City Id =10

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گرمابه و حمام

 • حمام خيروز تون (موزه مردم شناسي فردوس)
  (29 رای)


  حمام خیروز یکی از بناهای زیبا و تاریخی شهر تون است که قدمت آن به دوره صفویه بر می گردد و الحاقاتی در دوره پهلوی به خصوص در فضای سربینه صورت گرفته است. معماری این حمام مانند حمام های سردشت و کوشک در سطح منطقه منحصر بفرد است.

  0 دیدگاه 1378 بازدید
 • حمام چهاردرخت بيرجند (موزه پهلواني)
  (34 رای)


  حمام چهاردرخت بیرجند نمونه ای به جای مانده از حمام های قدیمی بیرجند است. و در حال حاضر بخشی از آن به عنوان زورخانه پوریای ولی جهت انجام ورزش باستانی تغییر کاربری داده است. حمام چهاردرخت بیرجند در محل موسوم به سرآب میان ده در جنوب میدان چهاردرخت قرار دارد و یکی از دو حمام بزرگ شهر بوده است.

  0 دیدگاه 1636 بازدید
 • حمام چهاردرخت بيرجند (موزه پهلواني)

  حمام چهاردرخت بیرجند نمونه ای به جای مانده از حمام های قدیمی بیرجند است. و در حال حاضر بخشی از آن به عنوان زورخانه پوریای ولی جهت انجام ورزش باستانی تغییر کاربری داده است. حمام چهاردرخت بیرجند در محل موسوم به سرآب میان ده در جنوب میدان چهاردرخت قرار دارد و یکی از دو حمام بزرگ شهر بوده است.

  0 دیدگاه 1636 بازدید
 • حمام خيروز تون (موزه مردم شناسي فردوس)

  حمام خیروز یکی از بناهای زیبا و تاریخی شهر تون است که قدمت آن به دوره صفویه بر می گردد و الحاقاتی در دوره پهلوی به خصوص در فضای سربینه صورت گرفته است. معماری این حمام مانند حمام های سردشت و کوشک در سطح منطقه منحصر بفرد است.

  0 دیدگاه 1378 بازدید
 • حمام چهاردرخت بيرجند (موزه پهلواني)

  حمام چهاردرخت بیرجند نمونه ای به جای مانده از حمام های قدیمی بیرجند است. و در حال حاضر بخشی از آن به عنوان زورخانه پوریای ولی جهت انجام ورزش باستانی تغییر کاربری داده است. حمام چهاردرخت بیرجند در محل موسوم به سرآب میان ده در جنوب میدان چهاردرخت قرار دارد و یکی از دو حمام بزرگ شهر بوده است.

  0 دیدگاه 1636 بازدید
 • حمام خيروز تون (موزه مردم شناسي فردوس)

  حمام خیروز یکی از بناهای زیبا و تاریخی شهر تون است که قدمت آن به دوره صفویه بر می گردد و الحاقاتی در دوره پهلوی به خصوص در فضای سربینه صورت گرفته است. معماری این حمام مانند حمام های سردشت و کوشک در سطح منطقه منحصر بفرد است.

  0 دیدگاه 1378 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!