متر یکی از آبشارهای استان اصفهان به شمار می رود که در منطقه سمیرم قرار گرفته و طبیعت گردان و کوهنوردان زیادی از آن بازدید می کنند.

  0 دیدگاه 370 بازدید
 • تنگه رودخانه نمک روستاي مصر
  (20 رای)


  تنگه رودخانه نمک، تنگه بسیار زیبا و منحصر بفرد در شمال روستای مصر و فرحزاد است که در استان اصفهان واقع شده؛ تنگه رودخانه نمک مصر یکی از جاذبه های طبیعتگردی زیبای استان به شمار می رود.

  0 دیدگاه 1891 بازدید
 • تنگ ظلمات (پارک ملي کوير)
  (36 رای)


  تنگ ظلمات یا تنگه ظلمات، از جاذبه های طبیعی فوق العاده در جنوب شرقی پارک ملی کویر اصفهان است. کسانی که تنگه ظلمات را از نزدیک مشاهده کرده اند بیشتر آن را به گرند کانیون امریکا شباهت میدهند و بر این عقیده هستند که این دره ۴ کیلومتری بر اثر یک زلزله پدید آمده است.

  0 دیدگاه 1314 بازدید
 • تنگه رودخانه نمک روستاي مصر

  تنگه رودخانه نمک، تنگه بسیار زیبا و منحصر بفرد در شمال روستای مصر و فرحزاد است که در استان اصفهان واقع شده؛ تنگه رودخانه نمک مصر یکی از جاذبه های طبیعتگردی زیبای استان به شمار می رود.

  0 دیدگاه 1891 بازدید
 • تنگ ظلمات (پارک ملي کوير)

  تنگ ظلمات یا تنگه ظلمات، از جاذبه های طبیعی فوق العاده در جنوب شرقی پارک ملی کویر اصفهان است. کسانی که تنگه ظلمات را از نزدیک مشاهده کرده اند بیشتر آن را به گرند کانیون امریکا شباهت میدهند و بر این عقیده هستند که این دره ۴ کیلومتری بر اثر یک زلزله پدید آمده است.

  0 دیدگاه 1314 بازدید
 • آبشار تنگه رود قر سميرم

  آبشار تنگه رود قر با ارتفاع حدود 20 متر یکی از آبشارهای استان اصفهان به شمار می رود که در منطقه سمیرم قرار گرفته و طبیعت گردان و کوهنوردان زیادی از آن بازدید می کنند.

  0 دیدگاه 370 بازدید
 • تنگه رودخانه نمک روستاي مصر

  تنگه رودخانه نمک، تنگه بسیار زیبا و منحصر بفرد در شمال روستای مصر و فرحزاد است که در استان اصفهان واقع شده؛ تنگه رودخانه نمک مصر یکی از جاذبه های طبیعتگردی زیبای استان به شمار می رود.

  0 دیدگاه 1891 بازدید
 • تنگ ظلمات (پارک ملي کوير)

  تنگ ظلمات یا تنگه ظلمات، از جاذبه های طبیعی فوق العاده در جنوب شرقی پارک ملی کویر اصفهان است. کسانی که تنگه ظلمات را از نزدیک مشاهده کرده اند بیشتر آن را به گرند کانیون امریکا شباهت میدهند و بر این عقیده هستند که این دره ۴ کیلومتری بر اثر یک زلزله پدید آمده است.

  0 دیدگاه 1314 بازدید
 • آبشار تنگه رود قر سميرم

  آبشار تنگه رود قر با ارتفاع حدود 20 متر یکی از آبشارهای استان اصفهان به شمار می رود که در منطقه سمیرم قرار گرفته و طبیعت گردان و کوهنوردان زیادی از آن بازدید می کنند.

  0 دیدگاه 370 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!