City Id =13

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

اماکن تاريخي

 • بند ميزان شوشتر
  (11 رای)


  بند ميزان يك اثر ئاریخی بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه رودخانه كارون را به دو شاخه شطيط و گرگر با نسبت مشخص 4 دانگه و 2 دانگه تقسيم مي كند. بند میزان با شماره 2331 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

  0 دیدگاه 903 بازدید
 • تپه چغاميش
  (37 رای)


  تپه باستانی چغاميش تپه اي بزرگ در جنوب دزفول است و در دشتي قرار دارد كه رودهاي كارون و دز از آن ميگذرند. آثاري از سوزياناي عتيق تا دوره هخامنشي در تپه چغامیش كشف شده اند که همین موضوع باعث شده چغامیش به یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان تبدیل شود.

  0 دیدگاه 2822 بازدید
 • نقش برجسته خونگ اژدر
  (35 رای)


  نقش برجسته خونگ اژدر یکی از آثار باستانی استان خوزستان است که در 15 کیلومتری ایذه در شرق روستای خونگ اژدر قرار دارد.

  0 دیدگاه 997 بازدید
 • نقش برجسته خونگ اژدر

  نقش برجسته خونگ اژدر یکی از آثار باستانی استان خوزستان است که در 15 کیلومتری ایذه در شرق روستای خونگ اژدر قرار دارد.

  0 دیدگاه 997 بازدید
 • تپه چغاميش

  تپه باستانی چغاميش تپه اي بزرگ در جنوب دزفول است و در دشتي قرار دارد كه رودهاي كارون و دز از آن ميگذرند. آثاري از سوزياناي عتيق تا دوره هخامنشي در تپه چغامیش كشف شده اند که همین موضوع باعث شده چغامیش به یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان تبدیل شود.

  0 دیدگاه 2822 بازدید
 • بند ميزان شوشتر

  بند ميزان يك اثر ئاریخی بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه رودخانه كارون را به دو شاخه شطيط و گرگر با نسبت مشخص 4 دانگه و 2 دانگه تقسيم مي كند. بند میزان با شماره 2331 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

  0 دیدگاه 903 بازدید
 • تپه چغاميش

  تپه باستانی چغاميش تپه اي بزرگ در جنوب دزفول است و در دشتي قرار دارد كه رودهاي كارون و دز از آن ميگذرند. آثاري از سوزياناي عتيق تا دوره هخامنشي در تپه چغامیش كشف شده اند که همین موضوع باعث شده چغامیش به یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان تبدیل شود.

  0 دیدگاه 2822 بازدید
 • نقش برجسته خونگ اژدر

  نقش برجسته خونگ اژدر یکی از آثار باستانی استان خوزستان است که در 15 کیلومتری ایذه در شرق روستای خونگ اژدر قرار دارد.

  0 دیدگاه 997 بازدید
 • بند ميزان شوشتر

  بند ميزان يك اثر ئاریخی بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه رودخانه كارون را به دو شاخه شطيط و گرگر با نسبت مشخص 4 دانگه و 2 دانگه تقسيم مي كند. بند میزان با شماره 2331 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

  0 دیدگاه 903 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!