City Id =13

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کاخ

 • کاخ آپاداناي شوش
  (31 رای)


  کاخ آپادانا شوش از دیدنیهای بینظیر و جاذبه های استان خوزستان بشمار میرود در حدود سال های ۵۱۵_۵۲۱پیش از میلاد، داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی دستور داد که بر روی آثار و بقایایی که از ایلامی ها بجا مانده بود، ساخته شود.

  0 دیدگاه 2763 بازدید
 • کاخ آپاداناي شوش

  کاخ آپادانا شوش از دیدنیهای بینظیر و جاذبه های استان خوزستان بشمار میرود در حدود سال های ۵۱۵_۵۲۱پیش از میلاد، داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی دستور داد که بر روی آثار و بقایایی که از ایلامی ها بجا مانده بود، ساخته شود.

  0 دیدگاه 2763 بازدید
 • کاخ آپاداناي شوش

  کاخ آپادانا شوش از دیدنیهای بینظیر و جاذبه های استان خوزستان بشمار میرود در حدود سال های ۵۱۵_۵۲۱پیش از میلاد، داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی دستور داد که بر روی آثار و بقایایی که از ایلامی ها بجا مانده بود، ساخته شود.

  0 دیدگاه 2763 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!