City Id =18

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سالن تئاتر

 • آمفي تئاتر کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  سالن تئاتر کانون پرورش فکری دارای 160 صندلی با تجهیزات کامل مجهز است و گروههای نمایشی در سانس های مختلف در فضای موجود برای فعالیت های خود استفاده می کنند.

  0 دیدگاه 4118 بازدید
 • آمفي تئاتر کتابخانه علامه رفيعي

  آمفی تئاتر کتابخانه علامه رفیعی همواره میزبان نمایش های تئاتر هنرمندان قزوینی و همچنین همایش های مختلف شهر قزوین بوده است.

  0 دیدگاه 2533 بازدید
 • آمفي تئاتر کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  سالن تئاتر کانون پرورش فکری دارای 160 صندلی با تجهیزات کامل مجهز است و گروههای نمایشی در سانس های مختلف در فضای موجود برای فعالیت های خود استفاده می کنند.

  0 دیدگاه 4118 بازدید
 • آمفي تئاتر کتابخانه علامه رفيعي

  آمفی تئاتر کتابخانه علامه رفیعی همواره میزبان نمایش های تئاتر هنرمندان قزوینی و همچنین همایش های مختلف شهر قزوین بوده است.

  0 دیدگاه 2533 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!