City Id =10

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

قلعه

 • قلعه درخش درميان
  (27 رای)


  قلعه درخش درمیان با نقشه چهار ضلعی ساخته شده و ورودی اصلی در ضلع جنوبی آن واقع شده است. این بنا دارای شش برج مدور است که در اضلاع جنوبی، غربی و شمالی قرار دارند. ورودی در ضلع جنوبی است و پس از آن فضای هشتی قرار گرفته که دارای پوشش گنبدی از نوع عرقچین است.

  0 دیدگاه 706 بازدید
 • قلعه شاهدژ نهبندان
  (22 رای)


  قلعه شاهدژ نهبندان در 5 کیلومتری شرق نهبندان قرار دارد. مصالح بکار رفته در آن شامل سنگ و آجر است که در بعضی قسمتها بدون ملات برروی یکدیگر قرار گرفته اند.

  0 دیدگاه 324 بازدید
 • قلعه فورگ درميان
  (7 رای)


  قلعه فورگ درمیان یکی از قلعه های تاریخی استان خراسان جنوبی به شمار می رود که در روستای فورگ از توابع درمیان قرار دارد. قلعه فورگ در فاصله 90 کیلومتری شرق بیرجند و 10 کیلومتری شهر اسدیه واقع شده است. ساخت قلعه فورگ درمیان در زمان نادر شاه توسط میرزا بقا خان حاکم منطقه شروع شد.

  0 دیدگاه 2618 بازدید
 • قلعه بيرجند
  (8 رای)


  قلعه تاریخی بیرجند بر فراز تپه ای مشرف بر بافت مسکونی شهر قرار دارد. قلعه بیرجند که با نام‌های قلعه ته ده و پایین شهر نیز شناخته می‌شود، بزرگترین و قدیمی‌ترین بنای تاریخی بیرجند به شمار می‌رود . قلعه بیرجند دارای طرح چهار ضلعی بوده و دارای شش برچ در چهار گوشه و میانه باروی غربی و جنوبی است.

  0 دیدگاه 788 بازدید
 • قلعه بيرجند

  قلعه تاریخی بیرجند بر فراز تپه ای مشرف بر بافت مسکونی شهر قرار دارد. قلعه بیرجند که با نام‌های قلعه ته ده و پایین شهر نیز شناخته می‌شود، بزرگترین و قدیمی‌ترین بنای تاریخی بیرجند به شمار می‌رود . قلعه بیرجند دارای طرح چهار ضلعی بوده و دارای شش برچ در چهار گوشه و میانه باروی غربی و جنوبی است.

  0 دیدگاه 788 بازدید
 • قلعه فورگ درميان

  قلعه فورگ درمیان یکی از قلعه های تاریخی استان خراسان جنوبی به شمار می رود که در روستای فورگ از توابع درمیان قرار دارد. قلعه فورگ در فاصله 90 کیلومتری شرق بیرجند و 10 کیلومتری شهر اسدیه واقع شده است. ساخت قلعه فورگ درمیان در زمان نادر شاه توسط میرزا بقا خان حاکم منطقه شروع شد.

  0 دیدگاه 2618 بازدید
 • قلعه شاهدژ نهبندان

  قلعه شاهدژ نهبندان در 5 کیلومتری شرق نهبندان قرار دارد. مصالح بکار رفته در آن شامل سنگ و آجر است که در بعضی قسمتها بدون ملات برروی یکدیگر قرار گرفته اند.

  0 دیدگاه 324 بازدید
 • قلعه درخش درميان

  قلعه درخش درمیان با نقشه چهار ضلعی ساخته شده و ورودی اصلی در ضلع جنوبی آن واقع شده است. این بنا دارای شش برج مدور است که در اضلاع جنوبی، غربی و شمالی قرار دارند. ورودی در ضلع جنوبی است و پس از آن فضای هشتی قرار گرفته که دارای پوشش گنبدی از نوع عرقچین است.

  0 دیدگاه 706 بازدید
 • قلعه فورگ درميان

  قلعه فورگ درمیان یکی از قلعه های تاریخی استان خراسان جنوبی به شمار می رود که در روستای فورگ از توابع درمیان قرار دارد. قلعه فورگ در فاصله 90 کیلومتری شرق بیرجند و 10 کیلومتری شهر اسدیه واقع شده است. ساخت قلعه فورگ درمیان در زمان نادر شاه توسط میرزا بقا خان حاکم منطقه شروع شد.

  0 دیدگاه 2618 بازدید
 • قلعه بيرجند

  قلعه تاریخی بیرجند بر فراز تپه ای مشرف بر بافت مسکونی شهر قرار دارد. قلعه بیرجند که با نام‌های قلعه ته ده و پایین شهر نیز شناخته می‌شود، بزرگترین و قدیمی‌ترین بنای تاریخی بیرجند به شمار می‌رود . قلعه بیرجند دارای طرح چهار ضلعی بوده و دارای شش برچ در چهار گوشه و میانه باروی غربی و جنوبی است.

  0 دیدگاه 788 بازدید
 • قلعه درخش درميان

  قلعه درخش درمیان با نقشه چهار ضلعی ساخته شده و ورودی اصلی در ضلع جنوبی آن واقع شده است. این بنا دارای شش برج مدور است که در اضلاع جنوبی، غربی و شمالی قرار دارند. ورودی در ضلع جنوبی است و پس از آن فضای هشتی قرار گرفته که دارای پوشش گنبدی از نوع عرقچین است.

  0 دیدگاه 706 بازدید
 • قلعه شاهدژ نهبندان

  قلعه شاهدژ نهبندان در 5 کیلومتری شرق نهبندان قرار دارد. مصالح بکار رفته در آن شامل سنگ و آجر است که در بعضی قسمتها بدون ملات برروی یکدیگر قرار گرفته اند.

  0 دیدگاه 324 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!