City Id =21

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

درياچه و تالاب

 • درياچه جفتان شهداد
  (10 رای)


  دریاچه جفتان استان کرمان یکی از جاذبه های طبیعی این استان به شمار می رود که بر اثر زمین لرزه سال 1360 کرمان ایجاد شده است.

  0 دیدگاه 452 بازدید
 • درياچه ترشاب بردسير
  (11 رای)


  دریاچه تُرشاب یکی از دریاچه‌های استان کرمان است که در 13 کیلومتری جنوب شهرستان بردسیر و در نزدیکی روستای ترشاب قرار دارد.

  0 دیدگاه 1151 بازدید
 • تالاب هامون جازموريان
  (41 رای)


  هامون جازموریان، یک فرونشست زمین‎ساختی جوان در 150 کیلومتری باختر ایرانشهر است که ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 350 متر است.

  0 دیدگاه 295 بازدید
 • تالاب هامون جازموريان

  هامون جازموریان، یک فرونشست زمین‎ساختی جوان در 150 کیلومتری باختر ایرانشهر است که ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 350 متر است.

  0 دیدگاه 295 بازدید
 • درياچه ترشاب بردسير

  دریاچه تُرشاب یکی از دریاچه‌های استان کرمان است که در 13 کیلومتری جنوب شهرستان بردسیر و در نزدیکی روستای ترشاب قرار دارد.

  0 دیدگاه 1151 بازدید
 • درياچه جفتان شهداد

  دریاچه جفتان استان کرمان یکی از جاذبه های طبیعی این استان به شمار می رود که بر اثر زمین لرزه سال 1360 کرمان ایجاد شده است.

  0 دیدگاه 452 بازدید
 • درياچه ترشاب بردسير

  دریاچه تُرشاب یکی از دریاچه‌های استان کرمان است که در 13 کیلومتری جنوب شهرستان بردسیر و در نزدیکی روستای ترشاب قرار دارد.

  0 دیدگاه 1151 بازدید
 • درياچه جفتان شهداد

  دریاچه جفتان استان کرمان یکی از جاذبه های طبیعی این استان به شمار می رود که بر اثر زمین لرزه سال 1360 کرمان ایجاد شده است.

  0 دیدگاه 452 بازدید
 • تالاب هامون جازموريان

  هامون جازموریان، یک فرونشست زمین‎ساختی جوان در 150 کیلومتری باختر ایرانشهر است که ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 350 متر است.

  0 دیدگاه 295 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!