City Id =19

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ساير

 • تپه قلعه مبارک آباد
  (30 رای)


  تپه قلعه مبارک آباد در بخش مرکزی دهستان قنوات و حدود 200 متری روستای مبارک آباد واقع است. قدمت تپه تاریخی قلعه مبارک آباد به دوران ساسانیان و پیش از اسلام بر می گردد و به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی قم در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 146 بازدید
 • تيمچه بزرگ بازار قم
  (57 رای)


  تیمچه بزرگ قم با بزرگترین سقف ضربی در ایران، در شمال راسته بازار نو قم قراردارد و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری قم مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 641 بازدید
 • راسته بازار کهنه و نو
  (26 رای)


  بازار کهنه قم در هسته اولیه شهر قم یعنی محله "عربستان" و محله "لب چال" قرار دارد. راسته بازار کهنه و نو قم آثار و مجموعه‌هایی تاریخی را در خود جای داده اند و همین موضوع باعث شده است تا این راسته ها به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری قم به بازدیدکنندگان معرفی شود.

  0 دیدگاه 515 بازدید
 • قره تپه قمرود
  (41 رای)


  قره تپه واقع در شمال شهر قم، نرسیده به روستای قمرود به عنوان یکی از آثار باستانی قم در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. قدمت قره تپه قمرود به هزاره چهارم و ششم قبل از میلاد بر می گردد و از این حیث از آثار تاریخی قم شناخته می شود.

  0 دیدگاه 798 بازدید
 • باغ گنبد سبز
  (35 رای)


  باغ گنبد سبز در بخش شرقی شهر قم و در کنار گلزار شهدا واقع است. این اثر در کنار مقابر باغ گنبد سبز به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی قم شناخته می شود.

  0 دیدگاه 486 بازدید
 • باغ گنبد سبز

  باغ گنبد سبز در بخش شرقی شهر قم و در کنار گلزار شهدا واقع است. این اثر در کنار مقابر باغ گنبد سبز به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی قم شناخته می شود.

  0 دیدگاه 486 بازدید
 • قره تپه قمرود

  قره تپه واقع در شمال شهر قم، نرسیده به روستای قمرود به عنوان یکی از آثار باستانی قم در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. قدمت قره تپه قمرود به هزاره چهارم و ششم قبل از میلاد بر می گردد و از این حیث از آثار تاریخی قم شناخته می شود.

  0 دیدگاه 798 بازدید
 • راسته بازار کهنه و نو

  بازار کهنه قم در هسته اولیه شهر قم یعنی محله "عربستان" و محله "لب چال" قرار دارد. راسته بازار کهنه و نو قم آثار و مجموعه‌هایی تاریخی را در خود جای داده اند و همین موضوع باعث شده است تا این راسته ها به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری قم به بازدیدکنندگان معرفی شود.

  0 دیدگاه 515 بازدید
 • تيمچه بزرگ بازار قم

  تیمچه بزرگ قم با بزرگترین سقف ضربی در ایران، در شمال راسته بازار نو قم قراردارد و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری قم مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 641 بازدید
 • تپه قلعه مبارک آباد

  تپه قلعه مبارک آباد در بخش مرکزی دهستان قنوات و حدود 200 متری روستای مبارک آباد واقع است. قدمت تپه تاریخی قلعه مبارک آباد به دوران ساسانیان و پیش از اسلام بر می گردد و به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی قم در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 146 بازدید
 • قره تپه قمرود

  قره تپه واقع در شمال شهر قم، نرسیده به روستای قمرود به عنوان یکی از آثار باستانی قم در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. قدمت قره تپه قمرود به هزاره چهارم و ششم قبل از میلاد بر می گردد و از این حیث از آثار تاریخی قم شناخته می شود.

  0 دیدگاه 798 بازدید
 • تيمچه بزرگ بازار قم

  تیمچه بزرگ قم با بزرگترین سقف ضربی در ایران، در شمال راسته بازار نو قم قراردارد و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری قم مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 641 بازدید
 • راسته بازار کهنه و نو

  بازار کهنه قم در هسته اولیه شهر قم یعنی محله "عربستان" و محله "لب چال" قرار دارد. راسته بازار کهنه و نو قم آثار و مجموعه‌هایی تاریخی را در خود جای داده اند و همین موضوع باعث شده است تا این راسته ها به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری قم به بازدیدکنندگان معرفی شود.

  0 دیدگاه 515 بازدید
 • باغ گنبد سبز

  باغ گنبد سبز در بخش شرقی شهر قم و در کنار گلزار شهدا واقع است. این اثر در کنار مقابر باغ گنبد سبز به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی قم شناخته می شود.

  0 دیدگاه 486 بازدید
 • تپه قلعه مبارک آباد

  تپه قلعه مبارک آباد در بخش مرکزی دهستان قنوات و حدود 200 متری روستای مبارک آباد واقع است. قدمت تپه تاریخی قلعه مبارک آباد به دوران ساسانیان و پیش از اسلام بر می گردد و به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی قم در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 146 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!