City Id =21

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

باغ وحش

 • باغ وحش هماشهر سيرجان
  (47 رای)


  باغ وحش هماشهر سیرجان یکی از مراکز تفریحی استان کرمان است که در واقع اولین باغ وحش استان هم تلقی می شود؛ باغ وحش سیرجان دارای حیوانات و گونه های مختلفی از پرندگان هست که در زمین 5 هکتاری نگهداری می شوند و می توانید از آن ها بازدید کنید.

  0 دیدگاه 5392 بازدید
 • باغ وحش کرمان
  (74 رای)


  باغ وحش کرمان که پیش از این با عنوان پارک آبشار شناخته می شد، یکی از مجموعه های حیات وحش کرمان است که در آن بیش از 31 گونه از انواع مختلف حیوانات از جمله خرس، شترمرغ، گوزن، روباه، شیر، میمون، کبوتر و طاووس نگهداری می شود.

  0 دیدگاه 2623 بازدید
 • باغ وحش هماشهر سيرجان

  باغ وحش هماشهر سیرجان یکی از مراکز تفریحی استان کرمان است که در واقع اولین باغ وحش استان هم تلقی می شود؛ باغ وحش سیرجان دارای حیوانات و گونه های مختلفی از پرندگان هست که در زمین 5 هکتاری نگهداری می شوند و می توانید از آن ها بازدید کنید.

  0 دیدگاه 5392 بازدید
 • باغ وحش کرمان

  باغ وحش کرمان که پیش از این با عنوان پارک آبشار شناخته می شد، یکی از مجموعه های حیات وحش کرمان است که در آن بیش از 31 گونه از انواع مختلف حیوانات از جمله خرس، شترمرغ، گوزن، روباه، شیر، میمون، کبوتر و طاووس نگهداری می شود.

  0 دیدگاه 2623 بازدید
 • باغ وحش هماشهر سيرجان

  باغ وحش هماشهر سیرجان یکی از مراکز تفریحی استان کرمان است که در واقع اولین باغ وحش استان هم تلقی می شود؛ باغ وحش سیرجان دارای حیوانات و گونه های مختلفی از پرندگان هست که در زمین 5 هکتاری نگهداری می شوند و می توانید از آن ها بازدید کنید.

  0 دیدگاه 5392 بازدید
 • باغ وحش کرمان

  باغ وحش کرمان که پیش از این با عنوان پارک آبشار شناخته می شد، یکی از مجموعه های حیات وحش کرمان است که در آن بیش از 31 گونه از انواع مختلف حیوانات از جمله خرس، شترمرغ، گوزن، روباه، شیر، میمون، کبوتر و طاووس نگهداری می شود.

  0 دیدگاه 2623 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!