City Id =18

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

قلعه

 • ميمون قلعه
  (78 رای)


  میمون قلعه در جنوب شهر قزوين و شرق مقبره شاهزاده حسین قرار دارد.

  0 دیدگاه 6436 بازدید
 • قلعه شمس کلايه
  (46 رای)


  قلعه شمس کلایه بصورت غارهايي تودرتو است که در روستای شمس کلایه استان قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 3452 بازدید
 • قلعه نويزرشاه
  (43 رای)


  قلعه نویزرشاه در شرق شترخان و در شمال شرقی روستای گرم‌رود استان قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 926 بازدید
 • قز قلعه
  (35 رای)


  قز قلعه در ۲۰ کیلومتری شهرستان تاکستان و در کنار روستای آبکلو قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 167 بازدید
 • قلعه لمبسر
  (40 رای)


  دژ لمبسر یا لمسر در شمال شهر قزوین و در منطقه الموت در شمال شرقی شهر رازمیان واقع شده است. قدمت این قلعه به دوران ساسانیان بر می گردد و در دوره سلجوقیان هم مورد استفاده گسترده قرار می گرفت. این قلعه از مهمترین پایگاههای اسماعیلیان پس از دژ حسن صباح است.

  0 دیدگاه 2871 بازدید
 • قلعه محمد زمان خان رشوند
  (40 رای)


  قلعه محمد زمان خان رشوند که در قسمت شمالی قزوین قرار دارد، محل اقامت محمد زمان ­خان رشوند بوده و او آن را به صورت قلعه­ ای بزرگ ساخته است.

  0 دیدگاه 2535 بازدید
 • قلعه الموت
  (16 رای)


  قلعه الموت یا دژ حسن صباح یکی از قلعه‌های منحصربه‌فرد تاریخی در ایران است که مردم محل آن را «قلعه حسن» می‌نامند.

  0 دیدگاه 2670 بازدید
 • قلعه شيرکوه
  (41 رای)


  قلعه شیرکوه که بیدلان نیز خوانده می‌شود، در نزدیکی روستای باغدشت استان قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 645 بازدید
 • قلعه ايلان
  (53 رای)


  قلعه ايلان در روستای ایلان از توابع بخش رودبار الموت در استان قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 2738 بازدید
 • قلعه شميران
  (21 رای)


  قلعه شمیران درکنار دریاچه سپیدرود و بالای تپه‌ای مرتفع و سنگی که رود قزل اوزن از جنوب آن می‌گذرد قرار دارد.

  0 دیدگاه 733 بازدید
 • ميمون قلعه

  میمون قلعه در جنوب شهر قزوين و شرق مقبره شاهزاده حسین قرار دارد.

  0 دیدگاه 6436 بازدید
 • قلعه شميران

  قلعه شمیران درکنار دریاچه سپیدرود و بالای تپه‌ای مرتفع و سنگی که رود قزل اوزن از جنوب آن می‌گذرد قرار دارد.

  0 دیدگاه 733 بازدید
 • قلعه ايلان

  قلعه ايلان در روستای ایلان از توابع بخش رودبار الموت در استان قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 2738 بازدید
 • قلعه شيرکوه

  قلعه شیرکوه که بیدلان نیز خوانده می‌شود، در نزدیکی روستای باغدشت استان قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 645 بازدید
 • قلعه الموت

  قلعه الموت یا دژ حسن صباح یکی از قلعه‌های منحصربه‌فرد تاریخی در ایران است که مردم محل آن را «قلعه حسن» می‌نامند.

  0 دیدگاه 2670 بازدید
 • قز قلعه

  قز قلعه در ۲۰ کیلومتری شهرستان تاکستان و در کنار روستای آبکلو قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 167 بازدید
 • قلعه شمس کلايه

  قلعه شمس کلایه بصورت غارهايي تودرتو است که در روستای شمس کلایه استان قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 3452 بازدید
 • قلعه نويزرشاه

  قلعه نویزرشاه در شرق شترخان و در شمال شرقی روستای گرم‌رود استان قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 926 بازدید
 • قلعه محمد زمان خان رشوند

  قلعه محمد زمان خان رشوند که در قسمت شمالی قزوین قرار دارد، محل اقامت محمد زمان ­خان رشوند بوده و او آن را به صورت قلعه­ ای بزرگ ساخته است.

  0 دیدگاه 2535 بازدید
 • قلعه لمبسر

  دژ لمبسر یا لمسر در شمال شهر قزوین و در منطقه الموت در شمال شرقی شهر رازمیان واقع شده است. قدمت این قلعه به دوران ساسانیان بر می گردد و در دوره سلجوقیان هم مورد استفاده گسترده قرار می گرفت. این قلعه از مهمترین پایگاههای اسماعیلیان پس از دژ حسن صباح است.

  0 دیدگاه 2871 بازدید
 • ميمون قلعه

  میمون قلعه در جنوب شهر قزوين و شرق مقبره شاهزاده حسین قرار دارد.

  0 دیدگاه 6436 بازدید
 • قلعه شمس کلايه

  قلعه شمس کلایه بصورت غارهايي تودرتو است که در روستای شمس کلایه استان قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 3452 بازدید
 • قلعه لمبسر

  دژ لمبسر یا لمسر در شمال شهر قزوین و در منطقه الموت در شمال شرقی شهر رازمیان واقع شده است. قدمت این قلعه به دوران ساسانیان بر می گردد و در دوره سلجوقیان هم مورد استفاده گسترده قرار می گرفت. این قلعه از مهمترین پایگاههای اسماعیلیان پس از دژ حسن صباح است.

  0 دیدگاه 2871 بازدید
 • قلعه ايلان

  قلعه ايلان در روستای ایلان از توابع بخش رودبار الموت در استان قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 2738 بازدید
 • قلعه الموت

  قلعه الموت یا دژ حسن صباح یکی از قلعه‌های منحصربه‌فرد تاریخی در ایران است که مردم محل آن را «قلعه حسن» می‌نامند.

  0 دیدگاه 2670 بازدید
 • قلعه محمد زمان خان رشوند

  قلعه محمد زمان خان رشوند که در قسمت شمالی قزوین قرار دارد، محل اقامت محمد زمان ­خان رشوند بوده و او آن را به صورت قلعه­ ای بزرگ ساخته است.

  0 دیدگاه 2535 بازدید
 • قلعه نويزرشاه

  قلعه نویزرشاه در شرق شترخان و در شمال شرقی روستای گرم‌رود استان قزوین واقع شده است.

  0 دیدگاه 926 بازدید
 • قلعه شميران

  قلعه شمیران درکنار دریاچه سپیدرود و بالای تپه‌ای مرتفع و سنگی که رود قزل اوزن از جنوب آن می‌گذرد قرار دارد.

  0 دیدگاه 733 بازدید
 • قلعه شيرکوه

  قلعه شیرکوه که بیدلان نیز خوانده می‌شود، در نزدیکی روستای باغدشت استان قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 645 بازدید
 • قز قلعه

  قز قلعه در ۲۰ کیلومتری شهرستان تاکستان و در کنار روستای آبکلو قزوین قرار دارد.

  0 دیدگاه 167 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!