City Id =10

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ساير

 • منطقه نمونه گردشگري بند دره بيرجند
  (37 رای)


  بند دره خراسان جنوبی که مهمترین بند تاریخی و بزرگترین بند کوهستانی شهر بیرجند محسوب می شود که به دستور امیر شوکت الملک در سال 1294 هجری قمری ساخته شده است؛ این بند تاریخی حالا به یک منطقه نمونه گردشگری زیبا برای تفریح و سفر گردشگران تبدیل شده است.

  0 دیدگاه 468 بازدید
 • منطقه نمونه گردشگري شهر تون
  (35 رای)


  در سده های نخستین اسلامی، شهر تون از آبادی های شاخص خراسان بوده است. تون از شهرهای بسیار کهن خراسان بزرگ بوده که بر حاشیه کویر نمک از قدیم الایام یکی از باراندازهای مهم شرق به غرب ایران محسوب می شده است .

  0 دیدگاه 390 بازدید
 • منطقه نمونه گردشگري بند دره بيرجند

  بند دره خراسان جنوبی که مهمترین بند تاریخی و بزرگترین بند کوهستانی شهر بیرجند محسوب می شود که به دستور امیر شوکت الملک در سال 1294 هجری قمری ساخته شده است؛ این بند تاریخی حالا به یک منطقه نمونه گردشگری زیبا برای تفریح و سفر گردشگران تبدیل شده است.

  0 دیدگاه 468 بازدید
 • منطقه نمونه گردشگري شهر تون

  در سده های نخستین اسلامی، شهر تون از آبادی های شاخص خراسان بوده است. تون از شهرهای بسیار کهن خراسان بزرگ بوده که بر حاشیه کویر نمک از قدیم الایام یکی از باراندازهای مهم شرق به غرب ایران محسوب می شده است .

  0 دیدگاه 390 بازدید
 • منطقه نمونه گردشگري بند دره بيرجند

  بند دره خراسان جنوبی که مهمترین بند تاریخی و بزرگترین بند کوهستانی شهر بیرجند محسوب می شود که به دستور امیر شوکت الملک در سال 1294 هجری قمری ساخته شده است؛ این بند تاریخی حالا به یک منطقه نمونه گردشگری زیبا برای تفریح و سفر گردشگران تبدیل شده است.

  0 دیدگاه 468 بازدید
 • منطقه نمونه گردشگري شهر تون

  در سده های نخستین اسلامی، شهر تون از آبادی های شاخص خراسان بوده است. تون از شهرهای بسیار کهن خراسان بزرگ بوده که بر حاشیه کویر نمک از قدیم الایام یکی از باراندازهای مهم شرق به غرب ایران محسوب می شده است .

  0 دیدگاه 390 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!