City Id =18

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

خانه تاريخي

 • خانه سيد حسين بهشتي
  (50 رای)


  خانه سید حسین بهشتی یکی از خانه های زیبا و تاریخی شهر قزوین است.

  0 دیدگاه 4060 بازدید
 • خانه زرنگار
  (66 رای)


  خانه تاریخی زرنگار قزوین؛ یادگار دوران قاجار در خیابان مولوی واقع شده است.

  1 دیدگاه 5948 بازدید
 • خانه بهروزي (هتل خانه بهروزي قزوين)
  (41 رای)


  خانه تاريخي بهروزي قزوين از آثار ارزشمند این شهر است که در خیابان امام خمینی واقع شده؛ خانه تاریخی بهروزی در طول سال های گذشته به یک هتل سنتی و رستوران و سفره خانه خوب تغییر کاربری داده و به عنوان هتل خانه بهروزی شناخته می شود.

  0 دیدگاه 3761 بازدید
 • خانه اسدي
  (55 رای)


  خانه اسدی یکی از بناهای منحصر به فرد و با ارزش تاریخی شهر قزوین است که دوره قاجار برای ما به یادگار مانده.

  0 دیدگاه 2408 بازدید
 • خانه آرازي
  (29 رای)


  خانه جلیل آرازی یکی از خانه های تاریخی ثبت ملی، در خیابان بوعلی سینا قزوین است.

  0 دیدگاه 6639 بازدید
 • خانه فرهنگ امير کبير
  (62 رای)


  عمارت سردار مفخم قزوین که در گذشته به عنوان مدرسه امیرکبیر و امروزه به عنوان خانه فرهنگ امیر کبیر استفاده می‌شود، در خیابان هلال احمر شهر قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 2297 بازدید
 • خانه داعي
  (7 رای)


  خانه داعی یکی از خانه های تاریخی شهر قزوین است که در مقابل دروازه درب كوشك قرار دارد.

  0 دیدگاه 2702 بازدید
 • خانه خطيبي
  (38 رای)


  خانه تاریخی خطیبی پشت گذر صالحی قزوین واقع شده و جزو آثار قاجاریه و پهلوی اول محسوب می شود.

  0 دیدگاه 7497 بازدید
 • خانه مرتضوي
  (58 رای)


  خانه مرتضوی یکی دیگر از خانه های تاریخی واقع شهر قزوین است که در محله دیمج قرار گرفته.

  0 دیدگاه 4433 بازدید
 • خانه مرتضوي

  خانه مرتضوی یکی دیگر از خانه های تاریخی واقع شهر قزوین است که در محله دیمج قرار گرفته.

  0 دیدگاه 4433 بازدید
 • خانه اسدي

  خانه اسدی یکی از بناهای منحصر به فرد و با ارزش تاریخی شهر قزوین است که دوره قاجار برای ما به یادگار مانده.

  0 دیدگاه 2408 بازدید
 • خانه سيد حسين بهشتي

  خانه سید حسین بهشتی یکی از خانه های زیبا و تاریخی شهر قزوین است.

  0 دیدگاه 4060 بازدید
 • خانه بهروزي (هتل خانه بهروزي قزوين)

  خانه تاريخي بهروزي قزوين از آثار ارزشمند این شهر است که در خیابان امام خمینی واقع شده؛ خانه تاریخی بهروزی در طول سال های گذشته به یک هتل سنتی و رستوران و سفره خانه خوب تغییر کاربری داده و به عنوان هتل خانه بهروزی شناخته می شود.

  0 دیدگاه 3761 بازدید
 • خانه خطيبي

  خانه تاریخی خطیبی پشت گذر صالحی قزوین واقع شده و جزو آثار قاجاریه و پهلوی اول محسوب می شود.

  0 دیدگاه 7497 بازدید
 • خانه داعي

  خانه داعی یکی از خانه های تاریخی شهر قزوین است که در مقابل دروازه درب كوشك قرار دارد.

  0 دیدگاه 2702 بازدید
 • خانه فرهنگ امير کبير

  عمارت سردار مفخم قزوین که در گذشته به عنوان مدرسه امیرکبیر و امروزه به عنوان خانه فرهنگ امیر کبیر استفاده می‌شود، در خیابان هلال احمر شهر قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 2297 بازدید
 • خانه زرنگار

  خانه تاریخی زرنگار قزوین؛ یادگار دوران قاجار در خیابان مولوی واقع شده است.

  1 دیدگاه 5948 بازدید
 • خانه آرازي

  خانه جلیل آرازی یکی از خانه های تاریخی ثبت ملی، در خیابان بوعلی سینا قزوین است.

  0 دیدگاه 6639 بازدید
 • خانه خطيبي

  خانه تاریخی خطیبی پشت گذر صالحی قزوین واقع شده و جزو آثار قاجاریه و پهلوی اول محسوب می شود.

  0 دیدگاه 7497 بازدید
 • خانه آرازي

  خانه جلیل آرازی یکی از خانه های تاریخی ثبت ملی، در خیابان بوعلی سینا قزوین است.

  0 دیدگاه 6639 بازدید
 • خانه زرنگار

  خانه تاریخی زرنگار قزوین؛ یادگار دوران قاجار در خیابان مولوی واقع شده است.

  1 دیدگاه 5948 بازدید
 • خانه مرتضوي

  خانه مرتضوی یکی دیگر از خانه های تاریخی واقع شهر قزوین است که در محله دیمج قرار گرفته.

  0 دیدگاه 4433 بازدید
 • خانه سيد حسين بهشتي

  خانه سید حسین بهشتی یکی از خانه های زیبا و تاریخی شهر قزوین است.

  0 دیدگاه 4060 بازدید
 • خانه بهروزي (هتل خانه بهروزي قزوين)

  خانه تاريخي بهروزي قزوين از آثار ارزشمند این شهر است که در خیابان امام خمینی واقع شده؛ خانه تاریخی بهروزی در طول سال های گذشته به یک هتل سنتی و رستوران و سفره خانه خوب تغییر کاربری داده و به عنوان هتل خانه بهروزی شناخته می شود.

  0 دیدگاه 3761 بازدید
 • خانه داعي

  خانه داعی یکی از خانه های تاریخی شهر قزوین است که در مقابل دروازه درب كوشك قرار دارد.

  0 دیدگاه 2702 بازدید
 • خانه اسدي

  خانه اسدی یکی از بناهای منحصر به فرد و با ارزش تاریخی شهر قزوین است که دوره قاجار برای ما به یادگار مانده.

  0 دیدگاه 2408 بازدید
 • خانه فرهنگ امير کبير

  عمارت سردار مفخم قزوین که در گذشته به عنوان مدرسه امیرکبیر و امروزه به عنوان خانه فرهنگ امیر کبیر استفاده می‌شود، در خیابان هلال احمر شهر قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 2297 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!