City Id =13

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

باغ وحش

 • باغ وحش هويزه
  (64 رای)


  باغ وحش هویزه با مساحت هشت هکتار به عنوان بزرگترین باغ وحش استان خوزستان به شمار می رود. در کنار آن مضیف عربی یا سالن پذیرایی از مصالح نی بافته شده از دیدنی های این باغ وحش است .

  0 دیدگاه 1090 بازدید
 • باغ وحش هويزه

  باغ وحش هویزه با مساحت هشت هکتار به عنوان بزرگترین باغ وحش استان خوزستان به شمار می رود. در کنار آن مضیف عربی یا سالن پذیرایی از مصالح نی بافته شده از دیدنی های این باغ وحش است .

  0 دیدگاه 1090 بازدید
 • باغ وحش هويزه

  باغ وحش هویزه با مساحت هشت هکتار به عنوان بزرگترین باغ وحش استان خوزستان به شمار می رود. در کنار آن مضیف عربی یا سالن پذیرایی از مصالح نی بافته شده از دیدنی های این باغ وحش است .

  0 دیدگاه 1090 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!