City Id =4

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گرمابه و حمام

 • حمام عليقلي آقا اصفهان
  (23 رای)


  یکی از حمام های قدیمی اصفهان که تا همین چند سال پیش هم مورد استفاده قرار می گرفت، حمام علیقلی خان است که در منطقه بیدآباد اصفهان واقع شده است. حمام علیقلی آقا (مام علیقلی خان) یکی از چند گرمابه معروف اصفهان است که نشان می دهد ایرانیان تا چه حد در معماری پیشرفته بوده اند.

  0 دیدگاه 1398 بازدید
 • حمام فين کاشان
  (26 رای)


  حمام فین کاشان از آثار دوره قاجاریه و جاذبه های گردشگری کاشان است که به خاطر واقعه معروف قتل امیر کبیر، به عنوان یکی از جاذبه های توریستی کاشان تبدیل شده است. حمام فین در دل باغ فین کاشان قرار دارد و مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 2298 بازدید
 • حمام عليقلي آقا اصفهان

  یکی از حمام های قدیمی اصفهان که تا همین چند سال پیش هم مورد استفاده قرار می گرفت، حمام علیقلی خان است که در منطقه بیدآباد اصفهان واقع شده است. حمام علیقلی آقا (مام علیقلی خان) یکی از چند گرمابه معروف اصفهان است که نشان می دهد ایرانیان تا چه حد در معماری پیشرفته بوده اند.

  0 دیدگاه 1398 بازدید
 • حمام فين کاشان

  حمام فین کاشان از آثار دوره قاجاریه و جاذبه های گردشگری کاشان است که به خاطر واقعه معروف قتل امیر کبیر، به عنوان یکی از جاذبه های توریستی کاشان تبدیل شده است. حمام فین در دل باغ فین کاشان قرار دارد و مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 2298 بازدید
 • حمام فين کاشان

  حمام فین کاشان از آثار دوره قاجاریه و جاذبه های گردشگری کاشان است که به خاطر واقعه معروف قتل امیر کبیر، به عنوان یکی از جاذبه های توریستی کاشان تبدیل شده است. حمام فین در دل باغ فین کاشان قرار دارد و مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 2298 بازدید
 • حمام عليقلي آقا اصفهان

  یکی از حمام های قدیمی اصفهان که تا همین چند سال پیش هم مورد استفاده قرار می گرفت، حمام علیقلی خان است که در منطقه بیدآباد اصفهان واقع شده است. حمام علیقلی آقا (مام علیقلی خان) یکی از چند گرمابه معروف اصفهان است که نشان می دهد ایرانیان تا چه حد در معماری پیشرفته بوده اند.

  0 دیدگاه 1398 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!