City Id =27

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

قلعه

 • قلعه کسيليان
  (42 رای)


  قلعه کسیلیان یا قلعه حسن بور در 7کیلومتری شمال روستای سرخکلا در جنگلهای شاهکوه و لیلی واقع شده است.

  0 دیدگاه 1309 بازدید
 • قلعه مارکو رامسر
  (26 رای)


  قلعه مارکوه در سمت شرق کتالم از توابع شهر رامسر واقع شده است. همانطور که از نام این اثر باستانی بر می آید، قلعه مارکوه روی کوه مارکوه قرار دارد و با گذشت چندین قرن هنوز آثاری از آن بر جای مانده است.

  0 دیدگاه 1481 بازدید
 • قلعه ملک بهمن
  (29 رای)


  قلعه ملک بهمن یا ملک قلاع از قلعه‌های عظیم البرز و ایران است که در جاده هراز بخش لاریجان شهرستان آمل واقع اشت.

  0 دیدگاه 487 بازدید
 • قلعه آرودشت لار
  (39 رای)


  قلعه آرودشت لار از قلعه های تاریخی شهرستان آمل است که در استان مازندران قرار دارد.

  0 دیدگاه 802 بازدید
 • قلعه کتي ابوالحسن‌کلا
  (35 رای)


  قلعه کتی ابوالحسن‌کلا از جمله قلعه های تاریخی بابل در استان مازندران است.

  0 دیدگاه 546 بازدید
 • قلعه شاه نشين آسياب سر
  (41 رای)


  قلعه شاه نشین آسیاب سر در جنوب روستای آسیابسر و بر بالای ارتفاعات آن واقع شده است.

  0 دیدگاه 1249 بازدید
 • قلعه ملک کيومرث
  (41 رای)


  قلعه ملک کیومرث در روستای کجور استان مازندران واقع شده است.

  0 دیدگاه 2148 بازدید
 • قلعه جرکلباد
  (41 رای)


  قلعه جرکلباد از جمله قلعه های تاریخی در شهرستان گلوگاه استان مازندران به شمار می رود.

  0 دیدگاه 134 بازدید
 • قلعه تنکا
  (42 رای)


  قلعه تنکا در روستای قلعه گردن در شهرستان تنکابن واقع شده است.

  0 دیدگاه 536 بازدید
 • قلعه دختر تنکابن
  (34 رای)


  قلعه دختر تنکابن از قلعه‌های شهرستان تنکابن است که در استان مازندران قرار دارد.

  0 دیدگاه 378 بازدید
 • قلعه کسيليان

  قلعه کسیلیان یا قلعه حسن بور در 7کیلومتری شمال روستای سرخکلا در جنگلهای شاهکوه و لیلی واقع شده است.

  0 دیدگاه 1309 بازدید
 • قلعه رواتسر

  قلعه رواتسر از قلعه های تاریخی شهرستان سوادکوه استان مازندران است.

  0 دیدگاه 189 بازدید
 • قلعه چهل در

  قلعه چهل در از قلاع تاریخی استان مازندران است که در شهرستان سوادکوه قرار دارد.

  0 دیدگاه 1885 بازدید
 • قلعه مارکو رامسر

  قلعه مارکوه در سمت شرق کتالم از توابع شهر رامسر واقع شده است. همانطور که از نام این اثر باستانی بر می آید، قلعه مارکوه روی کوه مارکوه قرار دارد و با گذشت چندین قرن هنوز آثاری از آن بر جای مانده است.

  0 دیدگاه 1481 بازدید
 • قلعه دختر تنکابن

  قلعه دختر تنکابن از قلعه‌های شهرستان تنکابن است که در استان مازندران قرار دارد.

  0 دیدگاه 378 بازدید
 • قلعه تنکا

  قلعه تنکا در روستای قلعه گردن در شهرستان تنکابن واقع شده است.

  0 دیدگاه 536 بازدید
 • قلعه جرکلباد

  قلعه جرکلباد از جمله قلعه های تاریخی در شهرستان گلوگاه استان مازندران به شمار می رود.

  0 دیدگاه 134 بازدید
 • قلعه ملک کيومرث

  قلعه ملک کیومرث در روستای کجور استان مازندران واقع شده است.

  0 دیدگاه 2148 بازدید
 • قلعه شاه نشين آسياب سر

  قلعه شاه نشین آسیاب سر در جنوب روستای آسیابسر و بر بالای ارتفاعات آن واقع شده است.

  0 دیدگاه 1249 بازدید
 • قلعه کتي ابوالحسن‌کلا

  قلعه کتی ابوالحسن‌کلا از جمله قلعه های تاریخی بابل در استان مازندران است.

  0 دیدگاه 546 بازدید
 • قلعه ملک کيومرث

  قلعه ملک کیومرث در روستای کجور استان مازندران واقع شده است.

  0 دیدگاه 2148 بازدید
 • قلعه چهل در

  قلعه چهل در از قلاع تاریخی استان مازندران است که در شهرستان سوادکوه قرار دارد.

  0 دیدگاه 1885 بازدید
 • قلعه مارکو رامسر

  قلعه مارکوه در سمت شرق کتالم از توابع شهر رامسر واقع شده است. همانطور که از نام این اثر باستانی بر می آید، قلعه مارکوه روی کوه مارکوه قرار دارد و با گذشت چندین قرن هنوز آثاری از آن بر جای مانده است.

  0 دیدگاه 1481 بازدید
 • قلعه کسيليان

  قلعه کسیلیان یا قلعه حسن بور در 7کیلومتری شمال روستای سرخکلا در جنگلهای شاهکوه و لیلی واقع شده است.

  0 دیدگاه 1309 بازدید
 • قلعه شاه نشين آسياب سر

  قلعه شاه نشین آسیاب سر در جنوب روستای آسیابسر و بر بالای ارتفاعات آن واقع شده است.

  0 دیدگاه 1249 بازدید
 • قلعه آرودشت لار

  قلعه آرودشت لار از قلعه های تاریخی شهرستان آمل است که در استان مازندران قرار دارد.

  0 دیدگاه 802 بازدید
 • قلعه کتي ابوالحسن‌کلا

  قلعه کتی ابوالحسن‌کلا از جمله قلعه های تاریخی بابل در استان مازندران است.

  0 دیدگاه 546 بازدید
 • قلعه تنکا

  قلعه تنکا در روستای قلعه گردن در شهرستان تنکابن واقع شده است.

  0 دیدگاه 536 بازدید
 • قلعه ملک بهمن

  قلعه ملک بهمن یا ملک قلاع از قلعه‌های عظیم البرز و ایران است که در جاده هراز بخش لاریجان شهرستان آمل واقع اشت.

  0 دیدگاه 487 بازدید
 • قلعه دختر تنکابن

  قلعه دختر تنکابن از قلعه‌های شهرستان تنکابن است که در استان مازندران قرار دارد.

  0 دیدگاه 378 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!