City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مرمت آثار تاريخي کشور با همکاري ايتاليايي‌ها و آلماني‌ها (1397/02/24)

سرپرست دفتر حفظ بناها گفت: به‌دليل تفاوت ضوابط سازمان ميراث فرهنگي با سازمان اوقاف، هميشه اين دو سازمان با هم تداخل مسئوليتي داشتند اما در حال حاضر بر سر بسياري از مسائل با اين سازمان به توافق رسيده و همسو شده‌ايم.
مرمت آثار تاريخي کشور با همکاري ايتاليايي‌ها و آلماني‌ها

به گزارش بزنيم بيرون ، ايران کشوري است که آثار و نشانه‌هاي تاريخ و تمدن در جا‌جاي آن وجود دارد. بسياري از اين آثار به ثبت جهاني يا ملي نيز رسيده‌اند. آثار تاريخي در همه زمان‌ها نياز به مرمت و احيا دارند.

تاکنون نيز بسياري از آثار کشورمان يا به‌طور کامل مرمت شده‌اند يا در حال مرمت هستند. اما برخي آثار نيز همچون مسجد کبود تبريز و مسجد جامع اردستان همچنان نياز به مرمت جدي دارند.

در همين خصوص با سيد هادي احمدي سرپرست دفتر حفظ بناها و محوطه‌هاي تاريخي به گفت‌وگو نشستيم. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

رئيس دفتر حفظ بناها درخصوص انواع بناهاي تاريخي گفت: در خصوص بناهاي تاريخي چندين اثر داريم که برخي آثار مالکيت آن با سازمان ميراث فرهنگي است. برخي ديگر متعلق به دولت و برخي آثار شخصي است.

وي ادامه داد: هر کدام از اين آثار نيز رديف‌هاي اعتباري خود را دارند و ما به اندازه بودجه تخصيص داده شده به آن مي‌توانيم به آن‌ها رسيدگي کنيم.

احمديان با ارائه گزارشي از بناهاي مرمت شده در سال 96 اظهار داشت: در سال 96، 700 پرونده مشارکتي داشتيم که از اين ميان 280 بناي مشارکتي از 10 تا 100 درصد پيشرفت فيزيکي داشتند.

وي با بيان اينکه 218 بناي تاريخي و مهم نيز در سال 96 مورد مرمت قرار گرفتند، اظهار داشت: از اين 700 پرونده 30 بنا نيز مربوط به ساير نهادها بود که در سال96 مرمت شد. 131 بناي تاريخي، بقعه متبرکه و مسجد نيز در سال گذشته مورد مرمت قرار گرفتند.

رئيس دفتر حفظ بناها بابيان اينکه سازمان ميراث فرهنگي يک وظيفه در خصوص بافت‌هاي تاريخي شهري و روستايي دارد، اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي 75 بافت شهري و روستايي را مورد بررسي يا در دست‌کار قرار داده است.

وي ادامه داد: براي برخي از اين بافت‌ها طرحي طراحي شده، براي برخي ديگر الگو تنظيم کرده‌ايم که بنياد مسکن در حال تکميل آنهاست و برخي ديگر را مطالعه و در دست بررسي داريم.

احمديان تصريح کرد: در سال جديد نيز 2 هزار پرونده مرمت آثار داريم که بايد منتظر تأمين اعتبارات آن از سوي دولت باشيم.

امکان ايجاد 10 هزار شغل، در صورت تامين اعتبارات براي پرونده‌هاي مشارکتي امسال

وي با بيان اينکه در صورتي که دولت اعتبارات آن را تأمين کند امکان مرمت حدود 3 هزار اثر مشارکتي را داريم، عنوان داشت: در صورت عملي شدن اين موضوع بين 10 تا 12 هزار شغل در زمينه مرمت آثار تاريخي ايجاد خواهد شد.

رئيس دفتر حفظ بناها اظهار داشت: در سال 96 نيز مجموعاً حدود 800 اثر با کمک مستقيم و يا غيرمستقيم سازمان ميراث فرهنگي مورد ترميم قرار گرفته‌اند.

احمديان خاطرنشان کرد: مرمت يک عمل زمان‌بر است و يک ساله تمام نمي‌شود بسياري از آثاري که سال گذشته در ليست مرمت وجود داشتند امسال نيز در ليست مرمت آثار وجود دارند.

رئيس دفتر حفظ بناها بابيان اينکه اعتبارات ميراث فرهنگي براي مرمت آثار و تکميل بسياري از پرونده‌هاي ناقص کافي نيست اظهار داشت: البته کافي بودن اعتبارات براي مرمت آثار تاريخي منطقي هم نيست زيرا در يک پژوهش در خصوص اعتبارات لازم براي مرمت 32 هزار اثر ثبت شده که بخشي از آن مربوط به محوطه‌ها و بخشي مربوط به بناهاست انجام داديم.

