City Id =21

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گرمابه و حمام

 • حمام گنجعلي خان کرمان
  (71 رای)


  حمام گنجعلی خان کرمان که داخل مجموعه گنجعلی خان واقع شده، از جمله زیباترین حمام های تاریخی ایران است که حتی شهرتی جهانی پیدا کرده و روزانه گردشگران زیادی از آن بازدید می کنند.

  0 دیدگاه 2823 بازدید
 • حمام وکيل کرمان (چايخانه وکيل)
  (5 رای)


  حمام وکیل کرمان که امروزه به عنوان چایخانه وکیل شناخته می شود، یکی از جاذبه های تاریخی کرمان به شمار می رود که در میانه‌ های بازار کرمان،قرار دارد. حمام وکیل توسط وکیل‌ الملک (اسماعیل خان نوری) حاکم عصر قاجار کرمان و به سبک حمام گنجعلیخان ساخته شده ‌است.

  0 دیدگاه 1363 بازدید
 • حمام گنجعلي خان کرمان

  حمام گنجعلی خان کرمان که داخل مجموعه گنجعلی خان واقع شده، از جمله زیباترین حمام های تاریخی ایران است که حتی شهرتی جهانی پیدا کرده و روزانه گردشگران زیادی از آن بازدید می کنند.

  0 دیدگاه 2823 بازدید
 • حمام وکيل کرمان (چايخانه وکيل)

  حمام وکیل کرمان که امروزه به عنوان چایخانه وکیل شناخته می شود، یکی از جاذبه های تاریخی کرمان به شمار می رود که در میانه‌ های بازار کرمان،قرار دارد. حمام وکیل توسط وکیل‌ الملک (اسماعیل خان نوری) حاکم عصر قاجار کرمان و به سبک حمام گنجعلیخان ساخته شده ‌است.

  0 دیدگاه 1363 بازدید
 • حمام گنجعلي خان کرمان

  حمام گنجعلی خان کرمان که داخل مجموعه گنجعلی خان واقع شده، از جمله زیباترین حمام های تاریخی ایران است که حتی شهرتی جهانی پیدا کرده و روزانه گردشگران زیادی از آن بازدید می کنند.

  0 دیدگاه 2823 بازدید
 • حمام وکيل کرمان (چايخانه وکيل)

  حمام وکیل کرمان که امروزه به عنوان چایخانه وکیل شناخته می شود، یکی از جاذبه های تاریخی کرمان به شمار می رود که در میانه‌ های بازار کرمان،قرار دارد. حمام وکیل توسط وکیل‌ الملک (اسماعیل خان نوری) حاکم عصر قاجار کرمان و به سبک حمام گنجعلیخان ساخته شده ‌است.

  0 دیدگاه 1363 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!