City Id =13

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ثبت ملي

 • سازه هاي آبي شوشتر
  (23 رای)


  آبشارهاي شگفت انگیز شوشتر یا همان سیکاها یکی از آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو هست که در استان خوزستان واقع شده است. سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ ای به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب‌ ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌ اند.

  0 دیدگاه 3172 بازدید
 • چاه نفت شماره يک مسجد سليمان
  (30 رای)


  چاه شماره یک نام اولین چاه نفت خاورمیانه است که در منطقه مسجد سلیمان خوزستان قرار دارد. چاه شماره یک اولین چاه نفت خاورمیانه هم محسوب می شود که در ۵ خرداد ۱۲۸۷ به نفت رسید و شرایط منطقه خاور میانه را از آن زمان تغییر داد.

  0 دیدگاه 2472 بازدید
 • آسياب‌هاي آبي دزفول
  (49 رای)


  آسیاب های آبی دزفول یکی از آثار ارزشمند تاریخی ، معماری و گردشگری شهرستان دزفول به شمار می رود. آنچه امروز به عنوان آسیاب های آبی شناخته می شود ، مجموعه ای است از سازه های آبی که در گذشته به عنوان بند و آسیاب استفاده می شده است.

  0 دیدگاه 867 بازدید
 • سازه هاي آبي شوشتر

  آبشارهاي شگفت انگیز شوشتر یا همان سیکاها یکی از آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو هست که در استان خوزستان واقع شده است. سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ ای به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب‌ ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌ اند.

  0 دیدگاه 3172 بازدید
 • چاه نفت شماره يک مسجد سليمان

  چاه شماره یک نام اولین چاه نفت خاورمیانه است که در منطقه مسجد سلیمان خوزستان قرار دارد. چاه شماره یک اولین چاه نفت خاورمیانه هم محسوب می شود که در ۵ خرداد ۱۲۸۷ به نفت رسید و شرایط منطقه خاور میانه را از آن زمان تغییر داد.

  0 دیدگاه 2472 بازدید
 • آسياب‌هاي آبي دزفول

  آسیاب های آبی دزفول یکی از آثار ارزشمند تاریخی ، معماری و گردشگری شهرستان دزفول به شمار می رود. آنچه امروز به عنوان آسیاب های آبی شناخته می شود ، مجموعه ای است از سازه های آبی که در گذشته به عنوان بند و آسیاب استفاده می شده است.

  0 دیدگاه 867 بازدید
 • سازه هاي آبي شوشتر

  آبشارهاي شگفت انگیز شوشتر یا همان سیکاها یکی از آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو هست که در استان خوزستان واقع شده است. سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ ای به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب‌ ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌ اند.

  0 دیدگاه 3172 بازدید
 • چاه نفت شماره يک مسجد سليمان

  چاه شماره یک نام اولین چاه نفت خاورمیانه است که در منطقه مسجد سلیمان خوزستان قرار دارد. چاه شماره یک اولین چاه نفت خاورمیانه هم محسوب می شود که در ۵ خرداد ۱۲۸۷ به نفت رسید و شرایط منطقه خاور میانه را از آن زمان تغییر داد.

  0 دیدگاه 2472 بازدید
 • آسياب‌هاي آبي دزفول

  آسیاب های آبی دزفول یکی از آثار ارزشمند تاریخی ، معماری و گردشگری شهرستان دزفول به شمار می رود. آنچه امروز به عنوان آسیاب های آبی شناخته می شود ، مجموعه ای است از سازه های آبی که در گذشته به عنوان بند و آسیاب استفاده می شده است.

  0 دیدگاه 867 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!