City Id =18

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ثبت ملي

 • مدرسه التفاتيه
  (42 رای)


  مدرسه التفاتیه مقابل مسجد حاج ملا آقای فقیه در خیابان امام خمینی شهر قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 2235 بازدید
 • بازار قزوين
  (80 رای)


  بازار قزوین از جمله دیدنی‌ترین آثار معماری شهر قزوین به شمار می‌آیدکه هنوز برای تجارت نیز از آن استفاده می شود.

  2 دیدگاه 5820 بازدید
 • دروازه درب کوشک
  (35 رای)


  دروازه درب کوشک یکی از کهن ترین دروازه های شهر قزوین است که به سوی الموت، رودبار و کوشک ها و شکارگاه های شمال قزوین باز می شده است.

  0 دیدگاه 3764 بازدید
 • دروازه تهران قديم
  (83 رای)


  دروازه تهران قدیم یا دروازه قدیم تهران نام دروازه‌ای در شهر قزوین است.

  0 دیدگاه 4184 بازدید
 • مدرسه شيخ الاسلام
  (59 رای)


  مدرسه زیبای شیخ الاسلام یکی دیگر از جاذبه های تاریخی شهر قزوین است که در خیابان شهدا واقع شده.

  0 دیدگاه 1652 بازدید
 • مدرسه صالحيه
  (80 رای)


  مدرسه صالحیه در جانب غربی بازار قزوین و در محله دیمج واقع شده است.

  0 دیدگاه 1933 بازدید
 • مدرسه سردار
  (58 رای)


  مدرسه سردار یکی از زیباترین مدارس علمیه شهر قزوین است که در انتهای خیابان تبریز قرار دارد.

  0 دیدگاه 1952 بازدید
 • بازار قزوين

  بازار قزوین از جمله دیدنی‌ترین آثار معماری شهر قزوین به شمار می‌آیدکه هنوز برای تجارت نیز از آن استفاده می شود.

  2 دیدگاه 5820 بازدید
 • مدرسه التفاتيه

  مدرسه التفاتیه مقابل مسجد حاج ملا آقای فقیه در خیابان امام خمینی شهر قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 2235 بازدید
 • مدرسه سردار

  مدرسه سردار یکی از زیباترین مدارس علمیه شهر قزوین است که در انتهای خیابان تبریز قرار دارد.

  0 دیدگاه 1952 بازدید
 • مدرسه صالحيه

  مدرسه صالحیه در جانب غربی بازار قزوین و در محله دیمج واقع شده است.

  0 دیدگاه 1933 بازدید
 • مدرسه شيخ الاسلام

  مدرسه زیبای شیخ الاسلام یکی دیگر از جاذبه های تاریخی شهر قزوین است که در خیابان شهدا واقع شده.

  0 دیدگاه 1652 بازدید
 • دروازه درب کوشک

  دروازه درب کوشک یکی از کهن ترین دروازه های شهر قزوین است که به سوی الموت، رودبار و کوشک ها و شکارگاه های شمال قزوین باز می شده است.

  0 دیدگاه 3764 بازدید
 • دروازه تهران قديم

  دروازه تهران قدیم یا دروازه قدیم تهران نام دروازه‌ای در شهر قزوین است.

  0 دیدگاه 4184 بازدید
 • بازار قزوين

  بازار قزوین از جمله دیدنی‌ترین آثار معماری شهر قزوین به شمار می‌آیدکه هنوز برای تجارت نیز از آن استفاده می شود.

  2 دیدگاه 5820 بازدید
 • دروازه تهران قديم

  دروازه تهران قدیم یا دروازه قدیم تهران نام دروازه‌ای در شهر قزوین است.

  0 دیدگاه 4184 بازدید
 • دروازه درب کوشک

  دروازه درب کوشک یکی از کهن ترین دروازه های شهر قزوین است که به سوی الموت، رودبار و کوشک ها و شکارگاه های شمال قزوین باز می شده است.

  0 دیدگاه 3764 بازدید
 • مدرسه التفاتيه

  مدرسه التفاتیه مقابل مسجد حاج ملا آقای فقیه در خیابان امام خمینی شهر قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 2235 بازدید
 • مدرسه سردار

  مدرسه سردار یکی از زیباترین مدارس علمیه شهر قزوین است که در انتهای خیابان تبریز قرار دارد.

  0 دیدگاه 1952 بازدید
 • مدرسه صالحيه

  مدرسه صالحیه در جانب غربی بازار قزوین و در محله دیمج واقع شده است.

  0 دیدگاه 1933 بازدید
 • مدرسه شيخ الاسلام

  مدرسه زیبای شیخ الاسلام یکی دیگر از جاذبه های تاریخی شهر قزوین است که در خیابان شهدا واقع شده.

  0 دیدگاه 1652 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!