City Id =13

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

آتشکده

  • زيگورات چغازنبيل (معبد چغازنبيل)
    (19 رای)


    زیگوارت چغازنبيل يكي از زيباترين آثار باستاني ايران و پرستشگاهي است كه ايلاميها براي خدايان خود ساخته بودند. محوطه تاریخی زیگورات چغازنبیل (معبد چغازنبیل) يکی از چند اثر ثبت شده‌ ايران در فهرست ميراث جهانی یونسکو است که همین موضوع باعث شده گردشگران زیادی برای بازدید از آن به استان خوزستان بیایند.

    0 دیدگاه 2221 بازدید
  • اشکفت سلمان (نيايشگاه تاريشا)
    (12 رای)


    اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا) یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان است که بزرگترین خط نوشته میخی ایلام نو را در خود جای داده‌ است. اشکفت سلیمان در جنوب ایذه واقع شده و شامل چهار نقش برجسته متعلق به دوره ایلامیان و بقایای یک ساختمان متعلق به اتابکان است.

    0 دیدگاه 271 بازدید
  • معبد بردنشانده
    (23 رای)


    معبد بردنشانده یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان و مربوط به دوره هخامنشیان است. این معبد در برد نشانده واقع در ۱۶ کیلومتری مسجد سلیمان و در جاده سد شهید عباسپور قرار گرفته است و در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۲۷ با شمارهٔ ثبت ۳۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌.

    0 دیدگاه 1059 بازدید
  • معبد بردنشانده

    معبد بردنشانده یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان و مربوط به دوره هخامنشیان است. این معبد در برد نشانده واقع در ۱۶ کیلومتری مسجد سلیمان و در جاده سد شهید عباسپور قرار گرفته است و در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۲۷ با شمارهٔ ثبت ۳۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌.

    0 دیدگاه 1059 بازدید
  • اشکفت سلمان (نيايشگاه تاريشا)

    اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا) یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان است که بزرگترین خط نوشته میخی ایلام نو را در خود جای داده‌ است. اشکفت سلیمان در جنوب ایذه واقع شده و شامل چهار نقش برجسته متعلق به دوره ایلامیان و بقایای یک ساختمان متعلق به اتابکان است.

    0 دیدگاه 271 بازدید
  • زيگورات چغازنبيل (معبد چغازنبيل)

    زیگوارت چغازنبيل يكي از زيباترين آثار باستاني ايران و پرستشگاهي است كه ايلاميها براي خدايان خود ساخته بودند. محوطه تاریخی زیگورات چغازنبیل (معبد چغازنبیل) يکی از چند اثر ثبت شده‌ ايران در فهرست ميراث جهانی یونسکو است که همین موضوع باعث شده گردشگران زیادی برای بازدید از آن به استان خوزستان بیایند.

    0 دیدگاه 2221 بازدید
  • زيگورات چغازنبيل (معبد چغازنبيل)

    زیگوارت چغازنبيل يكي از زيباترين آثار باستاني ايران و پرستشگاهي است كه ايلاميها براي خدايان خود ساخته بودند. محوطه تاریخی زیگورات چغازنبیل (معبد چغازنبیل) يکی از چند اثر ثبت شده‌ ايران در فهرست ميراث جهانی یونسکو است که همین موضوع باعث شده گردشگران زیادی برای بازدید از آن به استان خوزستان بیایند.

    0 دیدگاه 2221 بازدید
  • معبد بردنشانده

    معبد بردنشانده یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان و مربوط به دوره هخامنشیان است. این معبد در برد نشانده واقع در ۱۶ کیلومتری مسجد سلیمان و در جاده سد شهید عباسپور قرار گرفته است و در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۲۷ با شمارهٔ ثبت ۳۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌.

    0 دیدگاه 1059 بازدید
  • اشکفت سلمان (نيايشگاه تاريشا)

    اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا) یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان است که بزرگترین خط نوشته میخی ایلام نو را در خود جای داده‌ است. اشکفت سلیمان در جنوب ایذه واقع شده و شامل چهار نقش برجسته متعلق به دوره ایلامیان و بقایای یک ساختمان متعلق به اتابکان است.

    0 دیدگاه 271 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!