City Id =10

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ثبت ملي

 • آسبادهاي خوانشرف
  (48 رای)


  آسبادهای خوانشرف از جمله جاذبه های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی است. در این محدوده در مجموع تعداد 10 آسباد با جهت شمالی-جنوبی در کنار هم ساخته شده اند. هر آسباد دارای طولی برابر 13 متر و عرض 3 متر هست, همینطور ارتفاع کنونی تقریبی آن ها از سطح اراضی 4متر است.

  0 دیدگاه 46 بازدید
 • بناي خواجه خضر بيرجند
  (31 رای)


  بنای تاریخی خواجه خضر در جبهه شمال میدان پست در محله سرده جزو بناهای تاریخی شاخص در بافت تاریخی شهر بیرجند قرار دارد.

  0 دیدگاه 1803 بازدید
 • بند عمر شاه بيرجند (بند امير شاه)
  (36 رای)


  بند تاریخی امیرشاه در فاصله 2 کیلومتری جنوب غرب بیرجند با جهت شرقی – غربی در مسیر رودخانه ای فصلی در داخل رشته کوه باقران بنا شده است .

  0 دیدگاه 384 بازدید
 • سنگ‌ نگاره کال‌ جنگال خوسف
  (33 رای)


  مجموعه سنگ‌نگاره‌های کال جنگال در طول دره‌ای به همین نام در رشته کوه باقران، در فاصله 35 کیلومتری جنوب غرب بیرجند در نزدیکی روستای زمان‌آباد از توابع بخش مرکزی بیرجند قرار دارد.

  0 دیدگاه 684 بازدید
 • آسبادهاي طبس مسينا
  (41 رای)


  آسبادهای طبس مسینا در داخل شهر طبس‌‌ مسینا از توابع شهرستان درمیان قرار دارد. شرایط دشوار طبیعی مناطق بیابانی و حاشیه کویر ایران باعث شده تا مردم حاشیه کویر از ابتکار و خلاقیت‌های خود استفاده کرده و با حداکثر بهره‌گیری از عوامل و شرایط طبیعی، آنرا در اختیار خود درآورند.

  0 دیدگاه 33 بازدید
 • ساختمان پست قديم بيرجند
  (10 رای)


  ساختمان پست قدیم یکی از ساختمان های تاریخی شهر بیرجند است که به لحاظ استقرار مکانی در خیابان شهید منتظری – میدان پست قدیم در محله سرده قرار دارد.

  0 دیدگاه 397 بازدید
 • سنگ‌ نگاره کال‌ جنگال خوسف

  مجموعه سنگ‌نگاره‌های کال جنگال در طول دره‌ای به همین نام در رشته کوه باقران، در فاصله 35 کیلومتری جنوب غرب بیرجند در نزدیکی روستای زمان‌آباد از توابع بخش مرکزی بیرجند قرار دارد.

  0 دیدگاه 684 بازدید
 • ساختمان پست قديم بيرجند

  ساختمان پست قدیم یکی از ساختمان های تاریخی شهر بیرجند است که به لحاظ استقرار مکانی در خیابان شهید منتظری – میدان پست قدیم در محله سرده قرار دارد.

  0 دیدگاه 397 بازدید
 • آسبادهاي خوانشرف

  آسبادهای خوانشرف از جمله جاذبه های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی است. در این محدوده در مجموع تعداد 10 آسباد با جهت شمالی-جنوبی در کنار هم ساخته شده اند. هر آسباد دارای طولی برابر 13 متر و عرض 3 متر هست, همینطور ارتفاع کنونی تقریبی آن ها از سطح اراضی 4متر است.

  0 دیدگاه 46 بازدید
 • آسبادهاي طبس مسينا

  آسبادهای طبس مسینا در داخل شهر طبس‌‌ مسینا از توابع شهرستان درمیان قرار دارد. شرایط دشوار طبیعی مناطق بیابانی و حاشیه کویر ایران باعث شده تا مردم حاشیه کویر از ابتکار و خلاقیت‌های خود استفاده کرده و با حداکثر بهره‌گیری از عوامل و شرایط طبیعی، آنرا در اختیار خود درآورند.

  0 دیدگاه 33 بازدید
 • بناي خواجه خضر بيرجند

  بنای تاریخی خواجه خضر در جبهه شمال میدان پست در محله سرده جزو بناهای تاریخی شاخص در بافت تاریخی شهر بیرجند قرار دارد.

  0 دیدگاه 1803 بازدید
 • بند عمر شاه بيرجند (بند امير شاه)

  بند تاریخی امیرشاه در فاصله 2 کیلومتری جنوب غرب بیرجند با جهت شرقی – غربی در مسیر رودخانه ای فصلی در داخل رشته کوه باقران بنا شده است .

  0 دیدگاه 384 بازدید
 • بناي خواجه خضر بيرجند

  بنای تاریخی خواجه خضر در جبهه شمال میدان پست در محله سرده جزو بناهای تاریخی شاخص در بافت تاریخی شهر بیرجند قرار دارد.

  0 دیدگاه 1803 بازدید
 • سنگ‌ نگاره کال‌ جنگال خوسف

  مجموعه سنگ‌نگاره‌های کال جنگال در طول دره‌ای به همین نام در رشته کوه باقران، در فاصله 35 کیلومتری جنوب غرب بیرجند در نزدیکی روستای زمان‌آباد از توابع بخش مرکزی بیرجند قرار دارد.

  0 دیدگاه 684 بازدید
 • ساختمان پست قديم بيرجند

  ساختمان پست قدیم یکی از ساختمان های تاریخی شهر بیرجند است که به لحاظ استقرار مکانی در خیابان شهید منتظری – میدان پست قدیم در محله سرده قرار دارد.

  0 دیدگاه 397 بازدید
 • بند عمر شاه بيرجند (بند امير شاه)

  بند تاریخی امیرشاه در فاصله 2 کیلومتری جنوب غرب بیرجند با جهت شرقی – غربی در مسیر رودخانه ای فصلی در داخل رشته کوه باقران بنا شده است .

  0 دیدگاه 384 بازدید
 • آسبادهاي خوانشرف

  آسبادهای خوانشرف از جمله جاذبه های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی است. در این محدوده در مجموع تعداد 10 آسباد با جهت شمالی-جنوبی در کنار هم ساخته شده اند. هر آسباد دارای طولی برابر 13 متر و عرض 3 متر هست, همینطور ارتفاع کنونی تقریبی آن ها از سطح اراضی 4متر است.

  0 دیدگاه 46 بازدید
 • آسبادهاي طبس مسينا

  آسبادهای طبس مسینا در داخل شهر طبس‌‌ مسینا از توابع شهرستان درمیان قرار دارد. شرایط دشوار طبیعی مناطق بیابانی و حاشیه کویر ایران باعث شده تا مردم حاشیه کویر از ابتکار و خلاقیت‌های خود استفاده کرده و با حداکثر بهره‌گیری از عوامل و شرایط طبیعی، آنرا در اختیار خود درآورند.

  0 دیدگاه 33 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!