City Id =19

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

شهربانو

 • بوستان نرگس قم
  (44 رای)


  بوستان نرگس، به عنوان مجموعه اى اختصاصى براى بانوان در استان قم احداث و در سال 85 به شهردارى واگذار شده است و علاوه بر کلاس هاى فرهنگى و آموزشى، سالن های ورزشی هم در پارم نرگس ایجاد شده تا بانوان به راحتی بتوانند در فضایی آزاد از آن استفاده کنند.

  5 دیدگاه 8139 بازدید
 • بوستان ارغوان قم
  (55 رای)


  بوستان ارغوان قم ویژه بانوان با مساحت 11 هزار و 350 متر مربع حدفاصل میدان 72تن و آزادگان قرار گرفته است. این بوستان امکانات تفریحی مناسبی ویژه بانوان داشته و کاملا محصور است.

  0 دیدگاه 4386 بازدید
 • بوستان ارغوان قم

  بوستان ارغوان قم ویژه بانوان با مساحت 11 هزار و 350 متر مربع حدفاصل میدان 72تن و آزادگان قرار گرفته است. این بوستان امکانات تفریحی مناسبی ویژه بانوان داشته و کاملا محصور است.

  0 دیدگاه 4386 بازدید
 • بوستان نرگس قم

  بوستان نرگس، به عنوان مجموعه اى اختصاصى براى بانوان در استان قم احداث و در سال 85 به شهردارى واگذار شده است و علاوه بر کلاس هاى فرهنگى و آموزشى، سالن های ورزشی هم در پارم نرگس ایجاد شده تا بانوان به راحتی بتوانند در فضایی آزاد از آن استفاده کنند.

  5 دیدگاه 8139 بازدید
 • بوستان نرگس قم

  بوستان نرگس، به عنوان مجموعه اى اختصاصى براى بانوان در استان قم احداث و در سال 85 به شهردارى واگذار شده است و علاوه بر کلاس هاى فرهنگى و آموزشى، سالن های ورزشی هم در پارم نرگس ایجاد شده تا بانوان به راحتی بتوانند در فضایی آزاد از آن استفاده کنند.

  5 دیدگاه 8139 بازدید
 • بوستان ارغوان قم

  بوستان ارغوان قم ویژه بانوان با مساحت 11 هزار و 350 متر مربع حدفاصل میدان 72تن و آزادگان قرار گرفته است. این بوستان امکانات تفریحی مناسبی ویژه بانوان داشته و کاملا محصور است.

  0 دیدگاه 4386 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!