City Id =4

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسجد

 • مسجد امام اصفهان
  (45 رای)


  مسجد امام اصفهان یا مسجد شاه که به مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد یکی از مساجد دیدنی و تاریخی میدان نقش جهان اصفهان است که در طی دوران صفوی ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی ایران به شمارمی رود.

  0 دیدگاه 813 بازدید
 • مسجد جامع اصفهان
  (46 رای)


  مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابنیه مذهبی ایران است و یکی از جاذبه های توریستی شاخص اصفهان به شمار می رود. مسجد جامع اصفهان در خیابان علامه واقع شده و داراي بناهاي متعددی شامل صحن چهار ايواني، شبستان ها، مدرسه مظفري، صفه هاي كوچك دوره ديلمي، گنبد نظام الملك، گنبد تاج الملك، محراب اولجايتو، چهار ايوان معروف صاحب، استاد، شاگرد و درويش است.

  0 دیدگاه 421 بازدید
 • مسجد شيخ لطف الله اصفهان
  (33 رای)


  مسجد شیخ لطف‌ الله اصفهان از شاهکارهای معماری و کاشیکاری قرن یازدهم است و به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال بنا شده است. یکی از ویژگی های مسجد شیخ لطف الله نداشتن صحن و مناره است این در حالی است که مناره و صحن در تمامي مساجد اسلامي جزء لاينفك بنا به شمار می روند.

  0 دیدگاه 1677 بازدید
 • مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان
  (36 رای)


  بنای مسجد و مدرسه آقابزرگ یكی از باشكوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می آید. مسجد آقابزرگ حالا به یکی از جاذبه های توریستی کاشان تبدیل شده و در خیابان فاضل نراقی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 1820 بازدید
 • مسجد جامع گلپايگان
  (55 رای)


  مسجد جامع گلپایگان از مساجد مهم تاریخی دوران سلجوقی و همچنین یکی از مساجد بزرگ ایران زمین است. می توان گفت معماری ایرانی - اسلامی مسجد جامع گلپایگان الگویی برای ساخت مسجد های بزرگ دیگربوده است.

  0 دیدگاه 179 بازدید
 • مسجد جامع گلپايگان

  مسجد جامع گلپایگان از مساجد مهم تاریخی دوران سلجوقی و همچنین یکی از مساجد بزرگ ایران زمین است. می توان گفت معماری ایرانی - اسلامی مسجد جامع گلپایگان الگویی برای ساخت مسجد های بزرگ دیگربوده است.

  0 دیدگاه 179 بازدید
 • مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

  بنای مسجد و مدرسه آقابزرگ یكی از باشكوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می آید. مسجد آقابزرگ حالا به یکی از جاذبه های توریستی کاشان تبدیل شده و در خیابان فاضل نراقی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 1820 بازدید
 • مسجد شيخ لطف الله اصفهان

  مسجد شیخ لطف‌ الله اصفهان از شاهکارهای معماری و کاشیکاری قرن یازدهم است و به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال بنا شده است. یکی از ویژگی های مسجد شیخ لطف الله نداشتن صحن و مناره است این در حالی است که مناره و صحن در تمامي مساجد اسلامي جزء لاينفك بنا به شمار می روند.

  0 دیدگاه 1677 بازدید
 • مسجد جامع اصفهان

  مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابنیه مذهبی ایران است و یکی از جاذبه های توریستی شاخص اصفهان به شمار می رود. مسجد جامع اصفهان در خیابان علامه واقع شده و داراي بناهاي متعددی شامل صحن چهار ايواني، شبستان ها، مدرسه مظفري، صفه هاي كوچك دوره ديلمي، گنبد نظام الملك، گنبد تاج الملك، محراب اولجايتو، چهار ايوان معروف صاحب، استاد، شاگرد و درويش است.

  0 دیدگاه 421 بازدید
 • مسجد امام اصفهان

  مسجد امام اصفهان یا مسجد شاه که به مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد یکی از مساجد دیدنی و تاریخی میدان نقش جهان اصفهان است که در طی دوران صفوی ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی ایران به شمارمی رود.

  0 دیدگاه 813 بازدید
 • مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

  بنای مسجد و مدرسه آقابزرگ یكی از باشكوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می آید. مسجد آقابزرگ حالا به یکی از جاذبه های توریستی کاشان تبدیل شده و در خیابان فاضل نراقی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 1820 بازدید
 • مسجد شيخ لطف الله اصفهان

  مسجد شیخ لطف‌ الله اصفهان از شاهکارهای معماری و کاشیکاری قرن یازدهم است و به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال بنا شده است. یکی از ویژگی های مسجد شیخ لطف الله نداشتن صحن و مناره است این در حالی است که مناره و صحن در تمامي مساجد اسلامي جزء لاينفك بنا به شمار می روند.

  0 دیدگاه 1677 بازدید
 • مسجد امام اصفهان

  مسجد امام اصفهان یا مسجد شاه که به مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد یکی از مساجد دیدنی و تاریخی میدان نقش جهان اصفهان است که در طی دوران صفوی ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی ایران به شمارمی رود.

  0 دیدگاه 813 بازدید
 • مسجد جامع اصفهان

  مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابنیه مذهبی ایران است و یکی از جاذبه های توریستی شاخص اصفهان به شمار می رود. مسجد جامع اصفهان در خیابان علامه واقع شده و داراي بناهاي متعددی شامل صحن چهار ايواني، شبستان ها، مدرسه مظفري، صفه هاي كوچك دوره ديلمي، گنبد نظام الملك، گنبد تاج الملك، محراب اولجايتو، چهار ايوان معروف صاحب، استاد، شاگرد و درويش است.

  0 دیدگاه 421 بازدید
 • مسجد جامع گلپايگان

  مسجد جامع گلپایگان از مساجد مهم تاریخی دوران سلجوقی و همچنین یکی از مساجد بزرگ ایران زمین است. می توان گفت معماری ایرانی - اسلامی مسجد جامع گلپایگان الگویی برای ساخت مسجد های بزرگ دیگربوده است.

  0 دیدگاه 179 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!