City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بيش از 90 درصد از معماري شهرها مربوط به دوران قاجار است (1397/02/19)

رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: رفع سوءتفاهم ما در حوزه هاي مختلف نسبت به دوره قاجار مي تواند نقش زيادي براي هوشياري و بازيابي حال امروزمان داشته باشد.
بيش از 90 درصد از معماري شهرها مربوط به دوران قاجار است

به گزارش بزنيم بيرون ، به نقل از پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، سيد محمد بهشتي در نشست تخصصي «هنر قاجار در ترازو» در اين پژوهشگاه عنوان کرد: زماني از معماري دوران قاجار به عنوان معماري مبتذل ياد مي شد.

وي ا فزود: در سفرهايي که به کاشان مي رفتيم مشاهده سقف سراي امين به دليل شباهتي که به کارهاي مجسمه سازان غربي داشت برايمان جالب و لذت بخش بود و از آنچه زير سقف بود به عنوان امري مبتذل صرف نظر مي کرديم.

بهشتي با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته براي نجات از اين سوء تفاهم گفت: بعدها تعجب مي کرديم که چرا اين حرف ها را در مورد معماري دوران قاجار مي گويند در حاليکه با يک ارزيابي مي بينيم که بيش از 90 درصد از معماري شهرها مربوط به دوران قاجار است که اين ميزان کمي نيست.

او تصريح کرد: اگر اکثر شهرها مانند يزد و تبريز را به محدوده قبل و بعد از قاجار احصا کنيم گاهي تا پنج يا شش برابر شاهد توسعه شهري هستيم و اين به آن معني است؛ زمانيکه شاهد چند برابر شدن توسعه شهري هستيم صنعت و تجارت رونق يافته و امنيت به وجود آمده است.

رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري با طرح اين پرسش که اين چه ابتذالي است که اين شرايط از دلش بيرون آمده است، گفت: در موزه فرش به جز تعداد اندکي فرش صفوي، مابقي مربوط به دوره قاجار و تعدادي مربوط به پهلوي است.

او افزود: در کاخ گلستان اگر فقط نقاشي ها را مرور کنيد مي بينيد که مجموعه ارزشمند و نفيسي موجود، مختص قاجار است و به تعداد انگشت شمار پرده هايي از دوره زنديه و چند صحنه نقاشي شده در چهل ستون مربوط به دوران نادر شاه و يا تعداد اندکي از صفويه داريم.

بهشتي تصريح کرد: انبوه نقاشي هاي دوران قاجار در کاخ گلستان حکايت از اين دارد که شيوه هاي نقاشي در دوران قاجار يک شيوه متوقف شده، نبوده و از دوره فتحعلي شاه تا انتهاي دوره قاجار داراي تغيير و تحول چشمگير است.

او با اشاره به وجود هنرمنداني همچون مير عماد و درويش عبدالمجيد طالقاني در حوزه خوشنويسي دوران صفوي اظهار داشت: در دوره قاجار نيز کلهر و ميرزا غلامرضا را داريم که اهميتشان کمتر از استادان دوره صفوي نبوده و گاهي نيز بيشتر است.

مديريت ساخت و ساز در کاشان

بهشتي در ادامه به شهر کاشان اشاره کرد و گفت: معمولا در مواجهه با آثار، تنها به خود آنها توجه مي کنيم و مديريتي که در پس آن شکل گرفته و شرايط اقتصادي که اجازه داده اين آثار در حوزه معماري پديد آيند را سطحي مي شماريم.

او با اشاره به زلزله مهيبي که سه سال پيش از آغاز قاجار و سه سال آخر سلطنت کريم خان زند، اتفاق افتاد و تنها تعداد کمي از آثار معماري شهر کاشان را باقي گذاشت، تصريح کرد: اين در حاليست که سه سال آخر دوره سلطنت کريم خان همزمان با فروپاشي بوده و قاعدتا وي در وضعيتي نبوده که توجه خاصي به زلزله کند و شرايط را سامان بخشد و هر آنچه اتفاق افتاده، همت خود کاشاني ها بوده است.

