City Id =21

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

قلعه

 • قلعه اردشير کرمان - قلعه دختر
  (40 رای)


  قلعه اردشیر کرمان - قلعه دختر - یکی از قدیمی ترین قلعه های کشور است که جاذبه گردشگری اش را از دیواره های خشتی ضخیم و شکل و شمایل شگفت انگیزش دارد. قلعه ای که تاریخ بنای آن به دوران پیش از اسلام بر می گردد و گفته می شود که به دستور اردشیر ساسانی ساخته شده است.

  0 دیدگاه 37 بازدید
 • قلعه بياض کرمان
  (10 رای)


  قلعه بیاض کرمان شاخص ترین اثری است که در بدو ورود به بافت قدیم به چشم می خورد ، این قلعه به عنوان استحکامات دفاعی روستا مورد استفاده بوده که در مواقع احساس خطر همه اهالی درون آن رفته و به واسطه بارو و شش برج آن به دفاع از خود می پرداختند .

  0 دیدگاه 37 بازدید
 • قلعه منوجان کرمان
  (10 رای)


  قلعه منوجان یکی از قلعه های تاریخی استان کرمان محسوب می شود که در این شهر واقع شده است و یادگاری از عهد ساسانیان به شمار می رود. به پندار بسیاری معمار ارگ بم معمار قلعه منوجان کرمان نیز بوده است.

  1 دیدگاه 1501 بازدید
 • قلعه ضرغام کهنوج
  (25 رای)


  قلعه ضرغام کهنوج یکی از آثار تاریخی استان کرمان به شمار می رود که از سوی سعید خان بنا شد اما از زمان ساخت این قلعه اطلاع دقیقی در دست نیست. به نقل از اسناد و مدارک تاریخی این قلعه تا زمان سلطنت سلسله قاجار قلعه آباد و مستحکمی بوده که در زمان شورش آقاخان محلاتی خراب شده است .

  0 دیدگاه 319 بازدید
 • قلعه منوجان کرمان

  قلعه منوجان یکی از قلعه های تاریخی استان کرمان محسوب می شود که در این شهر واقع شده است و یادگاری از عهد ساسانیان به شمار می رود. به پندار بسیاری معمار ارگ بم معمار قلعه منوجان کرمان نیز بوده است.

  1 دیدگاه 1501 بازدید
 • قلعه اردشير کرمان - قلعه دختر

  قلعه اردشیر کرمان - قلعه دختر - یکی از قدیمی ترین قلعه های کشور است که جاذبه گردشگری اش را از دیواره های خشتی ضخیم و شکل و شمایل شگفت انگیزش دارد. قلعه ای که تاریخ بنای آن به دوران پیش از اسلام بر می گردد و گفته می شود که به دستور اردشیر ساسانی ساخته شده است.

  0 دیدگاه 37 بازدید
 • قلعه ضرغام کهنوج

  قلعه ضرغام کهنوج یکی از آثار تاریخی استان کرمان به شمار می رود که از سوی سعید خان بنا شد اما از زمان ساخت این قلعه اطلاع دقیقی در دست نیست. به نقل از اسناد و مدارک تاریخی این قلعه تا زمان سلطنت سلسله قاجار قلعه آباد و مستحکمی بوده که در زمان شورش آقاخان محلاتی خراب شده است .

  0 دیدگاه 319 بازدید
 • قلعه بياض کرمان

  قلعه بیاض کرمان شاخص ترین اثری است که در بدو ورود به بافت قدیم به چشم می خورد ، این قلعه به عنوان استحکامات دفاعی روستا مورد استفاده بوده که در مواقع احساس خطر همه اهالی درون آن رفته و به واسطه بارو و شش برج آن به دفاع از خود می پرداختند .

  0 دیدگاه 37 بازدید
 • قلعه منوجان کرمان

  قلعه منوجان یکی از قلعه های تاریخی استان کرمان محسوب می شود که در این شهر واقع شده است و یادگاری از عهد ساسانیان به شمار می رود. به پندار بسیاری معمار ارگ بم معمار قلعه منوجان کرمان نیز بوده است.

  1 دیدگاه 1501 بازدید
 • قلعه ضرغام کهنوج

  قلعه ضرغام کهنوج یکی از آثار تاریخی استان کرمان به شمار می رود که از سوی سعید خان بنا شد اما از زمان ساخت این قلعه اطلاع دقیقی در دست نیست. به نقل از اسناد و مدارک تاریخی این قلعه تا زمان سلطنت سلسله قاجار قلعه آباد و مستحکمی بوده که در زمان شورش آقاخان محلاتی خراب شده است .

  0 دیدگاه 319 بازدید
 • قلعه اردشير کرمان - قلعه دختر

  قلعه اردشیر کرمان - قلعه دختر - یکی از قدیمی ترین قلعه های کشور است که جاذبه گردشگری اش را از دیواره های خشتی ضخیم و شکل و شمایل شگفت انگیزش دارد. قلعه ای که تاریخ بنای آن به دوران پیش از اسلام بر می گردد و گفته می شود که به دستور اردشیر ساسانی ساخته شده است.

  0 دیدگاه 37 بازدید
 • قلعه بياض کرمان

  قلعه بیاض کرمان شاخص ترین اثری است که در بدو ورود به بافت قدیم به چشم می خورد ، این قلعه به عنوان استحکامات دفاعی روستا مورد استفاده بوده که در مواقع احساس خطر همه اهالی درون آن رفته و به واسطه بارو و شش برج آن به دفاع از خود می پرداختند .

  0 دیدگاه 37 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!