City Id =13

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

موزه

 • موزه هفت تپه
  (21 رای)


  موزه هفت تپه یک محوطه باستانی در استان خوزستان است که در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش واقع شده است. موزه هفت تپه مجموعه‌ ای از تپه‌های باستانی‌ است که احتمالاً شهر تیکنی یا کابناک از تمدن ایلام را درخود جای داده‌ است.

  0 دیدگاه 1674 بازدید
 • موزه مردم‌شناسي دزفول
  (33 رای)


  حمام کرناسیون یکی از بناهای زیبای معماری دوره قاجاریه در دزفول است که در مرکز محله کرناسیون و در شمالی ترین قسمت بافت قدیم قرار گرفته است. حمام کرناسیون در سال ۱۳۸۵ به موزه مردم شناسی دزفول تبدیل شد و در حال حاضر مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 1560 بازدید
 • موزه آبادان
  (13 رای)


  موزه آبادان یکی از موزه‌های قدیمی ایران است که در سال ۱۳۳۸ با مجموعه آثاری از دوره ما قبل تاریخی، تاریخی و آثاری‌ از دوره‌های متاخر تا دوره قاجاریه و نیز آثاری از هنرمندان کارگاه‌های هنرهای سنتی افتتاح شد.

  0 دیدگاه 201 بازدید
 • موزه جنگ خرمشهر
  (71 رای)


  سمت چپ رودخانه کارون در بلوار امام خمینی ره خرمشهر، موزه دفاع مقدس خرمشهر قرار گرفته است. این موزه روزهای دفاع جانانه مردم خرمشهر و رزمندگان را در بازپس گیری خرمشهر و خاک کشور از دشمن روایت می کند.

  0 دیدگاه 2652 بازدید
 • موزه مردم‌شناسي دزفول

  حمام کرناسیون یکی از بناهای زیبای معماری دوره قاجاریه در دزفول است که در مرکز محله کرناسیون و در شمالی ترین قسمت بافت قدیم قرار گرفته است. حمام کرناسیون در سال ۱۳۸۵ به موزه مردم شناسی دزفول تبدیل شد و در حال حاضر مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 1560 بازدید
 • موزه هفت تپه

  موزه هفت تپه یک محوطه باستانی در استان خوزستان است که در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش واقع شده است. موزه هفت تپه مجموعه‌ ای از تپه‌های باستانی‌ است که احتمالاً شهر تیکنی یا کابناک از تمدن ایلام را درخود جای داده‌ است.

  0 دیدگاه 1674 بازدید
 • موزه جنگ خرمشهر

  سمت چپ رودخانه کارون در بلوار امام خمینی ره خرمشهر، موزه دفاع مقدس خرمشهر قرار گرفته است. این موزه روزهای دفاع جانانه مردم خرمشهر و رزمندگان را در بازپس گیری خرمشهر و خاک کشور از دشمن روایت می کند.

  0 دیدگاه 2652 بازدید
 • موزه آبادان

  موزه آبادان یکی از موزه‌های قدیمی ایران است که در سال ۱۳۳۸ با مجموعه آثاری از دوره ما قبل تاریخی، تاریخی و آثاری‌ از دوره‌های متاخر تا دوره قاجاریه و نیز آثاری از هنرمندان کارگاه‌های هنرهای سنتی افتتاح شد.

  0 دیدگاه 201 بازدید
 • موزه جنگ خرمشهر

  سمت چپ رودخانه کارون در بلوار امام خمینی ره خرمشهر، موزه دفاع مقدس خرمشهر قرار گرفته است. این موزه روزهای دفاع جانانه مردم خرمشهر و رزمندگان را در بازپس گیری خرمشهر و خاک کشور از دشمن روایت می کند.

  0 دیدگاه 2652 بازدید
 • موزه هفت تپه

  موزه هفت تپه یک محوطه باستانی در استان خوزستان است که در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش واقع شده است. موزه هفت تپه مجموعه‌ ای از تپه‌های باستانی‌ است که احتمالاً شهر تیکنی یا کابناک از تمدن ایلام را درخود جای داده‌ است.

  0 دیدگاه 1674 بازدید
 • موزه مردم‌شناسي دزفول

  حمام کرناسیون یکی از بناهای زیبای معماری دوره قاجاریه در دزفول است که در مرکز محله کرناسیون و در شمالی ترین قسمت بافت قدیم قرار گرفته است. حمام کرناسیون در سال ۱۳۸۵ به موزه مردم شناسی دزفول تبدیل شد و در حال حاضر مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 1560 بازدید
 • موزه آبادان

  موزه آبادان یکی از موزه‌های قدیمی ایران است که در سال ۱۳۳۸ با مجموعه آثاری از دوره ما قبل تاریخی، تاریخی و آثاری‌ از دوره‌های متاخر تا دوره قاجاریه و نیز آثاری از هنرمندان کارگاه‌های هنرهای سنتی افتتاح شد.

  0 دیدگاه 201 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!