City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

شاعرانه‌هاي چوبي در فرهنگسراي آفتاب (1393/08/17)

نمايشگاهي از مجموعه آثار حجم‌هاي چوبي احمد مشکور با عنوان «چوب‌ها شاعرند» از هفدهم تا بيست و دوم آبان در نگارخانه آفتاب برگزار مي‌شود.
شاعرانه‌هاي چوبي در فرهنگسراي آفتاب

به گزارش بزنيم بيرون ، اين مجموعه شامل 45 اثر هنري برگرفته از فرم و فيگورهاي طبيعي تنه و اجزاي درختان از جمله ريشه و شاخه است و حاصل تلاش ده ساله احمد مشکور در جمع آوري اين آثار از مناطق بکر و دست نخورده نواحي مرزي شمالي و شرقي کشور است که با کمترين دخل و تصرف در فرم اين چوب‌ها به نمايش گذاشته مي‌شود.

مجموعه حجم هاي چوبي عرضه شده در اين نمايشگاه، در رديف آثار مفهومي و زير شاخه اي از هنر يافته ها محسوب  مي شود.
 
احمد مشکور معتقد است درختان با توجه به هم زيستي با انسان ها و رفتارهاي اجتماعي افراد از خود واکنش نشان مي دهند و چون خود را محدود و محصور مي بينند، از حرکات منظم و رشد طبيعي خود دور مي شوند. در واقع، رشد جسورانه خود را مهار و منعطف و رشد آزادانه خود را در طبيعت بکر متوقف مي کنند.
 
شايان ذکر است، مشکور داراي مدرک مهندسي کشاورزي است که در اثر آشنايي با حجم ها، تنه ها و ريشه هاي درختان، به يافتن و جمع آوري حجم هاي چوبي علاقه مند شده است. وي برگزاري سه نمايشگاه انفرادي را در زادگاهش، استان خراسان شمالي تجربه کرده است و اين بار دومين نمايشگاه انفرادي خود را در تهران داير مي کند.
 
براي بازديد از اين نمايشگاه در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 19 و پنجشنبه از ساعت 9 تا 13 به فرهنگسراي آفتاب به نشاني خيابان دکتر شريعتي، روبه روي خيابان دولت، خيابان امام زاده مراجعه کنيد.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها

شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب هنري شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي هنري نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه هنري فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب هنري هنري شاعرانه هاي چوبي هنري نمايشگاه هنري فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه هنري شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب هنري شاعرانه هاي چوبي هنري نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي هنري فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي هنري نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب هنري نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه هنري شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه هنري فرهنگسراي آفتاب فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي هنري فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه هنري فرهنگسراي آفتاب هنري شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب هنري نمايشگاه هنري شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه هنري شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب هنري نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي هنري نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب هنري فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي هنري فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب هنري شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب هنري نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي هنري نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه هنري شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب هنري نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه هنري فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي فرهنگسراي آفتاب هنري نمايشگاه شاعرانه هاي چوبي هنري فرهنگسراي آفتاب نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب هنري شاعرانه هاي چوبي نمايشگاه فرهنگسراي آفتاب شاعرانه هاي چوبي هنري