City Id =4

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

موزه

 • موزه تاريخ طبيعي اصفهان
  (40 رای)


  موزه تاریخ طبیعی اصفهان یکی از موزه های نصف جهان است که در تالار تیموری، از بناهای باستانی عصر تیموریان واقع شده است. این موزه از طرف شهرداری اصفهان در اختیار قرار داده شده و بیشترین آثار آن در طی حدود 50 سال از نقاط مختلف ایران و بسیاری از کشورهای خارجی، با هزینه شخصی تهیه و گردآوری شده است.

  0 دیدگاه 1757 بازدید
 • موزه مردم شناسي ابيانه
  (47 رای)


  موزه مردم شناسی ابیانه یکی از جاذبه های توریستی ابیانه به شمار می رود که اشیای به نمایش گذاشته شده در این موزه را خود مردم ابیانه به موزه امانت یا هدیه داده اند.

  0 دیدگاه 1480 بازدید
 • موزه هنرهاي معاصر اصفهان
  (9 رای)


  گنجینهٔ هنرهای تزئینی اصفهان و موزه هنرهای معاصر اصفهان دو موزه کنار هم در اصفهان هستند. این دو جاذبه گردشگری اصفهان در خیابان استانداری واقع شده و مورد بازدید گردشگران قرار می گیرند.

  0 دیدگاه 2193 بازدید
 • تالار تيموري اصفهان
  (34 رای)


  در جنوب خيابان استانداری و در مجموعه دولتخانه اصفهان عمارت زيبا و جالب تالار تيموری واقع شده که به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری اصفهان به شمار می رود. اين بنا که طی ساليان متمادی شکل و کاربرد اصلی خود را از دست داده، هنوز هم به نام تالار تيموری ناميده می شود.

  0 دیدگاه 3088 بازدید
 • موزه هنرهاي تزييني اصفهان (رکيب خانه)
  (11 رای)


  موزه هنرهای تزیینی یا رکیب خانه جنب موزه هنر های معاصر اصفهان قرار دارد. موزه هنرهای تزئیی اصفهان در خیابان استانداری و در محل رکیب خانه واقع شده که قدمت آن به دوره صفویه بر می گردد و خودش از جاذبه های گردشگری اصفهان محسوب می شود.

  0 دیدگاه 1985 بازدید
 • کاخ – موزه چهلستون اصفهان
  (11 رای)


  کاخ - موزه چهل‌ ستون از بناهای تاریخی اصفهان است و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری نصف جهان به شمار می رود. کاخ چهل ستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس اول احداث شد که در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.

  0 دیدگاه 3327 بازدید
 • کاخ – موزه چهلستون اصفهان

  کاخ - موزه چهل‌ ستون از بناهای تاریخی اصفهان است و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری نصف جهان به شمار می رود. کاخ چهل ستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس اول احداث شد که در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.

  0 دیدگاه 3327 بازدید
 • موزه مردم شناسي ابيانه

  موزه مردم شناسی ابیانه یکی از جاذبه های توریستی ابیانه به شمار می رود که اشیای به نمایش گذاشته شده در این موزه را خود مردم ابیانه به موزه امانت یا هدیه داده اند.

  0 دیدگاه 1480 بازدید
 • موزه تاريخ طبيعي اصفهان

  موزه تاریخ طبیعی اصفهان یکی از موزه های نصف جهان است که در تالار تیموری، از بناهای باستانی عصر تیموریان واقع شده است. این موزه از طرف شهرداری اصفهان در اختیار قرار داده شده و بیشترین آثار آن در طی حدود 50 سال از نقاط مختلف ایران و بسیاری از کشورهای خارجی، با هزینه شخصی تهیه و گردآوری شده است.

  0 دیدگاه 1757 بازدید
 • موزه هنرهاي معاصر اصفهان

  گنجینهٔ هنرهای تزئینی اصفهان و موزه هنرهای معاصر اصفهان دو موزه کنار هم در اصفهان هستند. این دو جاذبه گردشگری اصفهان در خیابان استانداری واقع شده و مورد بازدید گردشگران قرار می گیرند.

  0 دیدگاه 2193 بازدید
 • موزه هنرهاي تزييني اصفهان (رکيب خانه)

  موزه هنرهای تزیینی یا رکیب خانه جنب موزه هنر های معاصر اصفهان قرار دارد. موزه هنرهای تزئیی اصفهان در خیابان استانداری و در محل رکیب خانه واقع شده که قدمت آن به دوره صفویه بر می گردد و خودش از جاذبه های گردشگری اصفهان محسوب می شود.

  0 دیدگاه 1985 بازدید
 • تالار تيموري اصفهان

  در جنوب خيابان استانداری و در مجموعه دولتخانه اصفهان عمارت زيبا و جالب تالار تيموری واقع شده که به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری اصفهان به شمار می رود. اين بنا که طی ساليان متمادی شکل و کاربرد اصلی خود را از دست داده، هنوز هم به نام تالار تيموری ناميده می شود.

  0 دیدگاه 3088 بازدید
 • کاخ – موزه چهلستون اصفهان

  کاخ - موزه چهل‌ ستون از بناهای تاریخی اصفهان است و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری نصف جهان به شمار می رود. کاخ چهل ستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس اول احداث شد که در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.

  0 دیدگاه 3327 بازدید
 • تالار تيموري اصفهان

  در جنوب خيابان استانداری و در مجموعه دولتخانه اصفهان عمارت زيبا و جالب تالار تيموری واقع شده که به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری اصفهان به شمار می رود. اين بنا که طی ساليان متمادی شکل و کاربرد اصلی خود را از دست داده، هنوز هم به نام تالار تيموری ناميده می شود.

  0 دیدگاه 3088 بازدید
 • موزه هنرهاي معاصر اصفهان

  گنجینهٔ هنرهای تزئینی اصفهان و موزه هنرهای معاصر اصفهان دو موزه کنار هم در اصفهان هستند. این دو جاذبه گردشگری اصفهان در خیابان استانداری واقع شده و مورد بازدید گردشگران قرار می گیرند.

  0 دیدگاه 2193 بازدید
 • موزه هنرهاي تزييني اصفهان (رکيب خانه)

  موزه هنرهای تزیینی یا رکیب خانه جنب موزه هنر های معاصر اصفهان قرار دارد. موزه هنرهای تزئیی اصفهان در خیابان استانداری و در محل رکیب خانه واقع شده که قدمت آن به دوره صفویه بر می گردد و خودش از جاذبه های گردشگری اصفهان محسوب می شود.

  0 دیدگاه 1985 بازدید
 • موزه تاريخ طبيعي اصفهان

  موزه تاریخ طبیعی اصفهان یکی از موزه های نصف جهان است که در تالار تیموری، از بناهای باستانی عصر تیموریان واقع شده است. این موزه از طرف شهرداری اصفهان در اختیار قرار داده شده و بیشترین آثار آن در طی حدود 50 سال از نقاط مختلف ایران و بسیاری از کشورهای خارجی، با هزینه شخصی تهیه و گردآوری شده است.

  0 دیدگاه 1757 بازدید
 • موزه مردم شناسي ابيانه

  موزه مردم شناسی ابیانه یکی از جاذبه های توریستی ابیانه به شمار می رود که اشیای به نمایش گذاشته شده در این موزه را خود مردم ابیانه به موزه امانت یا هدیه داده اند.

  0 دیدگاه 1480 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!