City Id =22

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

موزه

 • موزه خط و کتابت کرمانشاه
  (47 رای)


  موزه خط و کتابت کرمانشاه یکی از موزه های زیبای این شهر است که در محل تکیه بیگلربیگی قرار دارد. در این موزه اسناد و مدارک و مستندات تاریخی و نسخ خطی نگهداری و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • موزه پارینه سنگی زاگرس
  (36 رای)


  موزه پارینه سنگی زاگرس یکی از موزه های زیبای کرمانشاه برای علاقه مندان به سنگ و طبیعت تاریخ است که در محل تکیه بیگلر بیگی کرمانشاه قرار دارد. موزه پارینه سنگی زاگرس کرمانشاه تنها موزه پارینه سنگی خاورمیانه محسوب می شود.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • موزه پارینه سنگی زاگرس

  موزه پارینه سنگی زاگرس یکی از موزه های زیبای کرمانشاه برای علاقه مندان به سنگ و طبیعت تاریخ است که در محل تکیه بیگلر بیگی کرمانشاه قرار دارد. موزه پارینه سنگی زاگرس کرمانشاه تنها موزه پارینه سنگی خاورمیانه محسوب می شود.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • موزه خط و کتابت کرمانشاه

  موزه خط و کتابت کرمانشاه یکی از موزه های زیبای این شهر است که در محل تکیه بیگلربیگی قرار دارد. در این موزه اسناد و مدارک و مستندات تاریخی و نسخ خطی نگهداری و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • موزه پارینه سنگی زاگرس

  موزه پارینه سنگی زاگرس یکی از موزه های زیبای کرمانشاه برای علاقه مندان به سنگ و طبیعت تاریخ است که در محل تکیه بیگلر بیگی کرمانشاه قرار دارد. موزه پارینه سنگی زاگرس کرمانشاه تنها موزه پارینه سنگی خاورمیانه محسوب می شود.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • موزه خط و کتابت کرمانشاه

  موزه خط و کتابت کرمانشاه یکی از موزه های زیبای این شهر است که در محل تکیه بیگلربیگی قرار دارد. در این موزه اسناد و مدارک و مستندات تاریخی و نسخ خطی نگهداری و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 0 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!