City Id =21

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک جنگلي

 • پارک جنگلي شهيد باهنر کرمان
  (33 رای)


  پارک جنگلی شهید باهنر یکی از ریه های تنفسی شهر کرمان به شمار می ره که در واقع جزو اموال منابع طبیعیِ هست اما به اجاره ی شهرداری کرمان در آمده تا مردم به راحتی بتوانند از امکانات تفریحی اون استفاده کنند. این پارک در بلوار شهید آیت الله صدوقی فعلی شهر کرمان قرار دارد.

  0 دیدگاه 3599 بازدید
 • پرديسان قائم کرمان (پارک جنگلي قائم)
  (10 رای)


  پردیسان قائم کرمان که به اسم پارک جنگلی قائم هم شناخته می شود، با درختان بیشمار خود، شش دهه است که بی‌وقفه، این شهر را ، سرپا نگه داشته است. جنگل بزرگ قائم در دامنه کوههای مرتفع مشرف برکرمان قرار گرفته و گفته می شود یکی از بزرگترین جنگلهای دست کاشت ایران است

  0 دیدگاه 2275 بازدید
 • پرديسان قائم کرمان (پارک جنگلي قائم)

  پردیسان قائم کرمان که به اسم پارک جنگلی قائم هم شناخته می شود، با درختان بیشمار خود، شش دهه است که بی‌وقفه، این شهر را ، سرپا نگه داشته است. جنگل بزرگ قائم در دامنه کوههای مرتفع مشرف برکرمان قرار گرفته و گفته می شود یکی از بزرگترین جنگلهای دست کاشت ایران است

  0 دیدگاه 2275 بازدید
 • پارک جنگلي شهيد باهنر کرمان

  پارک جنگلی شهید باهنر یکی از ریه های تنفسی شهر کرمان به شمار می ره که در واقع جزو اموال منابع طبیعیِ هست اما به اجاره ی شهرداری کرمان در آمده تا مردم به راحتی بتوانند از امکانات تفریحی اون استفاده کنند. این پارک در بلوار شهید آیت الله صدوقی فعلی شهر کرمان قرار دارد.

  0 دیدگاه 3599 بازدید
 • پارک جنگلي شهيد باهنر کرمان

  پارک جنگلی شهید باهنر یکی از ریه های تنفسی شهر کرمان به شمار می ره که در واقع جزو اموال منابع طبیعیِ هست اما به اجاره ی شهرداری کرمان در آمده تا مردم به راحتی بتوانند از امکانات تفریحی اون استفاده کنند. این پارک در بلوار شهید آیت الله صدوقی فعلی شهر کرمان قرار دارد.

  0 دیدگاه 3599 بازدید
 • پرديسان قائم کرمان (پارک جنگلي قائم)

  پردیسان قائم کرمان که به اسم پارک جنگلی قائم هم شناخته می شود، با درختان بیشمار خود، شش دهه است که بی‌وقفه، این شهر را ، سرپا نگه داشته است. جنگل بزرگ قائم در دامنه کوههای مرتفع مشرف برکرمان قرار گرفته و گفته می شود یکی از بزرگترین جنگلهای دست کاشت ایران است

  0 دیدگاه 2275 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!