بهشتي يادآور شد: کاشان در سه سال آخر دوران زنديه و 6 سال پس از روي کار آمدن قاجار مانند جواهري ساخته شد.

او اظهار داشت: 6 سال بعد، زماني که کريم خان در حال جنگ در گوشه و کنار کشور است تا يکپارچکي کشور را تأمين کند يعني باز از اسب پياده نيست که به مشکلات کاشان رسيدگي کند، کاشاني ها بايد به لحاظ مديريتي و تمکن مالي روي پاي خودشان مي ايستادند و در مدت 9 سال شهرشان را مانند جواهري مي ساختند.

بهشتي با اشاره به اينکه امروزه نيز با احتمال زلزله در سراسر ايران مواجه هستيم، گفت: به عنوان مثال 15سال پيش، زلزله بم اتفاق افتاد اما آيا اين شهر اکنون به شرايط عادي رسيده است.

ميزان منسوجات ابريشمي کاشان بيشتر از لندن است

بهشتي افزود: وضعيتي که براي کاشان اتفاق افتاده نشان مي دهد که اهالي اين شهر با مديريت و شرايط اقتصادي خوب، توانسته اند شهرشان را طوري بسازند که حالش خوب شده و دوباره توليد کننده باشد به نحوي که با ورود به دوره فتحليشاه به فاصله کوتاهي طبق گزارش ها ميزان منسوجات ابريشمي که در انبارهاي کاشان قرار داشته بيش از لندن بوده است.

رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اينکه سخت است که باور کنيم که دوران قاجار مبتذل است و بعد با چنين پديده هايي مواجه شويم، افزود: در چه رشته اي جستجو کنيم و کارنامه قابل قبولي از دوران قاجار نبينيم، در هر رشته اي وارد شويم با دوره شاخص و درخشان تمدني مواجه هستيم.

او در ادامه يکي از هنرهاي ايرانيان را به وجود آوردن پديده هاي نو و عبور آنها از هاضمه خويش و پديد آوردن محصول جديد ايراني دانست و گفت: اين امري است که در دوران قاجار مکرر شاهد آن هستيم.

بهشتي تاکيد کرد: وقتي از دوران قاجار سخن مي گوييم تنها از مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه سخن نمي گوييم بلکه منظورمان يک دوره از حيات يک ملت است؛ ملت ايران در دوره قاجار احوال گوناگوني داشته اند ولي با تصور امروز ما از آن دوران، بسيار متفاوت است.

دولت قاجار ساخته پرداخته ملت ايران است

او افزود: تا پيش از دوره مدرن، دولتها ساخته پرداخته ملتها بودند در حاليکه اکنون اين ملتها هستند که ساخته پرداخته دولتها هستند.

رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اينکه دولت قاجار، ساخته پرداخته ملت ايران است، اظهار داشت: اگر حال دولت قاجار، خراب است دليل آن خرابي حال ملت ايران در آن زمان است.

وي يکي از دلايل اهميت دوره قاجار را نزديکي زماني آن به دوره معاصر ذکر کرد و افزود: گذشته نزديک در يک درخت همان قسمت سبز است که جوانه مي زند، برگ مي دهد و ميوه مي آورد و آن چوب خشکيده درخت همان بخش سپري شده است و قوه ناميه درخت در آنجا آنطور که در شاخه هاي سبزش وجود دارد نيست.

او افزود: گذشته نزديک مثل شاخه هاي سبز است و اگر آسيب ببيند، صدمه زيادي به آن وارد مي شود تا اينکه شما بخواهيد روي تنه چوبي اش يادگاري بنويسيد.

بهشتي اظهار داشت: هر اندازه به گذشته نزديک توجه کنيم، آن را به خودآگاه بياوريم و معرفت پيدا کنيم، نتيجه آن مي تواند به فرهنگ امروز ما، طراوت و بالندگي و زايندگي بهتر آن کمک کند.


نویسنده : ایرنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها