City Id =27

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کوهنوردي

 • کوه هاي تخت سليمان
  (56 رای)


  منطقهٔ تخت سلیمان، ناحیه‌ای کوهستانی است که در استان مازندران قرار دارد. این منطقه بخشی از رشته‌کوه البرز و مشتمل بر ۴۵ قله اصلی است که مرتفع ترین آنها با ارتفاع ۴۶۴۳، «تخت سلیمان» نام دارد. علم‌کوه (دومین قلهٔ بلند ایران) در این منطقه واقع شده‌ است.

  0 دیدگاه 1003 بازدید
 • کوه ها و ارتفاعات دو خواهران (دو خواهرون)
  (17 رای)


  دوخواهران و قله های اطراف آن در بهشتی کوهستانی در یکی از دور افتاده ترین نقاط کوهستان البرز مرکزی قرار گرفته اند. رسیدن به این منطقه مستلزم یک روز راهپیمایی است. قله دماوند همچون غولی همیشه پیدا نگهبان این بهشت در جنوب شرقی آن است.

  0 دیدگاه 780 بازدید
 • علم کوه
  (32 رای)


  علم‌کوه نام کوهی با ارتفاع قله ۴۸۵۰ متر است که در منطقهٔ تخت سلیمان در استان مازندران واقع شده‌است. قلّهٔ علم کوه پس از دماوند دوّمین قلهٔ مرتفع ایران به شمار می‌رود.

  0 دیدگاه 2806 بازدید
 • قله وروشت 4100 متر (دهلا)
  (40 رای)


  قله وروشت با ارتفاع 4100 متر یکی از قله های مرتفع رشته کوه البرز به شمار می رود که در سلسله کوه های البرز مرکزی در بخش نور و در حاشیه جاده چالوس قرار دارد.

  0 دیدگاه 1201 بازدید
 • قله دماوند
  (9 رای)


  قله دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا به شمار می رود؛ دماوند دومین کوه بلند فلات ایران و خاورمیانه است که به همین جهت هر ساله تعداد زیادی از کوهنوردان داخلی و خارجی برای صعود به آن اقدام می کنند.

  0 دیدگاه 1147 بازدید
 • کوه سماموس
  (30 رای)


  قله سماموس دراستان مازندران در جنوب کلاچای و رامسر مرز جنگل های شمال و دره اشکور قراردارد.

  0 دیدگاه 1444 بازدید
 • قله وروشت 4100 متر (دهلا)

  قله وروشت با ارتفاع 4100 متر یکی از قله های مرتفع رشته کوه البرز به شمار می رود که در سلسله کوه های البرز مرکزی در بخش نور و در حاشیه جاده چالوس قرار دارد.

  0 دیدگاه 1201 بازدید
 • کوه سماموس

  قله سماموس دراستان مازندران در جنوب کلاچای و رامسر مرز جنگل های شمال و دره اشکور قراردارد.

  0 دیدگاه 1444 بازدید
 • علم کوه

  علم‌کوه نام کوهی با ارتفاع قله ۴۸۵۰ متر است که در منطقهٔ تخت سلیمان در استان مازندران واقع شده‌است. قلّهٔ علم کوه پس از دماوند دوّمین قلهٔ مرتفع ایران به شمار می‌رود.

  0 دیدگاه 2806 بازدید
 • کوه ها و ارتفاعات دو خواهران (دو خواهرون)

  دوخواهران و قله های اطراف آن در بهشتی کوهستانی در یکی از دور افتاده ترین نقاط کوهستان البرز مرکزی قرار گرفته اند. رسیدن به این منطقه مستلزم یک روز راهپیمایی است. قله دماوند همچون غولی همیشه پیدا نگهبان این بهشت در جنوب شرقی آن است.

  0 دیدگاه 780 بازدید
 • قله دماوند

  قله دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا به شمار می رود؛ دماوند دومین کوه بلند فلات ایران و خاورمیانه است که به همین جهت هر ساله تعداد زیادی از کوهنوردان داخلی و خارجی برای صعود به آن اقدام می کنند.

  0 دیدگاه 1147 بازدید
 • کوه هاي تخت سليمان

  منطقهٔ تخت سلیمان، ناحیه‌ای کوهستانی است که در استان مازندران قرار دارد. این منطقه بخشی از رشته‌کوه البرز و مشتمل بر ۴۵ قله اصلی است که مرتفع ترین آنها با ارتفاع ۴۶۴۳، «تخت سلیمان» نام دارد. علم‌کوه (دومین قلهٔ بلند ایران) در این منطقه واقع شده‌ است.

  0 دیدگاه 1003 بازدید
 • علم کوه

  علم‌کوه نام کوهی با ارتفاع قله ۴۸۵۰ متر است که در منطقهٔ تخت سلیمان در استان مازندران واقع شده‌است. قلّهٔ علم کوه پس از دماوند دوّمین قلهٔ مرتفع ایران به شمار می‌رود.

  0 دیدگاه 2806 بازدید
 • کوه سماموس

  قله سماموس دراستان مازندران در جنوب کلاچای و رامسر مرز جنگل های شمال و دره اشکور قراردارد.

  0 دیدگاه 1444 بازدید
 • قله وروشت 4100 متر (دهلا)

  قله وروشت با ارتفاع 4100 متر یکی از قله های مرتفع رشته کوه البرز به شمار می رود که در سلسله کوه های البرز مرکزی در بخش نور و در حاشیه جاده چالوس قرار دارد.

  0 دیدگاه 1201 بازدید
 • قله دماوند

  قله دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا به شمار می رود؛ دماوند دومین کوه بلند فلات ایران و خاورمیانه است که به همین جهت هر ساله تعداد زیادی از کوهنوردان داخلی و خارجی برای صعود به آن اقدام می کنند.

  0 دیدگاه 1147 بازدید
 • کوه هاي تخت سليمان

  منطقهٔ تخت سلیمان، ناحیه‌ای کوهستانی است که در استان مازندران قرار دارد. این منطقه بخشی از رشته‌کوه البرز و مشتمل بر ۴۵ قله اصلی است که مرتفع ترین آنها با ارتفاع ۴۶۴۳، «تخت سلیمان» نام دارد. علم‌کوه (دومین قلهٔ بلند ایران) در این منطقه واقع شده‌ است.

  0 دیدگاه 1003 بازدید
 • کوه ها و ارتفاعات دو خواهران (دو خواهرون)

  دوخواهران و قله های اطراف آن در بهشتی کوهستانی در یکی از دور افتاده ترین نقاط کوهستان البرز مرکزی قرار گرفته اند. رسیدن به این منطقه مستلزم یک روز راهپیمایی است. قله دماوند همچون غولی همیشه پیدا نگهبان این بهشت در جنوب شرقی آن است.

  0 دیدگاه 780 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!