احمديان ادامه داد: طي اين پژوهش براي يک دوره 5 ساله براي مرمت آثار و رسيدن آنها به يک سطح استاندارد بودجه‌اي بيشتر از بودجه عمراني کل کشور نياز داريم که هرگز امکانپذير نيست.

وي اضافه کرد: بنابراين هر ساله بر اساس توان مالي خود براي تعداد محدودي از بناها با توجه به اولويت‌بندي برنامه مرمتي اجرا مي‌کنيم.

احمدي: براي مرمت مسجد جامع اردستان اعتبار نداريم

رئيس دفتر حفظ بناها درخصوص مرمت مسجد جامع اردستان خاطرنشان کرد: اين مسجد جامع نيز از امور حفاظتي و باستان‌شناسي آن انجام شده است اما براي کار کارشناسي و مرمتي اعتبار خاصي وجود ندارد.

احمديان با اشاره به ارتباط سازمان ميراث فرهنگي با سازمان اوقاف نيز تصريح کرد: بيشترين نقطه اشتراک سازمان ميراث فرهنگي در نهادها با سازمان اوقاف است از 32 اثر ثبت شده و ثبت نشده کشور مالکيت بيشتر آنها با سازمان اوقاف بوده و سند آنها مربوط به اوقاف است.

وي توضيح داد: تقريباً تمام کاروانسراها، امامزاده‌ها، مساجد و تکايا مالکيت آنها با اوقاف است.

احمديان: با سازمان اوقاف بر سر بسياري از مسائل به تفاهم رسيده ايم

رئيس دفتر حفظ بناها با بيان اينکه مسئوليت‌ها و اهداف سازمان ميراث فرهنگي با سازمان اوقاف فرق دارد، اظهار داشت: ضوابط ميراث فرهنگي بيشتر نگهداري است اما ضوابط اوقاف بيشتر اقتصادي و توسعه‌اي است.

احمديان گفت: به همين دليل در برخي مسئوليت‌ها با سازمان اوقاف تداخل مسئوليت داشتيم و بيشتر مسائل به دادگاه کشيده مي‌شد اما در حال حاضر به تفاهم بيشتري رسيده‌ايم و بر سر بيشتر مسائل همسو شده‌ايم.

وي در خصوص مساجد جامع نيز با بيان اينکه اين مساجد هر ساله اعتبارات خود را بر اساس کارشناسي‌ها دريافت مي‌کنند، گفت: اما در طول تاريخ اين مساجد براي ميراث نبوده و مربوط به موقوفات است.

رئيس دفتر حفظ بناها بابيان اينکه گاهي برخي طرح‌هاي توسعه‌اي به ضرر مسجد و طرح‌هاي مرمتي ميراث فرهنگي است ادامه داد: همگي اين مساجد نذورات و اعتبارات خود را دارد اما گاهي اين موقوفات صرف هزينه نگهداري مسجد نشده و براي مصارف ديگر هزينه مي‌شود و اين موارد نيز به‌ضرر مساجد و طرح‌هاي ميراث فرهنگي است.

احمديان از ايجاد تفاهم‌نامه‌اي ميان سازمان ميراث فرهنگي و سازمان اوقاف درخصوص مرمت مساجد خبر داد و گفت: به تازگي تفاهم‌نامه‌اي با اوقاف بسته‌ايم که طبق آن ميراث فرهنگي مرمت مساجد را مديريت مي‌کند و سازمان اوقاف نيز به اين ديد رسيده است که بايد از موقوفات مساجد براي حفظ و نگهداري آنها هزينه شود.

مرمت مسجد کبود همچنان ادامه دارد

وي بااشاره به وضعيت مسجد کبود تبريز نيز تصريح کرد: اين مسجد تقريباً يک خرابه بود اما هر ساله اعتباراتي را براي مرمت آن در نظر گرفتيم.

رئيس دفتر حفظ بناها توضيح داد: اما در اين زمينه مشکلاتي را نيز داشتيم چرا که يک هيأت در آنجا مستقر بود که با ما همکاري نمي‌کرد و مشکلات زيادي را ايجاد کرده بود.

احمديان اضافه کرد: هر چند که اين موارد هنوز نيز وجود دارد و آسيب‌هايي به بحث مرمت اين مسجد وارد کرده است.

وي خاطرنشان کرد: اين مسجد نگين مساجد ايران است و براي آن برنامه‌هاي خاصي داريم به ويژه در رويداد تبريز 2018 بر روي آن سرمايه گذاري کرده‌ايم.

رئيس دفتر حفظ بناها بابيان اينکه براي تکميل کامل اين مسجد به اعتبار يک ساله کل سازمان نيازمنديم اظهار داشت: اما اين موضوع امکانپذير نيست و هر ساله توانسته‌ايم قسمتي از آن را مرمت کنيم.

احمديان با بيان اينکه اين مسجد حدودا 60 الي 70 درصد پيشرفت فيزيکي در مرمت داشته است، اظهار داشت: مسجد کبود در ابتدا تنها چند ديوار از آن باقي مانده بود اما در حال حاضر وضعيت خوبي دارد هر چند که قرار نيست مثل اول شود و بايد بخشي از آ‌ن به همين شکل باقي بماند.

وي در خصوص تعيين زمان دقيق برنامه مرمتي اين مسجد گفت: در ارديبهشت ماه معاون ميراث فرهنگي استان با کارشناسان مربوطه جلسه خواهند داشت و جزئيات برنامه مرمتي مسجد کبود مشخص خواهد شد.

 

مشارکت با نهادها، الويت امسال سازمان ميراث فرهنگي

رئيس دفتر حفظ بناها با اشاره به مهمترين اولويت‌هاي سازمان در سال 97، گفت: اولين اولويت سازمان ميراث فرهنگي افزايش مشارکت است از جمله مشارکت مالي، فکري و ديگر موارد با نهادهاي گوناگون.

احمديان اضافه کرد: اين مشارکت از طريق درگير کردن تمام ذينفعان به ميراث فرهنگي انجام خواهد شد.

وي ادامه داد: مشارکت با ساير نهادها مانند سازمان اوقاف و مشارکت با نمايندگان مجلس و قوانيني که نياز به اجراي آن داريم از جمله اين موارد است.

توانمندسازي بدنه ميراث فرهنگي، برنامه سال 97

رئيس دفتر حفظ بناها بابيان اينکه اولويت بعدي ميراث فرهنگي در سال 97 توانمندسازي بدنه ميراث در خصوص نيروهاي اين سازمان است تصريح کرد: چرا که به عنوان مثال مرمت يک علم پويا و ميان‌رشته‌اي است اگر فردي 10 سال گذشته از دانشگاه در اين رشته فارغ‌التحصيل شده باشد آموزه‌هاي وي مربوط به 10 سال پيش است.

احمديان ادامه داد: در صورتي که اغلب اين مباحث از لحاظ تئوري فرق کرده است زيرا که سرعت تغييرات در دنياي علم بسيار زياد است.

وي عنوان داشت: متأسفانه در سيستم دولتي ما توانمندسازي نيروها تنها به خود افراد متکي است. يعني اگر نيرويي خود اهل مطالعه و تلاش باشد به روز مي‌شود اما اگر اين گونه نباشد در همان مقطع باقي خواهد ماند.

رئيس دفتر حفظ بناها  با بيان اينکه اين وضعيت در استان‌ها بسيار برتر است ادامه داد: چرا که در استان‌ها از ابتدا برخي نيروها آموزش کافي را نديده‌اند. برنامه امسال سازمان پررنگ کردن آموزش نيروها و برگزاري جلساتي براي به روزرساني کارشناسان است.

احمديان خاطرنشان کرد: چرا که مي‌توان از توان آموزشي کشور از طريق استفاده از تجارب پيشکسوتان و محققان هر حوزه استفاده کرد.

رئيس دفتر حفظ بناها استفاده از کارشناسان خارجي و نيروهاي يونسکو و ايکوموس را براي توانمندسازي علمي بدنه سازمان ميراث فرهنگي يکي از راه‌هاي مؤثر در اين زمينه دانست.

وي در خصوص اولويت بعدي ميراث فرهنگي اظهار داشت: در گذشته شرايطي وجود داشت که طبق آن هر مرکز تاريخي از اعتبارات خود خرج مي‌کرد و مرمت خود را انجام مي‌داد و سازمان ميراث نيز توجه نسبي داشت. در صورتي که قانون کل دخالت در آثار تاريخي را به سازمان ميراث واگذار کرده است.

تصرف در بناهاي تاريخي با نظارت ميراث فرهنگي قانونمند مي‌شود

احمديان ادامه داد: متأسفانه سازمان ميراث فرهنگي از اين وظيفه خود به‌طور کامل استفاده نکرده و به اين معني است که اگر فردي خانه‌اي واجد شرايط مرمت دارد، آن فرد حق هر گونه تصرف و يا تخريب در آن بنا را داشت.

رئيس دفتر حفظ بناها گفت: اما در حال حاضر بر اساس قانون براي مرمت و يا هر گونه تصرف در اين گونه بناها بايد از سازمان ميراث فرهنگي مجوز گرفته شود.

وي عنوان داشت: در اين راستا بايد ابتدا از سوي کارشناسان ميراث فرهنگي طرح اوليه داده شود و در صورت نياز به مرمت اين عمل از سوي ميراث فرهنگي انجام خواهد شد.

احمديان با بيان اينکه در حال حاضر اين يک وظيفه قانوني به عهده سازمان ميراث فرهنگي است و به هر کسي اجازه تصرف در زمينه‌هاي تاريخي خود را نمي‌دهد ابراز داشت: اما متأسفانه در گذشته هر کس که بناي تاريخي داشت هر گونه تصرف در آن انجام مي‌داد. هر چند اين امر قانوني نيست اما بر اساس عرف مشکلي نداشت.

رئيس دفتر حفظ بناها بابيان اينکه سازمان ميراث قصد دارد در سال جديد نقش خود را در اين زمينه که حق قانوني خود است پررنگ کند، ابراز داشت: براي اين امر نيز افراد با راهنمايي کارشناسان از تصرف در اين آثار منع مي‌شود تا ارزش‌هاي بنا حفظ شود.

وي با بيان اينکه در خصوص مردم اين امر کمتر اتفاق مي‌افتد اما متأسفانه تاکنون نهادها نظارت خوبي در اين زمينه انجام نداده‌اند ادامه داد: به عنوان مثال برخي وزارتخانه‌هايي که در پايگاه‌هاي تاريخي مستقر هستند هر گونه تصرفي را در بناها انجام مي‌دادند.

رئيس دفتر حفظ بناها گفت: اما امسال تلاش ميراث اين است که هر گونه دخالت در آثار تاريخي را قانونمند کند.

همکاري با ايتاليايي‌ها و آلماني‌ها براي مرمت آثار

احمديان در خصوص همکاري سازمان ميراث فرهنگي براي مرمت آثار با ساير کشورها تصريح کرد: هر ساله اين همکاري با کشورهاي ديگر وجود داشته است امسال نيز در اين زمينه با چندين کشور همکاري خواهيم داشت.

وي درخصوص مرمت آثار ثبت جهاني گفت: يکي از مزاياي اين گونه آثار اين است که مي‌توان با کمک کارشناسان سازمان يونسکو آنها را مرمت کرد.

وي ادامه داد: به عنوان مثال براي مرمت تخت سليمان از يک گروه آلماني متخصص استفاده کرده‌ايم، سال‌هاست که سازمان ميراث با فرانسه، ايتاليا و آلمان در اين زمينه همکاري مي‌کند.

احمديان از همکاري با کشورهاي ديگر در اين زمينه خبر داد و گفت: در سال 97 براي مرمت قلعه دختر فيروزآباد با ايتاليايي‌ها و مجموعه شيخ صفي اردبيل با آلماني‌ها همکاري خواهيم کرد.

وي گفت: با ژاپني‌ها نيز در زمينه مرمت و مستندنگاري آثار همکاري داشته و خواهيم داشت.

رئيس دفتر حفظ بناها ابراز داشت: برخي پروژه‌هاي مرمتي از باقي بناها جدا شده‌اند و در هر شرايطي چه اعتبار کافي داشته باشيم چه نداشته باشيم مورد مرمت قرار مي‌گيرند. اين آثار به دو دسته آثار ثبت جهاني و ثبت ملي تقسيم مي‌شود.

وي گفت: اين گونه آثار را به پايگاه‌ها تبديل کرده‌ايم که تحت هر شرايطي هر ساله اعتبار خود براي مرمت سالانه را دريافت مي‌کنند.

احمديان با بيان اينکه ميدان نقش جهان يکي از اين موارد است تصريح کرد: به عنوان مثال ميدان نقش جهان از سالي که به پايگاه ثبت جهاني تبديل شده است اعتبار خود را دارد هر چند که اين اعتبار کفاف هزينه‌هاي هر ساله آن را نمي‌دهد.

رئيس دفتر حفظ بناها بابيان اينکه طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده برخي بناها در در اولويت سازمان ميراث قرار دارند، عنوان داشت: اين گونه آثار يک برنامه کلي براي ثبت جهاني دارد که طبق مديريت‌هاي کوتاه، بلند و ميان‌مدت مورد مرمت قرار مي‌گيرند.

وي در خصوص پايگاه نقش جهان عنوان داشت: بخش زيادي از اين پايگاه با شهرداري است که اين سازمان از تجار و مغازه‌داران آن منطقه عوارض و ماليات دريافت مي‌کنند.

احمديان تصريح کرد: به همين ميزان نيز هزينه براي آن اثر مي‌شود و برخي آثار اين ميدان نيز متعلق به ميراث است و سازمان ميراث فرهنگي هر ساله مرمت آن را انجام مي‌دهد.


منبع : فارس

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها