City Id =18

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کوهنوردي

 • قله شاه البرز
  (49 رای)


  شاه البرز از مرتفع ترین قلل طالقان است و در قسمت شمال آن واقع شده که بر فراز آن کوه های مهمی چون سیالان ناز و کهار و درفک و ارﮋنگ و کوه های تخت سلیمان مشاهده می شود. شاه البرز بین دره طالقان و الموت قرار گرفته است .

  0 دیدگاه 5791 بازدید
 • صخره هاي بزکش اوان
  (59 رای)


  یکي اززيباترين و سرسبزترين دره هاي منطقه الموت دره اندج رود است و از ارتفاعات کوه خرم ور شروع و به روستاي شهرک ختم مي شود.

  0 دیدگاه 4161 بازدید
 • پيچه بن
  (58 رای)


  آخرین خطه و مرتفع ترین ناحیه الموت که نزدیک گردنه «سلمبار» قرار گرفته است، پیج بن نام دارد. موقعیت جغرافیایی این منطقه که چشم انداز خوبی نیز دارد، شرایطی فراهم آورده که موجب شده دولتمردان آن را یک منطقه راهبردی بدانند.

  0 دیدگاه 3527 بازدید
 • قله سيالان
  (48 رای)


  قله مرتفع سیالان با ارتفاع ۴۱۸۵ متر قسمتی از سلسله جبال در ناحیه کوهستانی البرز غربی است که در مرز بین دره ی الموت و دره ی دوهزار واقع شده است.

  0 دیدگاه 3731 بازدید
 • قله خشچال
  (14 رای)


  کوه خشچال یا خشته‌چال، در خط‌الرأس اصلی رشته کوه البرز و در شمال رودبار الموت با ارتفاع ۳۸۵۰ متر از سطح دریا واقع شده است.

  0 دیدگاه 3424 بازدید
 • صخره هاي بزکش اوان

  یکي اززيباترين و سرسبزترين دره هاي منطقه الموت دره اندج رود است و از ارتفاعات کوه خرم ور شروع و به روستاي شهرک ختم مي شود.

  0 دیدگاه 4161 بازدید
 • پيچه بن

  آخرین خطه و مرتفع ترین ناحیه الموت که نزدیک گردنه «سلمبار» قرار گرفته است، پیج بن نام دارد. موقعیت جغرافیایی این منطقه که چشم انداز خوبی نیز دارد، شرایطی فراهم آورده که موجب شده دولتمردان آن را یک منطقه راهبردی بدانند.

  0 دیدگاه 3527 بازدید
 • قله خشچال

  کوه خشچال یا خشته‌چال، در خط‌الرأس اصلی رشته کوه البرز و در شمال رودبار الموت با ارتفاع ۳۸۵۰ متر از سطح دریا واقع شده است.

  0 دیدگاه 3424 بازدید
 • قله سيالان

  قله مرتفع سیالان با ارتفاع ۴۱۸۵ متر قسمتی از سلسله جبال در ناحیه کوهستانی البرز غربی است که در مرز بین دره ی الموت و دره ی دوهزار واقع شده است.

  0 دیدگاه 3731 بازدید
 • قله شاه البرز

  شاه البرز از مرتفع ترین قلل طالقان است و در قسمت شمال آن واقع شده که بر فراز آن کوه های مهمی چون سیالان ناز و کهار و درفک و ارﮋنگ و کوه های تخت سلیمان مشاهده می شود. شاه البرز بین دره طالقان و الموت قرار گرفته است .

  0 دیدگاه 5791 بازدید
 • قله شاه البرز

  شاه البرز از مرتفع ترین قلل طالقان است و در قسمت شمال آن واقع شده که بر فراز آن کوه های مهمی چون سیالان ناز و کهار و درفک و ارﮋنگ و کوه های تخت سلیمان مشاهده می شود. شاه البرز بین دره طالقان و الموت قرار گرفته است .

  0 دیدگاه 5791 بازدید
 • صخره هاي بزکش اوان

  یکي اززيباترين و سرسبزترين دره هاي منطقه الموت دره اندج رود است و از ارتفاعات کوه خرم ور شروع و به روستاي شهرک ختم مي شود.

  0 دیدگاه 4161 بازدید
 • قله سيالان

  قله مرتفع سیالان با ارتفاع ۴۱۸۵ متر قسمتی از سلسله جبال در ناحیه کوهستانی البرز غربی است که در مرز بین دره ی الموت و دره ی دوهزار واقع شده است.

  0 دیدگاه 3731 بازدید
 • پيچه بن

  آخرین خطه و مرتفع ترین ناحیه الموت که نزدیک گردنه «سلمبار» قرار گرفته است، پیج بن نام دارد. موقعیت جغرافیایی این منطقه که چشم انداز خوبی نیز دارد، شرایطی فراهم آورده که موجب شده دولتمردان آن را یک منطقه راهبردی بدانند.

  0 دیدگاه 3527 بازدید
 • قله خشچال

  کوه خشچال یا خشته‌چال، در خط‌الرأس اصلی رشته کوه البرز و در شمال رودبار الموت با ارتفاع ۳۸۵۰ متر از سطح دریا واقع شده است.

  0 دیدگاه 3424 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!