City Id =16

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک ملي

 • منطقه حفاظت شده باهو کلات (گاندو)
  (12 رای)


  منطقه حفاظت شده باهو کلات (گاندو) در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان واقع شده که بخشی از آن در شهرستان چابهار و بخشی در شهرستان سرباز قرار دارد.

  0 دیدگاه 2210 بازدید
 • منطقه حفاظت شده کوه بيرک سراوان
  (35 رای)


  منطقه کوه بیرک سراوان در نزدیکی شهرستان سراوان، در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده این استان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1194 بازدید
 • منطقه حفاظت شده بزمان ايرانشهر
  (41 رای)


  منطقه حفاظت شده بزمان به وسعت ۶۸۸‚۳۲۴ هکتار شامل منطقه کوهستانى بزمان، تپه‌ماهورها و دشت‌هاى اطراف اين کوه است که در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. اين منطقه داراى کوهى نسبتاً مرتفع (۳۴۹۷ متر) با دره‌هاى آب شيرين و پوشش گياهى نسبتاً مناسب است.

  0 دیدگاه 2245 بازدید
 • منطقه حفاظت شده بزمان ايرانشهر

  منطقه حفاظت شده بزمان به وسعت ۶۸۸‚۳۲۴ هکتار شامل منطقه کوهستانى بزمان، تپه‌ماهورها و دشت‌هاى اطراف اين کوه است که در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. اين منطقه داراى کوهى نسبتاً مرتفع (۳۴۹۷ متر) با دره‌هاى آب شيرين و پوشش گياهى نسبتاً مناسب است.

  0 دیدگاه 2245 بازدید
 • منطقه حفاظت شده کوه بيرک سراوان

  منطقه کوه بیرک سراوان در نزدیکی شهرستان سراوان، در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده این استان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1194 بازدید
 • منطقه حفاظت شده باهو کلات (گاندو)

  منطقه حفاظت شده باهو کلات (گاندو) در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان واقع شده که بخشی از آن در شهرستان چابهار و بخشی در شهرستان سرباز قرار دارد.

  0 دیدگاه 2210 بازدید
 • منطقه حفاظت شده بزمان ايرانشهر

  منطقه حفاظت شده بزمان به وسعت ۶۸۸‚۳۲۴ هکتار شامل منطقه کوهستانى بزمان، تپه‌ماهورها و دشت‌هاى اطراف اين کوه است که در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. اين منطقه داراى کوهى نسبتاً مرتفع (۳۴۹۷ متر) با دره‌هاى آب شيرين و پوشش گياهى نسبتاً مناسب است.

  0 دیدگاه 2245 بازدید
 • منطقه حفاظت شده باهو کلات (گاندو)

  منطقه حفاظت شده باهو کلات (گاندو) در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان واقع شده که بخشی از آن در شهرستان چابهار و بخشی در شهرستان سرباز قرار دارد.

  0 دیدگاه 2210 بازدید
 • منطقه حفاظت شده کوه بيرک سراوان

  منطقه کوه بیرک سراوان در نزدیکی شهرستان سراوان، در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده این استان شناخته می شود.

  0 دیدگاه 1194 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!