City Id =13

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

قلعه

 • قلعه تل خوزستان
  (20 رای)


  شهر تاریخی قلعه‌ تُل یکی از شهرهای لرنشین استان خوزستان است و در بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک قرار دارد. قلعه بلندترین نقطه و گویاترین نشانه شهر برای تازه‌ واردان به شهر یا مسافرانی است که از مسیر ارتباطی اهواز به اصفهان عبور می‌کنند.

  0 دیدگاه 1652 بازدید
 • قلعه ارجان بهبهان
  (10 رای)


  قلعه ارجان در شهرستان بهبهان واقع شده است. قلعه ارجان بهبهان در زمان ساسانیان و برای دفاع در برابر هجوم اقوام عرب در قسمت شمال غربی بهبهان توسط آریابرزن که در زبان رومی آریوبرزن گفته می‌شود ساخنه شد.

  0 دیدگاه 405 بازدید
 • قلعه دا و دختر
  (24 رای)


  قلعه دا و دختر در شمال رامهرمز در مسیر جاده کمربندی و روی كوه‌های گچی در ارتفاع حدوداً 600 متری قرار گرفته است . این قلعه از نظر نوع معماری شبیه قلعه‌های رومی اطراف دریای مدیترانه است و به گفته باستان‌شناسان متعلق به دوره ساسانی است .

  0 دیدگاه 837 بازدید
 • قلعه سلاسل شوشتر
  (24 رای)


  قلعه سلاسل در استان خوزستان و در شمال‌غربی شهرستان شوشتر در کنار رودخانه شطیط قرار دارد. قدمت این قلعه بر طبق برخی روایات مربوط به دوره ساسانی می‌شود. ولی بر طبق گفته راولینسون این قلعه همان قلعه باستانی مربوط به دوران ساسانی نیست.

  0 دیدگاه 528 بازدید
 • قلعه شوش
  (16 رای)


  قلعه تاریخی شوش از آثار به جا مانده دوران قاجاریه و از جمله جاذبه های گردشگری شهر شوش است که در خیابان طالقانی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 758 بازدید
 • قلعه تل خوزستان

  شهر تاریخی قلعه‌ تُل یکی از شهرهای لرنشین استان خوزستان است و در بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک قرار دارد. قلعه بلندترین نقطه و گویاترین نشانه شهر برای تازه‌ واردان به شهر یا مسافرانی است که از مسیر ارتباطی اهواز به اصفهان عبور می‌کنند.

  0 دیدگاه 1652 بازدید
 • قلعه شوش

  قلعه تاریخی شوش از آثار به جا مانده دوران قاجاریه و از جمله جاذبه های گردشگری شهر شوش است که در خیابان طالقانی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 758 بازدید
 • قلعه سلاسل شوشتر

  قلعه سلاسل در استان خوزستان و در شمال‌غربی شهرستان شوشتر در کنار رودخانه شطیط قرار دارد. قدمت این قلعه بر طبق برخی روایات مربوط به دوره ساسانی می‌شود. ولی بر طبق گفته راولینسون این قلعه همان قلعه باستانی مربوط به دوران ساسانی نیست.

  0 دیدگاه 528 بازدید
 • قلعه دا و دختر

  قلعه دا و دختر در شمال رامهرمز در مسیر جاده کمربندی و روی كوه‌های گچی در ارتفاع حدوداً 600 متری قرار گرفته است . این قلعه از نظر نوع معماری شبیه قلعه‌های رومی اطراف دریای مدیترانه است و به گفته باستان‌شناسان متعلق به دوره ساسانی است .

  0 دیدگاه 837 بازدید
 • قلعه ارجان بهبهان

  قلعه ارجان در شهرستان بهبهان واقع شده است. قلعه ارجان بهبهان در زمان ساسانیان و برای دفاع در برابر هجوم اقوام عرب در قسمت شمال غربی بهبهان توسط آریابرزن که در زبان رومی آریوبرزن گفته می‌شود ساخنه شد.

  0 دیدگاه 405 بازدید
 • قلعه تل خوزستان

  شهر تاریخی قلعه‌ تُل یکی از شهرهای لرنشین استان خوزستان است و در بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک قرار دارد. قلعه بلندترین نقطه و گویاترین نشانه شهر برای تازه‌ واردان به شهر یا مسافرانی است که از مسیر ارتباطی اهواز به اصفهان عبور می‌کنند.

  0 دیدگاه 1652 بازدید
 • قلعه دا و دختر

  قلعه دا و دختر در شمال رامهرمز در مسیر جاده کمربندی و روی كوه‌های گچی در ارتفاع حدوداً 600 متری قرار گرفته است . این قلعه از نظر نوع معماری شبیه قلعه‌های رومی اطراف دریای مدیترانه است و به گفته باستان‌شناسان متعلق به دوره ساسانی است .

  0 دیدگاه 837 بازدید
 • قلعه شوش

  قلعه تاریخی شوش از آثار به جا مانده دوران قاجاریه و از جمله جاذبه های گردشگری شهر شوش است که در خیابان طالقانی این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 758 بازدید
 • قلعه سلاسل شوشتر

  قلعه سلاسل در استان خوزستان و در شمال‌غربی شهرستان شوشتر در کنار رودخانه شطیط قرار دارد. قدمت این قلعه بر طبق برخی روایات مربوط به دوره ساسانی می‌شود. ولی بر طبق گفته راولینسون این قلعه همان قلعه باستانی مربوط به دوران ساسانی نیست.

  0 دیدگاه 528 بازدید
 • قلعه ارجان بهبهان

  قلعه ارجان در شهرستان بهبهان واقع شده است. قلعه ارجان بهبهان در زمان ساسانیان و برای دفاع در برابر هجوم اقوام عرب در قسمت شمال غربی بهبهان توسط آریابرزن که در زبان رومی آریوبرزن گفته می‌شود ساخنه شد.

  0 دیدگاه 405 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!